Home > Standpunten

Bouwen en wonen


Evenwichtige wijken, beschermen kwetsbare buurten door uitbreiding Rotterdamwet

Voortzetten harde aanpak woonoverlast, meer containerwoningen voor aso’s

75.000 nieuwe, energiezuinige woningen tot 2040 op aantrekkelijke locaties in de stad

Levensloopbestendig bouwen

Beknotten welstandscommissie

Rotterdam beleeft tweede jeugd
Rotterdam is bezig aan een tweede jeugd. Steeds meer mensen willen zich Rotterdammer noemen en meer dan ooit tevoren is er brede belangstelling naar Rotterdam terug te keren. Waar een vertrek uit Rotterdam jarenlang als stap hogerop werd gezien, staan koophuizen in onze stad nu gemiddeld amper zes weken te koop. Buitenlandse bladen en websites komen woorden tekort om te beschrijven waarom Rotterdam een bezoekje waard is.

Leefbare wijken, voor alle inkomensgroepen
Toch zijn deze positieve ontwikkelingen slechts een deel van het verhaal. Veel Rotterdammers hebben hun voorheen gezellige volkswijk de afgelopen decennia onherkenbaar zien veranderen. Gevolg? Criminaliteit en verpaupering. Een desastreuze ontwikkeling, waar wij sinds onze oprichting tegen strijden. Eerst met de invoering van de Rotterdamwet, nu met de woonvisie om de balans in deze wijken te herstellen. Rotterdammers moeten weer wooncarrière kunnen maken in hun eigen stad. Daarvoor is nodig dat we wijken aantrekkelijker maken voor een brede groep Rotterdammers. Dat wil zeggen: tegelijkertijd zorgen voor goed onderhouden huurwoningen in het goedkope segment, én voor koopwoningen voor middeninkomens. Daarbij moeten ouderen zo lang mogelijk en verantwoord in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Van woningbouwcorporaties mogen we meer verwachten. Niet alleen dat ze hun onderhoudsverplichtingen nakomen, maar ook dat ze hun wettelijke mogelijkheden om tot een evenwichtige woningvoorraad te komen veel beter benutten. Bijvoorbeeld door het bouwen van woningen in het middensegment in wijken waar marktpartijen hun handen vanaf trekken.Beleid tegen aso’s keihard doorzetten
Woonoverlast vormt een ernstige aantasting van het woongenot van Rotterdammers. Het beleid was de afgelopen jaren dan ook gericht op het fors terugdringen hiervan. Met succes. De Skaeve Huse bij het vliegveld, beter bekend als asowoningen, zitten inmiddels vol met overlastgevers. Die lijn gaan we keihard doorzetten. In het Rotterdam van Leefbaar zijn het niet de slachtoffers, maar de daders van burenterreur die hun biezen kunnen pakken.

Minder bureaucratie, meer vrijheid
Wie Rotterdammers serieus neemt, durft hen vrijheid te geven. Daarom bevrijden we de inwoners die hun huis willen verbouwen uit de greep van de dakkapellenpolitie die welstandscommissie heet. Dat monumentale panden niet zomaar paars geverfd mogen worden, daar zijn we het allemaal over eens. Maar wie kleine aanpassingen aan zijn huis wil doen, moeten we gewoon lekker met rust laten. Ook het collectief particulier opdrachtgeverschap is een positieve ontwikkeling waaruit vertrouwen in burgers spreekt.

Blijven investeren in prachtproject Stadshavens
Wie Rotterdam zegt, zegt water. De unieke ligging aan de Maas biedt ons talloze aantrekkelijke locaties om te wonen en te recreëren. Aan ons om die kansen optimaal te benutten. Het beste voorbeeld hiervan is de manier waarop Rotterdam de Stadshavens onder handen neemt. Daarin zijn we een voorbeeld voor de rest van de wereld en daar mogen we best trots op zijn. Maar nog belangrijker: het geeft Rotterdam de energie om hier vol gas mee door te gaan.

Dossier: Fysieke infrastructuur

28 november 2017 3750 huizen erbij in 2017

Andere Standpunten

Laatste nieuws