Home > Standpunten

Integratie


Geen buitenlandse financiering van islamitische instellingen, sluiten moskee-internaten

Neutrale overheid: geen hoofddoekjes bij ambtenaren, geen gebedsruimtes in gemeentelijke gebouwen, geen voorkeursbeleid voor allochtonen

Bestrijden sekse-Apartheid en onderdrukking moslimvrouwen

Effectieve aanpak door doelgroepenbeleid en etnische registratie

Voortzetten van de Rotterdamse aanpak van taal en werk: migranten aanspreken op hun verantwoordelijkheid en betrekken bij de samenleving

Knokken voor onze Westerse waarden
Vaak wordt gezegd dat integratie tweerichtingsverkeer is. Daar staan wij anders in. Wat hier in eeuwen is opgebouwd gaan we niet heronderhandelen, maar vormt de basis voor iedereen die zich hier wil vestigen. Onze identiteit. Onze cultuur. Onze vrijheid. Onze democratie. De scheiding tussen kerk en staat. De gelijkheid tussen man en vrouw. De acceptatie van homoseksualiteit. Het zijn stuk voor stuk zaken die ons maken tot wie we zijn en waarover we niet in discussie gaan. Waarden die het waard zijn om voor te knokken – en dat is precies wat we de afgelopen vier jaar gedaan hebben.

Handen af van onze identiteit
We rekenden af met taboes en heilige huisjes. We streden tegen antisemitisme, shariahuwelijken die vrouwen tot rechteloze wezens maken en buitenlandse financiering van islamitische instellingen. We organiseerden prikkelende debatten over radicalisering en de mislukte integratie. We dienden initiatiefvoorstellen in voor een strenger inburgeringsbeleid en emancipatie van moslimvrouwen. De weg-met-ons-mentaliteit is aan ons niet besteed. Zwarte Piet moet Zwarte Piet blijven. Ook onze historische zeehelden zijn meer dan welkom in het straatbeeld. En in Rotterdam blijven we gewoon ‘dames en heren’ zeggen. Kortom: wie onze identiteit onder het tapijt wil vegen, vindt Leefbaar Rotterdam op zijn weg. Concrete successen Gelukkig heeft het stadsbestuur concrete successen geboekt. Zo werden subsidies langs etnische lijnen afgeschaft. Een confronterende campagne voor vrije partnerkeuze maakte de tongen in Rotterdam -en ver daarbuiten- los. Ook hebben we gezorgd voor een kordate aanpak van problemen binnen de Somalische gemeenschap.Aanspreken op verantwoordelijkheden
Het moge duidelijk zijn: integratie staat na jaren van pappen en nathouden weer prominent op de Rotterdamse agenda. Daarvoor was een mentaliteitsverandering nodig. Want wie migranten serieus neemt, houdt hen niet klein en afhankelijk, maar betrekt ze bij de samenleving en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheden. Als volwaardige Rotterdammers. Dat doen wij. Niet via imams of koepelorganisaties, maar rechtstreeks. Aan wie zich hier wil vestigen mogen immers eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, door als enige grote gemeente in Nederland de taaleis te handhaven. Wat betekent dat wie geen Nederlands wil leren, kan fluiten naar zijn uitkering.

Drempels wegnemen
Andersom mogen migranten ook iets van ons verwachten. Bijvoorbeeld dat we duidelijk zijn over wat we van hen verlangen. Maar ook dat we belemmeringen om succesvol te integreren wegnemen. Dat gaat zowel om druk van buitenaf, zoals de beruchte Lange Arm van Ankara, als om de wurggreep door de eigen gemeenschap. Juist de mensen die zich hieraan willen ontworstelen, zijn gebaat bij een stevig integratiebeleid. Dat staat voor ons buiten kijf.

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Andere Standpunten

Laatste nieuws