Home > Standpunten

Onderwijs


De weg omhoog is ingeslagen
Het gaat goed met het Rotterdamse onderwijs. We moesten van ver komen, maar de achterstanden op de rest van het land worden in rap tempo weggewerkt. Dat geldt zowel voor de tussentijdse toetsen als de eindtoetsen op de basisschool. Nieuws om vrolijk van te worden. Voor Leefbaar Rotterdam draait onderwijs immers om objectief meetbare schoolprestaties.

Goed leerklimaat begint bij discipline
Lang werden wij met ons gehamer op orde in het klaslokaal uitgelachen. Wat waren we ouderwets. Toch hielden we vol. En inmiddels is er een cultuuromslag gaande. Op aandringen van Leefbaar Rotterdam werken Rotterdamse onderwijsinstellingen aan het opstellen van gedragsregels. En nog belangrijker: het handhaven daarvan. Met sommige leerlingen valt helaas geen land te bezeilen. Wat ons betreft wordt het voor scholen dan ook veel makkelijker om hardleerse raddraaiers te verwijderen. Voor hen willen we een tuchtschool in het leven roepen. De verspilde energie om hen in het gareel te krijgen, kan veel beter in hun welwillende klasgenoten worden gestoken. De extra aandacht voor excellente leerlingen, waarvoor Leefbaar Rotterdam zich intensief heeft ingezet, is hier een mooi voorbeeld van. Waardevolle kennisoverdracht begint bij een gedisciplineerd leerklimaat. Daarvan zijn wij overtuigd.MBO-leerlingen verdienen beter
De cultuur op het mbo is echter alarmerend. We zeggen het maar gewoon zoals het is. Niet om mbo-leerlingen te stigmatiseren. Integendeel. Door de onophoudelijke stroom aan berichten over tentamenfraude, gesjoemel met studiefinanciering, gebrekkige aanwezigheidsadministratie en geweldsincidenten loopt een hele generatie het risico om met een gedevalueerd diploma het mbo te verlaten. Op verzoek van Leefbaar Rotterdam werd het makkelijker voor leerlingen en docenten om melding te doen van misstanden op hun school. De volgende stap is wat ons betreft een breed actieplan tegen de misstanden die aan het licht zijn gekomen op het mbo. Want onze vakmensen van de toekomst verdienen beter dan dit.

Islamitische scholen zijn onwenselijk
Leefbaar Rotterdam staat voor de vrijheid van onderwijs, maar vindt islamitisch onderwijs een onwenselijke uitzondering daarop. Islamitische scholen zijn er - anders dan bijvoorbeeld Christelijke scholen - op gericht hun leerlingen van de Westerse maatschappij te vervreemden. Het drama rond het Ibn Ghaldoun en de twee islamitische ‘universiteiten’ in onze stad zijn hier trieste voorbeelden van. Dat kunnen en willen wij niet accepteren. Om islamitische scholen te kunnen weren, is echter landelijke wetgeving nodig. Hierop willen we stevig aandringen bij het Rijk. Tot het zover is, moet de gemeente het maximale doen om het volgen van islamitisch onderwijs in Rotterdam zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

Dossier: Onderwijs

Andere Standpunten

Laatste nieuws