Home > Weblogs
Vrijdag, 17 januari 2020

Vrouwe Justitia bedrijft politiek

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

De “eigen volk eerst” partij Denk wil dat de sloop van de Tweebosbuurt niet doorgaat.

Dat ze niet veel op hebben met democratie is bekend - dat mag in ons land - maar nu gebruiken ze een wel heel opvallende truck. Als het aan hen ligt, dan gaat een door de gemeenteraad genomen besluit niet door omdat de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan. De Tweebosbuurt wordt gesloopt en daar is de gemeenteraad schoorvoetend mee akkoord gegaan. Daarbij heeft de Rotterdamse bevolking zich via een referendum - geïnitieerd door de SP - uitgesproken over de gemeentelijke bouwvisie door niet op te komen: Dus laten zo, die bouwvisie met minder sociale woningbouw.
Op zich begrijpelijk zo’n ondemocratische poging van Denk, want in Turkije is de rechterlijke macht immers een verlengstuk van hun held Erdogan. In ons land echter hoort een stringente scheiding tussen de uitvoerende, wetgevende en de rechterlijke macht te bestaan. Ze dienen zich zo min mogelijk met elkaar te bemoeien: Trias Politica!
Het hek was natuurlijk al van de dam toen ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad verleden jaar op 20 december bepaalde dat de staat te weinig deed om de stikstofproblematiek op te lossen. (Urgenda zaak) Voor 100% de taak van onze 2e en 1e Kamer om die kritiek bij de regering neer te leggen.

Dat de rechters politiek bedrijven blijkt uit het feit dat ze hebben bepaald dat kinderen van IS terroristen moeten worden teruggehaald, terwijl ze kunnen weten dat in het kielzog van die kinderen hun moordzuchtige ouders ook meekomen. Ook heeft een andere rechter bepaalt het lastig vallen van vrouwen een “vrijheid van meningsuiting “ is, terwijl de hele Rotterdamse raad het strafbaar wil stellen.  Niet voor niets dat in de Tweede Kamer snel een debat over de politieke rol van de rechter gehouden wordt.

Onze rechtspraak is ons toch al voor een groot deel uit handen genomen. Rechtspraak betekent interpreteren en uitvoeren van wetten. Die wetten hebben een nationaal karakter omdat onze samenleving anders is dan in b.v. Polen. Toch hebben de Polen via het Europese gerechtshof meer invloed op onze rechtspraak dan wijzelf, want Polen heeft meer zetels in het wetgevende lichaam: het Europese Parlement! In Polen wordt de rechtspraak binnenkort gecontroleerd door de politiek. Dat lijkt ons in Nederland onwenselijk. Toch staat de Europese wetgeving boven de Nederlandse wetgeving; iets waar onze rechters voortdurend aan refereren en naar oordelen. We zijn geen baas meer in eigen rechtbank !

Toen een aantal inwoners uit de Tweebosbuurt naar de rechter stapte om de sloop van hun woning te voorkomen, had die rechter gewoon moeten zeggen: “Sorry, daar ga ik niet over. Het is een onderdeel van een veel groter plan en daar heeft de door de bevolking gekozen gemeenteraad een uitspraak over gedaan; hoe vervelend die ook voor u is uitgevallen”
Het schept ook een precedent. Stel dat de rechter op mijn verzoek oordeelt dat het buitensluiten van de verreweg grootste partij in onze stad ondemocratisch is (dat is het!) moet dit onzalige college dan plaats maken?

Voor sommige rechters in Nederland geldt een heel oud gezegde: “Schoenmaker hou je bij je leest” of te wel “rechters hou je bij je wetboeken en laat politiek aan democratisch gekozen politici! over”

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

2 december 2020: De stad interesseert haar geen ene mallemoer door Ronald Sørensen
29 september 2020: Coronavirus: Terug bij af door Victor Reijkersz
7 september 2020: Directeur RADAR, een volstrekt nutteloos bestaan door Ronald Sørensen
15 juli 2020: Vlinders tellen is goed; vlinders kweken is beter door Ronald Sørensen
26 juni 2020: Pim had zo’n gelijk door Ronald Sørensen
18 juni 2020: Subsidiespons bijt in de hand die hem voedt door Ronald Sørensen
8 juni 2020: Gaat Nourdin el Ouali het leren? Zucht… door Ronald Sørensen
3 april 2020: Leve de Noord - Europese unie door Ronald Sørensen
13 maart 2020: Voer een kiesdrempel in! door Ronald Sørensen
10 maart 2020: Noodplan voor “zwart” Coronavirus-scenario door Victor Reijkersz

Laatste nieuws