Home > Standpunten

Werken moet lonen


Een werkbonus voor Rotterdammers met een inkomen tussen 100 en 130 procent van het bijstandsniveau

Voortzetten Rotterdams bijstandsbeleid, inzet op werkzoekende 50-plussers

Maximale inzet op opsporen en aanpakken van bijstandsfraude en verdringing door schijnconstructies met Oost-Europeanen

Voorkomen van schulden door inhouden vaste lasten op bijstandsuitkeringen

Strenge handhaving taaleis: geen Nederlands leren betekent geen uitkering

Bijstand succesvol teruggedrongen
Het Rotterdamse bijstandsbeleid werkt. In 2014 spraken we de intentie uit om 12.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. Ook de instroom in de bijstand is met succes teruggedrongen. In Rotterdam belandden de afgelopen twee jaar verhoudingsgewijs ruim vier keer minder mensen in de bijstand dan in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Een goede zaak. Want de bijstand mag dan een groot goed zijn, het is geen structurele oplossing.

Iets terugdoen voor je uitkering
Ook de tegenprestatie is voortvarend ingevoerd. In Rotterdam doe je, mits gezond van lijf en leden, twintig uur per week iets terug voor je uitkering. Heel normaal vinden wij. Bovendien blijkt uit alle onderzoeken dat mensen die een tegenprestatie verrichten zich gezonder en gelukkiger voelen. Koffie schenken in het bejaardenhuis doet een mens meer goed dan in je eentje thuis zitten.50-plussers verdienen extra aandacht
Wij realiseren ons heel goed dat lang niet iedereen in zijn of haar persoonlijke leven merkt dat het steeds beter gaat met de stad. Veel Rotterdammers hebben iedere maand moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Bijvoorbeeld omdat zij moeten rondkomen van een uitkering. Wij willen dat bijstandsgerechtigden weer zelf de regie over hun eigen leven in handen krijgen. Het is daarom onze overtuiging dat het beste bijstandsbeleid mensen uit de bijstand krijgt. Precies daarop was het beleid van de afgelopen jaren gericht. En met succes. Die koers willen we graag vasthouden. Een groep die hierbij extra aandacht verdient zijn werkzoekende 50-plussers. Veelal harde werkers met een lang arbeidsverleden, vaak in een fysiek zwaar beroep, die door hun leeftijd moeilijk opnieuw aan de bak komen. Zij verdienen een steuntje in de rug, waarbij maatwerk de norm moet zijn.

Een werkbonus voor lage inkomens
Ook zijn er Rotterdammers die wel een baan hebben, maar simpelweg te weinig verdienen om zorgeloos te kunnen leven. Het verschil tussen hun inkomen en een uitkering is nog altijd veel te klein. Door het Haagse toeslagencircus loont het voor veel bijstandsgerechtigden niet of nauwelijks om aan de slag te gaan. Daarbij komt nog dat mensen met een inkomen net boven het bijstandsniveau naast zo’n beetje alle kwijtscheldingsregelingen grijpen. Het verlagen van belasting op arbeid is aan het Rijk, maar wij dragen graag ons steentje bij aan het lonender maken van werk. Daarom wil Leefbaar Rotterdam een bonus voor Rotterdammers met een inkomen tussen 100 en 130 procent van het bijstandsniveau.

Dossier: Economie

STANDPUNT: Economie

Andere Standpunten

Laatste nieuws