Home > Standpunten

Rotterdammers aan zet


Aanmoedigen en verder doorvoeren van digitale meningspeilingen en referenda

Rechtstreeks door bevolking gekozen burgemeester

Gebiedscommissie bereikbaarder door omvorming tot wijkvertegenwoordiging

Informeren buurtbewoners door digitale kaart met alle ontwikkelingen en werkzaamheden in Rotterdamse wijken

Verkoop aandelen Eneco indien opbrengst ten goede komt aan Rotterdam

“Het is niet een kwestie van u vraagt en wij draaien. Wie veranderingen in dit land wil, zal in beweging moeten komen.”

Politiek mét kiezers, niet tégen kiezers
Deze woorden van Pim Fortuyn raken de kern van onze visie op de lokale democratie. U heeft het voor het zeggen. Niet alleen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in de vier jaar ertussen. Dat vergt inspanningen van twee kanten. Wij geven macht uit handen, u moet hem grijpen. U weet immers veel beter dan de ambtenaren aan de Coolsingel wat er nodig is in uw wijk. Dat betekent dat we u zoveel mogelijk directe inspraak geven op ontwikkelingen in uw buurt en straat. Niet als mosterd na de maaltijd, maar vooraf. Niet alleen in benauwde zaaltjes, maar ook online. We nemen afscheid van de oude deelgemeentegrenzen door de gebiedscommissies om te vormen tot vertegenwoordiging op wijkniveau.

De achterkamertjes kunnen écht niet meer
Het Haagse benoemingscircuit in de achterkamertjes kan écht niet meer. De burgemeester wordt wat ons betreft voortaan rechtstreeks door de Rotterdamse bevolking gekozen. En natuurlijk stimuleren we de parel van de directe democratie: het referendum.Rotterdams geld voor een beter Rotterdam
Energiebedrijf Eneco is veranderd in een volledig commercieel bedrijf dat acteert op een vrije energiemarkt met veel concurrenten. Daarom zien wij voor de gemeente geen reden meer om aandeelhouder te blijven. Een meerderheid van de Rotterdamse raad, inclusief Leefbaar Rotterdam, heeft zich inmiddels uitgesproken voor de eerste stap in het verkopen van de Rotterdamse aandelen in Eneco. De nieuwe gemeenteraad kan definitief instemmen met de verkoop. Voor ons is de keuze helder: als de opbrengst in onze ogen ten goede komt aan Rotterdam en haar inwoners, dan gaan wij akkoord. Hierbij denken we aan investeringen in veiligheid, zorg en onderwijs en infrastructurele projecten zoals het overkappen van de ’s-Gravendijkwal. Mocht zich echter een meerderheid aftekenen voor een ongewenste besteding van het geld, dan voelen wij ons vrij om de steun tot verkoop in te trekken.

Dossier: Bestuur

Dossier: Lokale lasten

Andere Standpunten

Laatste nieuws