Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 24 juli 2018

Vragen over brand bij recyclingbedrijf Renewi


Na de zesde brand in amper twee jaar tijd stellen Leefbaar raadsleden Geert Koster en Caroline Aafjes vragen over de veiligheidscultuur bij het recyclingbedrijf. Renewi heeft van de provincie Zuid-Holland toestemming gekregen om uit te breiden, maar Leefbaar is daar niet gerust op.

 

 

 

 

 

 

 

De brand ontstond zondag 22 juli in de opslag voor oude matrassen en zorgde voor enorme rookontwikkeling. Het was niet de eerste brand bij het bedrijf, er is de afgelopen twee jaar zeker zes keer brand is geweest, zowel op de locatie aan de Ophemertstraat als aan de Waalhavenweg. Leefbaar maakt zich zorgen over de veiligheid van omwonenden temeer omdat door de rookontwikkeling de Waalhavenweg, de enige toegangsweg, afgesloten werd en bewoners op Heijplaat vervolgens onbereikbaar zijn voor hulpdiensten.

Afvalverwerken is een risicovol proces, dat is bekend. Het nieuwe college wil graag dat Rotterdam voorop loopt in de ‘circulaire’ economie en recyclen is het toverwoord. Maar als vervolgens twee of drie keer per jaar een grote brand uitbreekt bij een recyclingbedrijf is de milieuwinst uiteraard nihil. Het lijkt erop dat recyclen en brandveiligheid slecht samen gaan.
Vorig jaar zijn extra inspecties uitgevoerd door DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio maar dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het verbaast Leefbaar dat het recyclingbedrijf niet op de BRZO risicokaart staat aangegeven, waar de vestiging aan De Lier in Drachten wel vermeld staat. Dat de provincie al positief geantwoord heeft op de uitbreiding van de vergunning op deze locatie is iets dat omwonenden terecht zorgen baart. De aard van de bedrijvigheid en het risico op brand in aanmerking nemende, is de locatie bepaald ongunstig te noemen.

Laatste nieuws