Verstrekken van leningen aan asielzoekers of vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 23 februari 2015


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: verstrekken van leningen aan asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning


Geacht College,

Op de website van de Gemeente Rotterdam wordt aangegeven dat inwoners van Rotterdam die bij een gewone bank geen geld kunnen lenen hiervoor soms wel bij de Kredietbank Rotterdam (KBR) terecht kunnen.

Aangegeven wordt dat deze lening aangevraagd kan worden als de aanvrager een inkomen heeft, ingeschreven staat bij de Gemeente Rotterdam, een geldig legitimatiebewijs heeft en een permanente verblijfsvergunning heeft.

Ondanks de leningsvoorwaarde van een permanente verblijfsvergunning heeft Leefbaar Rotterdam vernomen dat de KBR ook leningen verstrekt aan asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Leefbaar Rotterdam is hier zeer verbaasd over en heeft de volgende vragen aan het college:

1. Waarom worden er door de KBR leningen verstrekt aan asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning terwijl dit, zoals op de gemeentelijke website is opgenomen, alleen van kracht is indien men in het bezit is van een permanente verblijfsvergunning?

2. Wat is de reden om (toch) leningen te verstrekken aan asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning?

3. Hoe vaak en voor welk totaalbedrag zijn er de afgelopen drie jaar leningen verstrekt aan asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning?

4. Hoe vaak zijn leningen de afgelopen drie jaar niet terugbetaald (afgelost) aan de KBR door asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning?

5. Hoe vaak is het de afgelopen drie jaar voorgekomen dat asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning aan wie een lening is verstrekt niet meer traceerbaar zijn voor de KBR?

6. Welk bedrag is de afgelopen drie jaar afgeboekt (niet inbaar) door de KBR omdat de lening niet terugbetaald kon worden door asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning?

7. Welke bedrag is de afgelopen drie jaar afgeboekt door de KBR (en dus de Gemeente Rotterdam) omdat de asielzoeker/vreemdeling met een tijdelijke verblijfsvergunning niet meer traceerbaar is?

8. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat het onverantwoord is om leningen te verstrekken aan asielzoekers/vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning gelet op de onzekere verblijfsstatus en het risico dat de verstrekte lening niet terugbetaald wordt? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Michel van Elck

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Zorg en sociaal

Meest recente schriftelijke vragen

7 december 2018
Sluiten shishalounges (n.n.b)
7 december 2018
Bewapening BOA’s (n.n.b)
7 december 2018
(Te) Hecht Verbonden (n.n.b)
7 december 2018
Ernstige agressie tegen docenten (n.n.b)
7 december 2018
Verdwijnen huismeesters Alexander (n.n.b)
26 november 2018
Handhaving boerkaverbod Rotterdam (n.n.b)

Laatste nieuws