Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 09 juli 2019

Speech Joost Eerdmans Voorjaarsnota
Voorzitter,

Het brugklasjaar zit er bijna op. Verveeld zit de klas van meester Ahmed opeengepakt in het te krappe schoolbankje. De één speelt met zijn telefoon, de ander bladert lusteloos door wat paperassen. Hun gedachten dwalen af.

Ze hebben nog drie lange dagen voor de boeg, maar hun hoofd is al bij het zwembad dat aan de andere kant van hun CO2-uitspuwende vliegreis lonkt. Maar goed, ze zijn in ieder geval fysiek aanwezig, zo telt meester Ahmed zijn zegeningen. Dat is weleens anders geweest in deze klas vol regelmatige absenten. Laatst zat er zelfs eentje tijdens een proefwerkweek in Alaska. Het was een bewogen eerste jaar. Op brugklaskamp was het nog erg gezellig geweest. Ze hadden samen toch maar mooi die grote, populaire pestkop buiten de klas weten te houden. Maar al snel ontstonden er incidentjes. Bert zei in de schoolkrant klaar te zijn met de schoolleiding en moest op het matje komen. Er staken gemene pesterijen de kop op. Zo circuleerde er een pooltje met weddenschappen wanneer het buitenbeentje van de klas, Saïd, van school zou gaan. Groot was de schok toen niet hij, maar haantje de voorste Adriaan van school werd gestuurd vanwege tentamenfraude. Er gingen sterke geruchten dat ook Bas hierbij betrokken was. Dat bleek uit een appje van Christine dat door de rancuneuze Adriaan meteen op internet werd gezet. Trillend als een rietje moest Bas zich bij de directie melden, maar hij mocht uiteindelijk blijven. Judith bleek keer op keer haar huiswerk niet gemaakt te hebben en probeerde daar -wie anders- Saïd de schuld van te geven. Waar het jaar vol goede moed begon, resteren voornamelijk nog roddel en achterklap. Meester Ahmed twijfelt sterk of hij zijn aflopende contract wel wil verlengen en enkele leerlingen beginnen stiekem steeds vaker aan een andere klas te denken. Kortom: de zomervakantie komt als geroepen.


Het trieste is dat dit geen gechargeerd beeld is. Sterker nog, het Tesla Tiental lijkt bij vlagen nog eerder op een kleuterklas dan op een brugklas. Iedereen die de verrichtingen hier het afgelopen jaar heeft gevolgd kan slechts twee conclusies trekken:

Eén: het eerste jaar van dit stadsbestuur is uitermate teleurstellend.
En twee: dit was onvermijdelijk.


Wat voor jaar was dit Joost? Goede vraag.

Je kunt zeggen: het was een heerlijk jaar voor de oppositie. Als het niet om zoveel politiek onbenul was gegaan en op zulke belangrijke thema’s als integriteit of jeugdhulp. Maar of je nu van DENK, de SP, 50Plus of Leefbaar bent, het was bijna iedere week in deze zaal prijsschieten! We kregen op ons bord: De Lekaffaire, de affaire Van Gils, het pijnlijke drama Acato, de rellen op Nesselande, de falende jeugdzorg, gaat u zo maar door. NRC had gisteren het complete rijtje in de krant staan. U struikelt van debacle naar debacle.

De voorliggende voorjaarsnota past wat dat betreft prima bij het college dat hem produceert: het is een gammel houtje-touwtje-verhaal. Hoofdmoot: het najagen van elitaire, groene wensdromen waar de Rotterdammer voor mag opdraaien. Dit college maakt zich druk om het einde van de wereld, maar vergeet domweg de mensen die zich druk maken om het einde van de maand.

Als het klimaat in beeld komt gaat alle ratio overboord en gaan alle remmen los. Een seniorenrestaurantje openhouden is een te grote opgave voor de gemeente, maar gewoon 68,2 miljoen uitgeven uit de verkoop van Eneco terwijl het bedrijf nog niet is verkocht, is geen probleem.

In het coalitieakkoord is afgesproken een bedrag van 150 miljoen aan financiële middelen vrij te maken voor de start van de uitvoering van de energietransitie.
Voorzitter, dit is krankzinnig. Omdat Rotterdamse maatregelen geen enkele invloed op het klimaat zullen hebben. Dat is niet ontkenning of fatalistisch, dat is gewoon een keihard gegeven. Het KNMI becijferde dat de Nederlandse maatregelen in het kader van het klimaatakkoord zullen resulteren in een beperking van de wereldwijde opwarming van 0,00007 graden in 2030. Voor Rotterdam, volgens wethouder Bonte verantwoordelijk voor 20% van de landelijke CO2-uitstoot, komt dit neer op 0,000014 graden. Bonte wil het niet horen, maar wat wij hier besluiten heeft niet eens een minieme invloed op het klimaat. Het heeft GEEN invloed. Daar trekt dit stadsbestuur zich echter niets van aan. Een goed gevoel mag immers wat kosten. Terwijl in China de ene na de andere kolencentrale wordt geïnstalleerd, wordt tante Nel uit Pendrecht verplicht van haar gasfornuisje losgekoppeld om de wereld te redden.

Voorzitter, het college schrijft het zelf: “(...) de stijgende energielasten en de investeringen die op korte termijn gedaan moeten worden aan bijvoorbeeld woningen, zijn slecht nieuws voor mensen met een smalle beurs”. Als het woord ‘symboolpolitiek’ nog niet had bestaan, dan had u het uitgevonden.


Collega Struijvenberg zei het al: het college heeft met de onverantwoorde bokkensprong rond Eneco ook in één klap de onderhandelingspositie van de gemeente ondermijnd. De ambitie om te verkopen is een keiharde noodzaak geworden. Gehaaide kopers lezen dit en bieden meteen miljoenen minder. Ik citeer wethouder Bonte in het AD: “Als Eneco volgend jaar niet is verkocht, dan hebben we een probleem. Dan zullen we op een andere manier dekking moeten vinden voor de 68,2 miljoen euro. Maar de vooruitzichten zijn goed”. Begroten op z’n Grieks is nog zacht uitgedrukt. Arm Rotterdam. Vraag aan het college: waarom gaat u zo roekeloos om met het belastinggeld van de Rotterdammers? Daarnaast dien ik namens mijn fractie de volgende motie in om dit voornemen terug te draaien.

Dit linkse college maakt zich druk om de mensheid. Om het slavernijverleden, om het wereldklimaat. Maar het vergeet de mensen. Denk bijvoorbeeld aan de ouderen die het sinds kort zonder hun geliefde huismeester moeten doen. Die zijn wegbezuinigd door wethouder Kathmann -die daarmee één van de laatste zaken uit haar lege koffer weggooit. Twee weken terug stond er nog een hartverscheurende reportage in het AD over de bewoners van de Kelloggflat die hun huismeester Marc enorm missen. We krijgen hier veel telefoontjes over. Het heeft er bij die mensen echt keihard ingehakt. Zeg DÁÁR eens sorry voor, zeg ik in de richting van de burgemeester en de loco. Om deze huismeesters te behouden dien ik de volgende motie in.

Ouderen en zwakkeren komen er sowieso bekaaid af onder dit college. De asociale bezuiniging van 12 miljoen op chronisch zieken en gehandicapten blijft helaas overeind, evenals het wegsnoeien van 200.000 uur huishoudelijke hulp. Bewoners van ouderencomplexen moeten door de sluiting van diverse seniorenrestaurants stad en land afstruinen voor een bord warm eten. Zo horen wij niet om te gaan met mensen die deze stad hebben opgebouwd.

Dan wethouder Wijbenga en de buitenruimte. Wat een troep. Wat een viezigheid. Nog nooit was de stad ZO vies. Een recordaantal Rotterdammers (36%) noemde dit jaar vervuiling als grootste probleem van de stad in de Omnibusenquête. Rotterdam begint langzamerhand op één groot openlucht milieupark te lijken. Zoveel containers die overstromen, zwerfvuil, opengescheurde vuilniszakken en bijplaatsingen. De foto’s op internet zijn niet meer te tellen. En dan hebben we een VVD-wethouder in ons midden die 17,2 miljoen wil gaan bezuinigen op de buitenruimte.

Ja het is echt waar. Terwijl de college zichzelf nog eens extra trakteert op 4,5 ton voor meer chauffeurs en ondersteuning, wordt er op de post schoon, heel en veilig tot en met 2023 maar liefst 17,2 miljoen euro bezuinigd! De enige stadsgenoten die nog tevreden zijn met deze wethouder, zijn meeuwen en ratten. Wij dienen dan ook de volgende hopelijk zeer breed gesteunde motie in. Deze bezuiniging MOET worden terug gedraaid.

En wat krijgen de Rotterdamse burgers en ondernemers in ruil voor deze belabberde dienstverlening? Natuurlijk nieuwe lastenverzwaringen! Zoals we van de VVD-doeners gewend zijn. De ASH, waarvan de tarieven onder het vorige college ieder jaar daalden, stijgt volgend jaar met maar liefst 6%. De reclamebelasting in de haven, in 2015 door het vorige college afgeschaft, wordt nu onder de VVD opnieuw ingevoerd. Ook de logiesbelasting gaat omhoog. En last but not least: de parkeertarieven. Met de invoering van een nieuw tarief rondom het centrum wordt de automobilist in Rotterdam nog eens 6 miljoen extra uit de zak geklopt. Dit nadat de parkeervergunningen voor bewoners dit jaar al 70% duurder werden en de prijs voor bezoekersparkeren zelfs werd verdubbeld. Het totaalbedrag aan alle verhogingen van de parkeertarieven bedraagt de komende vier jaar 52,8 miljoen euro. 52,8 miljoen euro, meneer Karremans! Daar bovenop komt nog de mobiliteitsvisie van Bokhove die als een zwaard van Damocles boven de automobilist hangt, inclusief maatregelen als een 30-kilometerzone op de Erasmusbrug, een autoluwe binnenstad en het afgrendelen van het centrum voor auto’s tijdens de Kerst. Kortom: het enige gemotoriseerde voertuig dat straks nog het centrum in mag, is de bus waar wethouder Bokhove haar collega’s onder gooit.

Voorzitter, wij staan wél voor lastenverlichting. Ik dien dan ook met trots de volgende moties in, met als doel deze opeenstapeling van rampzalige lastenverzwaringen te voorkomen.

Voorzitter,

Het aantal incidenten in en rond het AZC in de Beverwaard nam vorig jaar schrikbarend toe van 38 incidenten (2017) naar 131 incidenten (2018). Na hertelling bleek vorige week dat er in heel Nederland maar liefst 3700 strafbare feiten door asielzoekers zijn gemeld. We hebben het van begin af aan gezegd en het blijkt helaas keer op keer waar: de asielinstroom gaat ten koste van onze verzorgingsstaat, identiteit en veiligheid. Desondanks liet het COA deze week weten meer AZC’s in het westen van Nederland te willen. Onacceptabel voor Leefbaar Rotterdam. Vandaar dat wij middels de volgende motie het college oproepen te bevestigen dat het AZC UITERLIJK op de afgesproken datum dicht gaat. Dus uiterlijk op 29 augustus 2021. En geen dag later. Hoe hoog of laag het COA ook springt. Beloofd is immers beloofd.

Tot slot. Een onderwerp dat mijn partij de laatste maanden bijzonder bezighoudt. Weerloze slachtoffers, vaak nog jonge jongens of meiden, die in hun eentje finaal in elkaar worden getrapt door een roedel agressievelingen. Vaak aangemoedigd door opjuttende omstanders die de boel filmen en op internet zetten om het slachtoffer publiekelijk nog eens te vernederen. Slachtoffers blijven getraumatiseerd achter. De rillingen lopen over je rug bij de gedachte dat het jouw zoon of dochter kan zijn die hieraan ten prooi valt. En helaas lijkt het steeds vaker te gebeuren. Laatst nog in het Zuiderpark. De woede die dergelijke beelden veroorzaakt laat zien dat dit echt een open zenuw onder de bevolking is. En toch blijken er telkens weer obstakels te zijn om daadkrachtig uiting te kunnen geven aan dit maatschappelijke onrechtvaardigheidsgevoel. Bijvoorbeeld het ontbreken van een aangifte uit angst voor represailles.

We zijn het vandaag over heel veel oneens, maar ik hoop dat we het op één punt in ieder geval eens kunnen worden: wie dit flikt moet ALTIJD hard worden aangepakt. Of je nou trapt, aanmoedigt of de mishandeling online nog eens dunnetjes over doet. Daarom dien ik namens mijn fractie de volgende motie in, die het college oproept te komen met een actieplan tegen gewelddadig roedelgedrag.

Samenvattend: wij denken dat Monica Beek er onlangs niet zo ver vanaf zat met haar analyse van dit linkse college. Teveel wethouders met te weinig kwaliteit lopen elkaar voor de voeten en zijn helaas enorm met zichzelf en hun symboolpolitiek bezig. Dat weerspiegelt ook deze voorjaarsnota: besluiteloos op belangrijke thema’s, daadkrachtig op irrelevante onderwerpen.
Dit doet Rotterdam geen goed voorzitter. Deze stad en haar inwoners verdienen beter. Veel beter.

De klas van meester Ahmed moet haar huiswerk helemaal overdoen. Normaal gesproken blijf je met zo’n slecht rapport zitten. Maar ja, blijven zitten is met dit college nou juist niet de bedoeling. Dus hopelijk slaagt u erin met onze voorstellen uw rapportcijfer wat op te krikken.

Namens 21% van de kiezers, veel dank voor uw aandacht.

Laatste nieuws