Home > Standpunten

Bestuur


Een gemeente die zich strakker en slanker organiseert rond de kerntaken ‘schoon, heel, zorg en veilig’, met een maximale overhead van 15%

Ambtenaren stimuleren om zelf in Rotterdam te wonen

De Stadswinkel goed bereikbaar houden voor ouderen zodat persoonlijke dienstverlening voor hen beschikbaar blijft

Een pragmatische en bescheiden opstelling van de gebiedscommissies waarbij zij vooral goed naar bewoners luisteren, en zo niet, na vier jaar opgeheven dienen te worden

Een proef om de Rotterdammers te betrekken in de keuze van de nieuwe burgemeester van Rotterdam

‘At your service’ nog hyperactueel
Deze bekende uitspraak van Pim Fortuyn verwoordt nog steeds onze koers richting overheid en gemeente. Het gaat niet om de ambtenaren, het gaat niet om de nota’s, het gaat niet om de rapporten en het gaat niet om het eergevoel van bestuurders die per se iets willen ‘achterlaten’ in de stad. Waar het uiteindelijk om hoort te draaien bent u: de Rotterdammer die zich wel of niet prettig voelt in de eigen stad! Deze houding verklaart waarom wij altijd voor een kleine en dienstbare overheid zijn geweest. En ons ergeren wanneer ambtenaren of politici het beter voor zichzelf regelen dan voor de inwoners van deze stad. Want het zou mooi en inspirerend genoeg moeten zijn om voor een fatsoenlijk salaris te mogen bijdragen aan het vormgeven en verbeteren van Rotterdam. Gelukkig zijn er nog genoeg ambtenaren, die er zo over denken.

Kerntaken, kerntaken, kerntaken…
De afgelopen decennia is de invloed van de overheid veel te groot geworden. En dat niet alleen: de hoeveelheid ambtenaren is te ver doorgeschoten ten opzichte van, bijvoorbeeld, het aantal ondernemers en vakmensen. Om dat evenwicht te herstellen, willen wij een kleinere overheid. Naar ons idee is de kerntaak van de gemeente samen te vatten in de zinsnede ‘schoon, heel, zorg (na decentralisatie rijkstaken op gebied van zorg) en veilig’. Het werk moet met aanzienlijk minder mensen kunnen dan nu. We willen af van allerlei overlappende en dus dubbelop werkende afdelingen. Met de kerntaken scherp in beeld, kun je relatief eenvoudig vaststellen wie je wel en niet nodig hebt. Een vermindering van de overheadfuncties naar maximaal 15%, dit betekent concreet 600 ambtenaren minder. Zo zorg je ervoor dat de praktische uitvoering voorop staat en niet de vele ‘papieren functies’. Wie alleen papier produceert en problemen opwerpt, slurpt geld op van de belastingbetaler en kan gemist worden.Wonen in onze stad is beter
We streven naar een kleine overheid die dichtbij Rotterdammers staat. Dus ja, digitaal is prima. Maar het mag nooit zo zijn dat de burger nergens ander meer terecht kan dan bij de voorgeprogrammeerde stem van een virtuele pop. Net als in het onderwijs hechten wij zeer aan menselijk contact. Dus vinden wij dat ambtenaren de taal van de Rotterdammer moeten spreken. En zo nodig bereid moeten zijn maatregelen of bepaald beleid uit te leggen aan boze of verontruste burgers. Onze ervaring is dat één goed gesprek vaak meer oplost en begrip kweekt, dan een e-mailcorrespondentie van twee jaar. Om deze rol van gesprekspartner goed uit te kunnen voeren, hebben wij een voorkeur voor ambtenaren die in Rotterdam wonen. Zij zijn beter op de hoogte van ‘wat er speelt’ en kunnen dingen zo sneller in een context plaatsen. Zonder anderen structureel te willen uitsluiten, zeggen wij tegen (toekomstige) ambtenaren: ‘Wonen in Rotterdam is beter.’

Rekening houden met ouderen: niet alles hoeft via internet
De stadswinkel is een uitstekende voorziening om dat belangrijke gesprek met de burger aan te gaan. Of hem of haar van dienst te zijn. Speciaal met het oog op ouderen willen wij dat stadswinkels met hun offline diensten goed bereikbaar blijven. En niet harteloos worden weggesaneerd omdat alles wel digitaal zou kunnen. Toen de banken uit het straatbeeld verdwenen en geen moeite meer deden om hun klanten te ontmoeten, zijn ze de verkeerde weg in geslagen. Die fout willen we bij de gemeente niet herhalen. Dus ook hier: weg met de arrogantie! En zorgen dat we – letterlijk – gelijkvloers staan met de Rotterdamse burger. Ook moet de overheid doen wat ze belooft, dus terugbellen, burgers helpen en de eigen fouten herstellen. Helaas gebeurt dat nog veel te weinig.

Pragmatische gebiedscommissies
Leefbaar Rotterdam is altijd tegen de extra bestuurslaag van de deelgemeenten geweest. Maar andere partijen zagen lucratieve uitbreiding van hun baantjesmachines. Gelukkig heeft de landelijke regering de geldverslindende fout ingezien en de deelgemeenten uit de gemeentewet geschrapt. Een overwinning? Gedeeltelijk. Want het politieke bedrijf is er toch weer in geslaagd de nieuwe gebiedscommissies groter en complexer te maken dan wij zouden willen. Wat ons betreft horen die gebiedscommissies vooral ten dienst te staan van Rotterdammers. Dat wil zeggen: veel luisteren en de invloed van mensen in hun straat, buurt en wijk bevorderen. Ook hier geldt: een goede (ofwel pragmatische) gebiedscommissie maakt zichzelf overbodig omdat ze de belangrijke zaken delegeren aan de direct betrokkenen, en zo niet, dan kunnen ze na vier jaar opgeheven worden.

Buurt Bestuurt
Dat directe inspraak van bewoners werkt, bewijst het project Buurt Bestuurt, waarin bewoners samen met politie en gemeente samen werken om de buurt veiliger te maken. Dit Buurt Bestuurt is in verschillende wijken van Rotterdam succesvol uitgerold en is daarmee een mooi voorbeeld voor de gebiedscommissies om bewoners succesvol te betrekken bij hun omgeving. Wij willen dat mensen in Buurt Bestuurt niet meer alleen praten over veiligheid, maar ook over de buitenruimte. Om de wensen vanuit Buurt Bestuurt mogelijk te maken, willen we meer geld reserveren vanuit begrotingen van uitvoerende diensten.

Burgemeestersreferendum
Leefbaar Rotterdam wil af van de achterhaalde procedure dat de Kroon de burgemeester benoemd. In plaats daarvan moeten de Rotterdammers hun eigen burgemeester kunnen kiezen. Leefbaar Rotterdam is daarom voor een burgemeestersreferendum wanneer de termijn van burgemeester Aboutaleb erop zit. Omdat dat op dit moment echter niet mogelijk is, willen wij een proef doen om de Rotterdammers te betrekken in de keuze van de nieuwe burgemeester van Rotterdam.

Verkeerd signaal met ‘De Rotterdam’
Tot slot vinden wij de gedeeltelijke verhuizing van het ambtenarenapparaat naar het prestigieuze complex ‘De Rotterdam’ exact het verkeerde signaal. Gescheiden van de burgers, in hoge torens en omgeven door onnodige luxe dreigt er opnieuw een kloof te ontstaan tussen burger en bestuur. Dit gebouw trekt bijna letterlijk een muur op tussen beslissers en Rotterdammers. Daar gaat volgens ons weinig goeds uit voortkomen. Kleine ‘units’ dicht bij burgers passen veel beter bij de eisen van 2014 dan een reusachtige knots van een gebouw, waar ambtenaren zich terugtrekken en letterlijk op de burgers neerkijken.

Dossier: Bestuur

Dossier: Lokale lasten

Andere Standpunten

Laatste nieuws