Home > Informatie > Nieuwsberichten
Zondag, 09 juli 2017

‘We zijn terug en sterker dan ooit’


Na een politiek bewogen week is het stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam weer strijdbaar aan de slag. Deze week sloot de coalitie een zomerakkoord met de CU-SGP en werd de voorjaarsnota 2017 aangenomen. Daarmee is opnieuw een stap gezet richting een sterker, veiliger en leefbaarder Rotterdam. Fractievoorzitter Ronald Buijt: “We zijn terug en we zijn sterker dan ooit.”

Rotterdam is mede dankzij de inspanningen van Leefbaar Rotterdam bezig aan een grote inhaalslag. Fractievoorzitter Buijt zette bij de behandeling van de voorjaarsnota 2017 de mooie resultaten op een rij:

- Plan Oost (10 mln. euro) wordt voortvarend uitgerold. Prins-Alexander krijgt weer de aandacht die het verdient.

- Met de Woonvisie wordt de verpaupering van achterstandswijken een halt toegeroepen en houden we Rotterdam aan aantrekkelijke stad om te wonen.

- Het target om in deze collegeperiode 12.000 Rotterdammers vanuit de bijstand naar werk te leiden is gehaald. Instroom in de bijstand was de afgelopen twee jaar in Rotterdam vier keer lager dan het gemiddelde van de andere drie grote steden.

- Iedereen met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen kan volgend jaar een steuntje in de rug in de vorm van een bonus tegemoet zien, onder wie een grote groep werkende Rotterdammers met een laag inkomen. Zij vormen de ruggengraat van onze stad en geven het Rotterdamse motto ‘niet lullen maar poetsen’ gestalte.

- Lastenverlichting zet dit laatste collegejaar gestaag door. De afvalstoffenheffing voor zowel alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens daalt verder, de hondenbelasting wordt afgeschaft en parkeren op P&R-locaties wordt weer gratis.

- Op het gebied van veilig zijn er grote stappen gemaakt. 79% ernstige woonoverlast wordt binnen 6 maanden beëindigd, 100 extra bodycams voor handhavers, Skaeve Huse voor notoire overlastgevers, extra inzet van handhavers op jeugdoverlast, controleurs op de metro en een aanpak straatintimidatie. Het aantal boetes voor aso’s die hun vuil op straat gooien is verdubbeld.

- Integratie staat weer bovenaan de agenda. De salafistenschool is tegengehouden en mono-etnische subsidies zijn stopgezet. Ook zijn we een confronterende campagne voor vrije partnerkeuze gestart en rekenen we af met taboes en heilige huisjes, bijvoorbeeld met ons debat ‘De Vijfde Colonne’.

- Orde en omgangsvormen in het onderwijs zijn geen ouderwetse taboes meer en de Holocaust krijgt weer de aandacht die het verdient. Qua onderwijsresultaten is Rotterdam de achterstanden op de rest van Nederland in rap tempo aan het inlopen.

- Ouderen krijgen weer respect en aandacht. Behoud van gratis OV, een actieplan tegen eenzaamheid, de terugkeer van huismeesters in ouderenflats, de veiligheidsofficier ouderenzorg, de verhuismarinier, het vergroten van de woontevredenheid en het eerste dementievriendelijke ambtenarenkorps van Nederland.

- In de aankomende 4 jaar geven we 61 mln. euro extra uit voor zorg en ondersteuning. Geld dat we vanuit Rotterdam zelf bijleggen om de kaalslag door het rampenkabinet van VVD en PvdA tegen te gaan.

Daarbovenop wist Leefbaar Rotterdam met nieuwe voorstellen nog enkele aanvullende resultaten binnen te halen. Zo gaat de gemeente de mensen in het onderwijs extra wijzen op de noodzaak dat misstanden worden gemeld. Hiervoor komt een speciale pagina op de website van de gemeente. Daarnaast wordt de wenselijkheid onderzocht om de actuele wijkveiligheid online inzichtelijk te maken. Ook krijgt de stad een dekkend netwerk van AED’s.

Buijt: “Het was een bewogen periode waarin we successen hebben geboekt, maar ook schrammen hebben opgelopen. Wie verantwoordelijkheid neemt gaat soms op z’n bek. Wie langs de zijlijn staat houdt daarentegen altijd schone handen. Maar wij zijn Rotterdammers. Wij zijn niet geboren voor schone handen. Met de voorjaarsnota 2017 is opnieuw een stap gezet richting een sterker, veiliger en leefbaarder Rotterdam. Wij zijn ervan overtuigd dat we de stad beter achterlaten dan wij hem vier jaar geleden aantroffen. Volgend jaar is het aan de kiezer om diezelfde balans op te maken. Een oordeel dat hoe dan ook terecht zal zijn, want zoals Pim het verwoordde: ‘als je het niet goed hebt gedaan, krijg je straf van de kiezer’. En uiteindelijk heeft de kiezer altijd gelijk.”

Dossier: Ronald Buijt

Laatste nieuws