Home > Standpunten

Ouderen


Behoud van gratis OV voor onze ouderen

Voortzetting aanpak eenzaamheid met extra aandacht voor autochtone ouderen in migrantenwijken

Masterplan Dementie: mensen met dementie en hun mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen

Een goede zorgfaciliteit voor kwetsbare ouderen die tijdelijk moeten herstellen

Stadsbreed uitrollen van huismeesters in seniorenflats

Dé ouderenpartij? Dat zijn wij
Leefbaar Rotterdam is dé ouderenpartij van de stad. Dat zijn geen loze woorden, maar hebben we de afgelopen vier jaar in het stadsbestuur én de gemeenteraad bewezen. Het gratis openbaar vervoer voor ouderen bleef behouden. Huismeesters keerden terug in diverse seniorenflats. Ouderen worden ondersteund door de verhuismarinier en tegen diefstal beschermd door een veiligheidsofficier ouderenzorg. We pakten woonoverlast rond seniorenflats aan en legden corporaties het vuur aan de schenen wanneer ze deze complexen lieten verslonzen.

Voorbeeldstad inzake ouderen
Rotterdam krijgt als enige grote gemeente in Nederland een dementievriendelijk ambtenarenkorps. We werden uitgeroepen tot de op één na toegankelijkste Europese stad voor mensen met een beperking. Volgend jaar gaan we voor goud! Ook de Rotterdamse aanpak van eenzaamheid werpt zijn vruchten af. Waar het aantal eenzame ouderen in de rest van het land steeg, laten de Rotterdamse cijfers juist een daling zien. Dit alles is niet onopgemerkt gebleven. Rotterdam kreeg een pluim van ouderenbond KBO-PCOB en gemeenten als Amsterdam en Den Haag zien onze stad als voorbeeld.Samenwerken met ouderenbonden
Soms bieden resultaten uit het verleden wel degelijk een garantie voor de toekomst. Ons voornemen is daarom helder: met volle kracht door op de ingeslagen weg, waarbij we het OSO-manifest van de ouderenbonden in Rotterdam als leidraad zien.

Dossier: Ouderen

Andere Standpunten

Laatste nieuws