Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 27 november 2019

‘We zijn klimaatrealisten’


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Monica Beek & Antti Liukku

Rotterdam - Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam slijpt de messen nu GroenLinks-wethouder Arno Bonte sier maakt met zijn Rotterdamse Klimaatakkoord. Maar, zegt Leefbaar-raadslid Robert Simons, ze zijn geen klimaatontkenners.

,,Zijn wij klimaatontkenners? Nee hoor, wij geloven in eb en vloed.’’ Het was een grappige oneliner van Joost Eerdmans een paar weken geleden tijdens de begrotingsraad die veel zegt over de afwerende positie van Leefbaar Rotterdam in de klimaatdiscussie. Er zijn veel belangrijkere zaken dan de klimaatgekte, was lang de teneur.

Maar achter de schermen was toen al een klein groepje Leefbaren zich aan het inlezen in de klimaatkunde. Want een college dat de energietransitie à 150 miljoen euro als speerpunt heeft, daar moet een gedegen antwoord tegenover staan, zegt raadslid Robert Simons. Zeker nu wethouder Duurzaamheid Arno Bonte gisteren het Rotterdamse Klimaatakkoord presenteerde: 49 afspraken tussen gemeente, bedrijven en bewoners die Rotterdam ‘koploper duurzaamheid’ maken en de Co2-uitstoot de komende tien jaar halveren, zo is de gedachte. ,,We moesten ons nu gaan verdiepen in dit onderwerp’‘, zegt Simons. ,,Dat was wat onwennig,’’ geeft hij lachend toe. ,,Maar het gaat om zoveel geld. En het is de taak van de raad om het college te controleren.’‘

De uitgeprinte plannen liggen voor zijn neus op de vergadertafel in de Leefbaar-kamer van het stadhuis. In de kanttekening volop aantekeningen. Wat is zijn eerste indruk?

,,Dit is de groene natte droom van Arno Bonte. Van een afstandje ziet het er prachtig uit. Maar er staat amper iets concreets in, het gaat allemaal over experimenten, onderzoeken, gesprekken. En wat wel concreet is, zijn plannen die al lang bestaan. Dit college wil 10.000 huizen van het gas. Als ze dat aantal al halen, zal de bulk door de woningcorporaties worden gedaan en dat waren ze toch al van plan.’‘

Wat is het alternatief, niks doen?

,,Nee, dat niet, wij ontkennen klimaatverandering niet. Ik zie het zo: je hebt klimaatontkenners, je hebt klimaatgelovigen, maar bij Leefbaar Rotterdam zijn we klimaatrealisten. Je kunt de opwarming niet meer ontkennen: iedereen kan door het raam naar buiten kijken en zien wat er gebeurt. We erkennen ook dat CO2 een broeikasgas is. Maar we rennen niet met z’n allen de klif af omdat de wereld morgen vergaat. We moeten accepteren dat we er niet heel veel aan kunnen veranderen. Daarom staan wij voor een realistische, betaalbare energietransitie.’‘

Stel Leefbaar Rotterdam heeft het voor het zeggen, wat zouden jullie dan doen?

,,Meer zonnepanelen op het dak, zoals in het Klimaatakkoord staat, dat vinden we prima. Maar alle huizen van het gas is onbetaalbaar en niet efficiënt. Wij zouden kiezen voor isoleren. Dat kost 5000 euro per huis in plaats van 15.000, bespaart veel energie en je behoudt de leidingen om later te gebruiken voor waterstof. Daarnaast moeten we als stad heel goed opletten dat we niet kapot maken wat we hebben opgebouwd. Er zijn 380.000 banen in Rotterdam gelinkt aan de Rotterdamse haven. De havenindustrie, die we in decennia hebben opgebouwd, moeten we niet wegjagen.’‘

Worden havenbedrijven dan weggejaagd? Volgens critici is het Rotterdamse Klimaatakkoord juist veel te vrijblijvend, terwijl de haven voor 90 procent van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is.

,,Het beeld wordt nu opgeroepen dat bedrijven het moeilijk krijgen en dat is niet de bedoeling. Ze vertrekken als het ergens anders goedkoper kan. Kijk naar Tata Steel IJmuiden. De beslissingen worden gemaakt in de boardroom van grote bedrijven in het buitenland. En die hebben niet zoveel met Rotterdam. ‘’

Het klimaatakkoord is mede ondertekend door veel havenbedrijven, ze zaten aan de ‘klimaattafels’. Ook Shell bijvoorbeeld.

,,Ach, dat is allemaal groene marketing. Die bedrijven zitten aan tafel omdat er over hun wordt gesproken. Ja, dan kan je er beter bij zijn. Olie verkopen blijft nog steeds de core business van Shell. Dat gaat echt niet veranderen.’‘

Er zijn landelijke en internationale afspraken gemaakt over CO2-reductie. Daar moet een gemeente mee aan de slag. Had Leefbaar Rotterdam het anders aangepakt?

,, Leefbaar loopt niet weg voor landelijke regelgeving. En volgende maand komen we met onze eigen plannen. Het is inderdaad goed om met elkaar in gesprek te gaan. Die klimaattafels waren wat dat betreft niet zo’n slecht idee. Dat klopt.’‘

Laatste nieuws