Home > Standpunten

Zorg draait om mensen


Landelijke langdurige (WLZ-)zorg voor ouderen overhevelen naar Rotterdam: stoppen kaalslag, terugkeer van de menselijke maat, behoud van verpleeghuizen, terugkeer van eigentijdse verzorgingshuizen en het in stand houden van seniorenrestaurants

Een Rotterdamse aanpak voor het werven én opleiden van voldoende algemeen en gespecialiseerd zorgpersoneel

Voortzetten aanpak van topsalarissen van zorgbestuurders en -managers

Verplichte werkvloerstages voor Raden van Toezicht van zorgorganisaties

De collectieve Rotterdamse zorgverzekering fors uitbreiden naar zoveel mogelijk Rotterdammers

Geef zorgverleners de ruimte
Bij Leefbaar Rotterdam draait de zorg om mensen. Het klinkt zo simpel, maar de praktijk is vaak totaal anders. De handen aan de vergadertafel ontwerpen vaak regels en beleidsdoelen die de handen aan het bed alleen maar in de weg zitten. Dat gebrek aan menselijkheid gaat niet alleen ten koste van de kwaliteit van zorg, maar ook van het werkplezier van zorgmedewerkers. Het tekort aan zorgpersoneel loopt inmiddels de spuigaten uit. En dat terwijl zij door de vergrijzing en de hoeveelheid kwetsbare gezinnen steeds harder nodig zijn. Het keren van die ontwikkeling wordt misschien wel de grootste uitdaging van de komende jaren. Zorgverleners willen gewoon doen waarvoor ze opgeleid zijn. Mensen helpen. Niet met blocnote en stopwatch, maar met hart en ziel.

Weg met bureaucratie en zelfverrijking
Daarom dwongen we zorgorganisaties bij aanbestedingen tot het terugdringen van overhead en namen we het voortouw bij het afbreken van onnavolgbare regels en bureaucratie. Ook worden op ons verzoek de salarissen van bestuurders en managers van zorginstellingen openbaar gemaakt op de website van de gemeente. Het bedrag dat zij boven de wet normering topinkomens ‘verdienen’ houden we in op hun subsidie.

Betaalbare verzekering voor minima
Landelijke bezuinigingen op de zorg vingen we op door als gemeente zelf ruim 60 miljoen euro extra uit te trekken. Rotterdamse minima werden tegemoetgekomen met een betaalbare Rotterdamse zorgverzekering, waarin het eigen risico grotendeels is meeverzekerd. Deze regeling willen we uitbreiden naar zoveel mogelijk Rotterdammers.Herstellen wat Den Haag kapot maakt
Hoe succesvol het Rotterdamse beleid heeft uitgepakt voor onze ouderen, zo groot is ook de bak ellende die vanuit Den Haag over hen werd uitgestort. Er werd gehakt in de thuiszorg, verzorgingshuizen werden de nek omgedraaid en het ene na het andere verpleeghuis sluit zijn deuren. De mensen die onze stad hebben opgebouwd verdienen zóveel beter. En Rotterdam kán het beter. Daarom pleit Leefbaar Rotterdam voor het overhevelen van de langdurige ouderenzorg van het Rijk naar de gemeente. Uiteraard inclusief de financiering die daarvoor nodig is.

Doortastend ingrijpen als kinderen in gevaar zijn
Ook naar de jongsten in onze samenleving moeten we met zorg omkijken. Veel Rotterdamse kinderen groeien op in een beschermde en liefdevolle omgeving. Maar als het fout gaat, dan gaat het vaak meteen ook gruwelijk fout. Daarom kan er bij het beschermen van jonge kinderen niet preventief en doortastend genoeg te werk worden gegaan. Handelingsverlegenheid en doorgeschoten privacy-richtlijnen mogen hierbij geen beletsel vormen.

Dossier: Zorg en sociaal

Andere Standpunten

Laatste nieuws