Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 16 april 2019

Wethouders onder vuur om ‘leugens’


Bron: De Telegraaf, 16 april. Door Maarten Ritman.

De voltallige oppositie in de Rotterdamse politiek eist opheldering van wethouders Judith Bokhove (Jeugd) en Said Kasmi (Onderwijs), omdat ze zouden hebben gelogen over de zorg- en onderwijsproef voor autistische kinderen.

Eind maart werd de samenwerking met Stichting Bloemfleur/Acato door de wethouders opgezegd, mede omdat ’de samenwerking moeizaam verloopt’. Door de mengeling van zorg en onderwijs was onduidelijk hoe alles moest worden gefinancierd.

De stichting, die onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis verzorgt, had zich moeten omvormen tot een jeugdhulpaanbieder die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet. Daarmee moest aan de regels worden voldaan.

Volgens Bokhove en Kasmi was er geen vertrouwen dat de stichting zich nog kan en zal ontwikkelen tot een professioneel jeugdhulpaanbieder. De kwaliteit van de hulp en de veiligheid kwamen in het geding, daarom moesten de kinderen er weg, aldus de wethouders.

Vanaf mei is de samenwerking eenzijdig opgezegd door de gemeente, maar de proef gaat door en in plaats van Acato zullen Stichting MEE en Pameijer eraan deelnemen, zo stelde het stadsbestuur. Want de betrokken partijen moeten ’zo snel mogelijk een combinatie van passend onderwijs en zorg bieden’. Tientallen kinderen zijn ondergebracht bij Acato.

’De overgang in verband met de beëindiging proberen we zo goed mogelijk te laten verlopen voor kinderen en ouders. De continuïteit van zorg staat hierbij vanzelfsprekend voorop’, stelde het college in een schrijven aan de raad.

De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld begon echter op eigen initiatief een onderzoek naar de gang van zaken, zeker nadat een rondje bellen het nieuws had opgeleverd dat met MEE en Pameijer nog helemaal geen afspraken zijn gemaakt.

Ze hebben volgens de ombudsman aangegeven dat zij niet kunnen aangeven hoe continuïteit van de zorg kan worden gegarandeerd. „Dat lijkt te betekenen dat er helemaal niets is geregeld voor het onderwijs en de zorg voor deze kwetsbare groep kinderen”, constateert Zwaneveld.

Daarom wil ze graag weten waarom het college ervoor heeft gekozen om halverwege het schooljaar de samenwerking met Acato stop te zetten, nu geen passend alternatief voorhanden lijkt te zijn. De oppositie voerde vorige week een debat over de kwestie, maar kreeg geen duidelijke tekst en uitleg van de wethouders. Daarom zijn gisteren nieuwe schriftelijke vragen ingediend, 27 in totaal.

De belangrijkste insteek van die vragen is een oplossing te vinden waardoor Acato open kan blijven, met hulp van de gemeente. Maar de wethouders moeten ook verantwoording afleggen over de ’onwaarheden’ die ze hebben verkondigd, zoals de overname van de leerlingen die helemaal niet blijkt te zijn geregeld.

Laatste nieuws