Home > Standpunten

Bereikbaarheid


Vernieuwende oplossingen voor een betere doorstroming in de stad, waaronder stoplichten die kunnen anticiperen op de hoeveelheid verkeer

Een fietsvriendelijker Rotterdam, zonder automobilisten dwars te zitten

Parkeerbeleid: geen experimenten, maar dienend aan bewoners en ondernemers

Waterbusverbinding naar Rozenburg en Pernis

Geen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport buiten huidige geluidscontouren

Wegennet moderniseren, voor nu en straks
Bereikbaarheid ga je pas waarderen als je het mist. De ergernis en economische schade die verkeershinder opleveren, tonen aan hoe afhankelijk we zijn geworden van toereikende infrastructuur. Rotterdam is daarom keihard bezig het wegennet te moderniseren. Maar we moeten ook reëel zijn: het waarborgen van bereikbaarheid op de lange termijn, leidt op de korte termijn tot ongemakken. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van de Maastunnel. Het blijft de kunst om Rotterdammers zo min mogelijk in hun bewegingsvrijheid te hinderen. Een soepele uitvoering van deze renovatie staat daarom hoog op ons prioriteitenlijst.

Waterbus naar de kleine kernen
Bereikbaarheid is zeker voor de Rotterdamse buitengebieden cruciaal. Inspanningen om deze kernen nauwer bij de stad te betrekken zijn zeer de moeite waard. Daarom steunen wij de komst van een waterbusverbinding naar Rozenburg en Pernis.Parkeerbeleid: geen linkse experimenten
De auto is en blijft het favoriete vervoersmiddel van veel Rotterdammers. Dat is hun eigen vrije keuze. Anders dan linkse partijen zien wij het parkeerbeleid dan ook niet als een instrument om autogebruik onaantrekkelijker te maken. Voor ons is het heel simpel: een goed parkeerbeleid zorgt ervoor dat burgers en ondernemers zo dicht en goedkoop mogelijk bij hun eigen huis of bedrijf kunnen parkeren. Om dit te bereiken is meer maatwerk nodig. Geen straat is immers hetzelfde.

Economie niet boven woongenot
Een goede balans tussen economische belangen en leefbaarheid blijft echter cruciaal. Zéker in een drukbevolkte stad als de onze. Rotterdam The Hague Airport (of Zestienhoven, zoals velen van ons het vliegveld blijven noemen) is zowel op economisch als logistiek vlak een zeer belangrijke speler in het Rotterdamse. Uitbreiding van de luchthaven heeft aantrekkelijke voordelen voor de regio. We hebben echter ook te maken met het woongenot van de inwoners van Overschie en Hillegersberg-Schiebroek. Omdat uitbreiding binnen de huidige geluidscontouren niet te realiseren is, wil Leefbaar Rotterdam voorlopig een pas op de plaats maken.

Dossier: Verkeer en Vervoer

Andere Standpunten

Laatste nieuws