Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 14 augustus 2013

Wat gebeurt er als parkeren op straat per minuut wordt afgerekend?


In de Tweede Kamer is discussie over de parkeertarieven in Nederland. Er ligt een wetsvoorstel van PvdA’er Attje Kuiken om alle gemeenten te verplichten de parkeertarieven per minuut af te rekenen. Eerder pleitte de VVD in Rotterdam voor hetzelfde. Het lijkt op zich een goed idee, want parkeren zou er goedkoper van worden. Maar is dat in Rotterdam ook daadwerkelijk zo?

In Rotterdam zijn er drie tarieven voor het parkeren op straat. Deze tarieven worden vastgesteld op een aantal minuten parkeertijd per 50 cent. Dat stamt nog uit de tijd dat er met muntjes betaald werd bij de parkeerautomaten en is dus hopeloos verouderd, maar goed, het zijn nu eenmaal de tarieven zoals ze nu zijn. De drie tarieven zijn nu (2013): 50 cent per 19 minuten, 50 cent per 12 minuten en 50 cent per 9 minuten. Deze tarieven worden ieder jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Het hoogste tarief is in 2013 met 10% verhoogd.


Hier vindt u in welke straten welk tarief geldt. Het komt er ongeveer op neer dat in het centrum het hoge tarief geldt, in enkele gebieden nabij het centrum het middelste en in de rest van de stad het lage tarief.

Deze tarieven kun je omrekenen naar een tarief per minuut. Je komt dan op 2,6 cent per minuut (laag tarief), 4,2 cent per minuut (middelste tarief) en 5,6 cent per minuut (hoge tarief). Als parkeren per minuut wordt afgerekend, moeten deze tarieven aangepast worden, want je kunt moeilijk in tienden van centen afrekenen. Deze aanpassing moet door de gemeenteraad gebeuren en we weten nog niet wat de nieuwe tarieven dan zouden worden. Maar laten we een voorspelbare optie uitwerken: je zou de huidige tarieven kunnen afronden en dan kom je op 3, 4 en 6 cent per minuut.

Wordt het parkeren in Rotterdam daar nu goedkoper of duurder van? Voor straten waar het middelste tarief geldt zijn we er snel uit: van 4,2 cent per minuut naar 4 cent per minuut betekent dat het goedkoper wordt. Lastiger is het bij de straten met het hoge en lage tarief: per minuut wordt het duurder, maar omdat je ook echt per minuut afrekent, kan er een voordeel ontstaan.

Daarom heb ik de prijzen vergeleken (tot drie uur parkeertijd). U vindt dit overzicht hier (zoom in met Ctrl+plusteken).


Conclusies
1. In straten waar het lage tarief geldt, wordt het goedkoper als je erg kort parkeert. Maar hoe langer je parkeert, hoe duurder het wordt.
2. Ook in straten waar het hoge tarief geldt, wordt het goedkoper als je erg kort parkeert en duurder naarmate je langer parkeert.
3. In straten waar het middelste tarief geldt wordt het zoals gezegd goedkoper, ongeacht de exacte parkeertijd.

Gemeente loopt miljoenen mis? Mis!
De vraag leeft of de gemeente Rotterdam bij deze nieuwe tarieven meer of minder parkeeropbrengsten zou hebben. Uit het overzicht blijkt dat daar geen eenvoudig antwoord op is te geven. Maar als veel mensen langer dan een uur parkeren (zie grafiek) gaan de totale opbrengsten eerder omhoog dan omlaag.

Terugdraaien verhoging 10%
Een verlaging van de opbrengsten uit het hoge tarief ligt voor de hand. De invoering van parkeren per minuut zou een mooie gelegenheid zijn om de verhoging van 10% terug te draaien. Dat zou dan wel betekenen dat de gemeente minder inkomsten krijgt, maar ja, dat geldt voor iedere belastingverhoging die je terugdraait.


De coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA verhoogde sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 o.a. de volgende belastingen in Rotterdam:

Voor bewoners
Rioolrecht van 180,00 naar 195,80 +9%
Afvalstoffenheffing van 259,04 naar 339,90 +31%
Kapvergunning* van 0,00 naar 738,00 n.v.t.
Bouwleges afhankelijk van bouwsom tot +308%

Voor ondernemers
Markttarieven van 9,39 naar 13,00 +38%
Standplaatsen van 37,28 naar 40,00 +7%
Precariorechten** van 21,44 naar 27,50 +28%
Bedrijfsreinigingsrecht afhankelijk van onderneming tot +600%

* De kapvergunning voor particulieren is afgeschaft per 1 juli 2013.

** Per m² voor terrassen met een oppervlakte vanaf 50 m². Voor kleine terrassen is het tarief afgeschaft.

Reacties:


Door M. Struijvenberg op 15:11 - Woensdag, 28 augustus 2013

@ Henk Rotterdam: Ik wil in elk geval het hoogste tarief niet verhogen, vanwege de stijging van 10% in 2013. En als je de tarieven (per minuut) toch op tienden van centen vaststelt in de gemeenteraad, is een verhoging ook bij de andere tarieven niet nodig. Hooguit een kleine (berekening is nog niet te maken) om de parkeerinkomsten enigszins op peil te houden.

@ Hans_Dalhuisen: En parkeren mag nooit een melkkoe zijn. Wat er in komt, moet ook uitgegeven worden aan parkeren. Hebben we in 2002-2006 ook zo geregeld.


Door Hans_Dalhuisen op 16:59 - Maandag, 19 augustus 2013

Parkeren zal nooit goedkoper worden oorspronkelijk opgezet als regulering parkeeroverlast nu gebruikt als melkkoe voor de gemeente financiën. de aloude parkeerschijven weer terug die zie je nergens meer natuurlijk niet de automobilist moet bloeden voor verspilling in de gemeenten


Door Henk Rotterdam op 10:07 - Maandag, 19 augustus 2013

Goed een redelijke vraag.
Als LR de meerderheid krijgt en deze portefeuille krijgt met welke bedrag gaat het parkeertarief dan per uur omlaag en wat worden de maximale kosten in een zone binnenstad en wat worden de maximale parkeergarage tarieven per uur ?
Graag duidelijk antwoordt

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Verkeer en Vervoer

STANDPUNT: Bereikbaarheid

Laatste nieuws