(Nog niet beantwoord)

‘Waarom knielen voor het vernielen’


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 17 november 2014


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: ‘Waarom knielen voor het vernielen’

Geacht college,

In het Molenlaankwartier, langs de Streksingel/Strekkade en in het Prinsenmolenpark (tussen de Rotte en de Bergse Voorplas) is de vernieler dominant.
Het afgelopen jaar begon het met het regelmatig vernielen van prullenbakken in het gebied. Na een aantal vernielingen besloot Stadsbeheer dat het voorkomen van vernielen simpelweg het verwijderen van de prullenbakken was. Het gevolg is dat nu de toename van zwerfvuil in dat gebied explosief is.

Daarna waren de bankjes aan de beurt. Vernielers zagen er lol in om ’s nachts complete bankjes uit de grond te rukken en vervolgens enkele meters verderop in het groen te smijten. Stadsbeheer heeft twee keer de bankjes terug gezet maar besloot daarna om het ook op te lossen door het verwijderen van de bankjes. Het gevolg is dat de vele wekelijkse wandelaars in het gebied nu niet meer kunnen zitten en rusten.

Ten slotte was na veel klachten over het fietsen op het voetpad langs de Streksingel/Strekkade besloten om zogenaamde ‘fietshekjes’ te plaatsen om de fietser te ontmoedigen. Aan de kant bij de Strekvaartbrug hebben de hekjes er maar drie dagen gestaan. Ook daar vonden de vernielers het nodig om de complete rekken uit de grond te rukken en in het groen en in de vaart te smijten. Antwoord van Stadsbeheer: hekjes niet terug plaatsen.

Kortom de Gemeente Rotterdam knielt voor diegene die vernielt.

Over bovenstaande hebben wij de volgende vragen voor u:

1. In hoeverre is in het beleid van Stadsbeheer vastgelegd dat in het geval van vernieling van de buitenruimte-inrichting er wordt overgegaan tot verwijdering in plaats van herstel?
2. In het gebiedsplan van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek (hoofdstuk 4.2) is het hoofddoel voor het betreffende gebied geformuleerd: “Blijvend hoogwaardig wonen en leven” en daaronder “Deze kwaliteiten zijn niet vanzelfsprekend; ze vragen voortdurend om onderhoud”. Hoe kunt u dit rijmen met het verwijderen in plaats van onderhouden van de buitenruimte-inrichting van dit gebied?
3. Als de dominantie van vernielers er toe leidt dat zij binnen drie dagen de fietshekjes verwijderen is de vraag wie nu de inrichting van het gebied bepaalt, de vernieler of de Gemeente Rotterdam in samenspraak met haar burgers?
4. De vernielingen in het Prinsenmolenpark, maar ook chronische overlast van rumoerige, rotzooitrappende en alcoholdrinkende jeugd langs de Strekkade lijden tot blijvende klachten bij bewoners en gebruikers van het gebied. Kunt u vanuit de portefeuille ‘veiligheid’ inzetten op een oplossende aanpak voor dit gebied?

NB: Met de winter in het vooruitzicht wil ik u meegeven dat deze klachten voornamelijk zijn ontstaan gedurende het voorjaar, de zomer en het najaar. Een antwoord/aanpak/oplossing ligt dan ook in die jaargetijden.Hoogachtend,

Bart Joost van Rij
Leefbaar Rotterdam

Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Buitenruimte

STANDPUNT: Schoon en groen
26 april 2017 Van A naar Beverwaard!

Meest recente schriftelijke vragen

17 september 2019
Sluitingstijd terrassen Eurekaweek (n.n.b)
3 september 2019
Toename klanten voedselbank (n.n.b)
3 september 2019
Papierprikken (n.n.b)
2 september 2019
Bevoegdheden jeugdhandhavers (n.n.b)
27 augustus 2019
Tegen de klippen op? (n.n.b)
20 augustus 2019
Niet bezuinigen op scootmobielen (n.n.b)
19 augustus 2019
Terug van weggeweest (n.n.b)

Laatste nieuws