Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 08 december 2020

‘Verkoop Oud en Nieuwe Kamp wordt erdoorheen gejaagd’


Bron: Dagblad010

50PLUS Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, PVV, Partij voor de Dieren en de SP gaan donderdag tijdens de actualiteitsvergadering van de gemeenteraad zwaar in discussie met bouwwethouder Bas Kurvers omdat in hun ogen de hand wordt gelicht met de gangbare procedure inzake de voorgenomen verkoop van het Oude en Nieuwe Kamp in Hoek van Holland. De 1100 eigenaren van de huisjes worden beentje gelicht. Bovendien wordt er op onfatsoenlijke wijze misbruik gemaakt van de coronacrisis, die vergaderingen onmogelijk maakt. De raadsleden Verkoelen (50Plus) en Van Schaik (Leefbaar) zijn des duivels.

‘’Wethouder Kurvers verstaat onder een participatieproces dat hij een informatiebijeenkomst kan houden zonder dit af te stemmen met de Recreanten Advies Raad en de recreanten zelf en dat is natuurlijk niet alleen van de gekke maar tegen alle moraal in’’, aldus het tweetal.

Dat Kurvers en de VVD met medeweten van de coalitiepartijen van het proces een wassenneus willen maken blijkt volgens de raadsleden uit het feit dat er op 4 december jl. naar alle 1100 recreanten een brief is gestuurd met een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst over het principebesluit van de verkoop. ‘’De gemeente geeft dus gedurende 1,5 uur de mogelijkheid aan 1100 recreanten om vragen te stellen. De portefeuillewethouders en de ambtenaren zullen die vragen beantwoorden. Een moderator zal een selectie van de vragen maken. Heb je het ooit zo gek meegemaakt?’’

Te meer, zeggen Verkoelen en Van Schaik, omdat de echte zorgen, vragen en ideeën van de bewoners maar gedeeld moeten worden met de Recreanten Advies Raad. ‘’Maar toen diezelfde RAR aan de gemeente vroeg: oké, als wij in jullie ogen het eerste aanspreekpunt zijn en de belangenbehartiger van alle recreanten, bevestig dat dan ook aan alle recreanten. Maar dat is niet gebeurd. Ook heeft de RAR op 30 november jl. een brief gestuurd aan het college van B&W om samen te komen en met elkaar af te stemmen wat de voorwaarden en uitgangspunten van het participatieproces moeten worden. Tot op de dag van vandaag is daar geen antwoord op gekomen.’’

De raadsleden Verkoelen en Van Schaik willen donderdag de moraal van het verhaal horen. Ook uit de monden van de vertegenwoordigers van GroenLinks, de Partij van de Arbeid en D66, ‘‘dus van links vooral’‘, aldus Verkoelen.

De bedoeling van het stadsbestuur is om het beroemde en historische Oude en Nieuwe Kamp in Hoek van Holland te verkopen aan investeerders.

Laatste nieuws