Home > Standpunten

Sport en cultuur


Terugkeer van de inspirerende sportleraar in voortgezet onderwijs en basisonderwijs

Sportclubs met raad en daad terzijde staan, zodat ze levensvatbaar zijn en zo nodig ontheffing van lokale belasting

Geen extra steun voor topsport maar voor breedtesport

Terugkeer van de Dance Parade en introductie van een groot dance event op de Maas tijdens Oud en Nieuw

Geen ‘cultuurscouts’ meer, omdat talent zich aandient en niet opgespoord hoeft te worden

Het kan eerlijker en rechtvaardiger
Leefbaar Rotterdam vindt sport en cultuur belangrijk voor het welzijn en geluk van Rotterdammers. Er zal geen partij zijn die bij ‘sport’ en ‘cultuur’ een vies gezicht trekt. En laat dat nou precies het gevaar zijn: dat sport- en cultuurprojecten uit een goed gevoel gesteund worden, zonder goed naar inhoud en bereik te kijken. Leefbaar Rotterdam neemt sport en cultuur bijzonder serieus en wil dat juist wel doen. Zodat we met de beperkte middelen maximaal profijt kunnen sorteren voor de gehele, Rotterdamse bevolking. Dit laatste staat bij ons hoog in het vaandel: te vaak gaat er (veel) geld naar projecten en evenementen waar slechts een klein deel van de Rotterdammers van kan of wil genieten. Dat vinden wij niet rechtvaardig. Kortom: wij willen de subsidies eerlijker verdelen, met meer oog voor de smaak en behoeften van alle Rotterdammers.

Neem sport serieus
Leefbaar Rotterdam wil flink investeren in sportlessen en –faciliteiten op de lagere en middelbare school. Niet alleen voorkomen we op die manier dat nieuwe generaties aan overgewicht zijn overgeleverd. Tegelijkertijd is sport - de sportbeleving! – iets dat van onschatbare waarde is voor de persoonlijke ontwikkeling en het overbruggen van cultuurverschillen. Ofwel: sport verbroedert. Leert omgangsvormen. Geeft grenzen aan. En heeft als belevenis een grote meerwaarde. Vandaar dat wij ook ruimschoots willen investeren in kundige en inspirerende sportleraren, die nu bijna van het toneel verdwenen zijn. Juist zij spelen wat ons betreft een cruciale rol in de mentale en fysieke gezondheid van de aankomende generaties.Gezonde sportverenigingen boven alles
Ook buiten de school is de belangrijkste uitdaging zoveel mogelijk mensen bij sport en sportverenigingen te betrekken. Dat houdt mensen gezond, verhoogt hun levensplezier en drukt – als wenselijk neveneffect - de zorgkosten. Dit betekent voor Leefbaar Rotterdam overigens niet dat sporten gratis moet zijn. Integendeel. Sportverenigingen dienen levensvatbaar te zijn, onder meer dankzij de inzet van vrijwilligers. En dankzij het verdienen van eigen geld via sportkantines of sponsoring. Bij clubs die alleen dankzij subsidies bestaan, doven de prikkels uit. Dat willen we niet. Wel willen we sportclubs met een goed (vrijwilligers)beleid zo nodig te hulp schieten, bijvoorbeeld door kwijtschelding van lokale belasting.

Maximale toegankelijkheid: van ouderen tot gehandicapten
De voorbeeldfunctie van topsport en topsporters is belangrijk, maar in onze ogen heeft de politiek als het om topsport gaat weinig toe te voegen. Talent kan immers goed voor zichzelf zorgen. Daarom ligt de politieke functie vooral bij een goed functionerende breedtesport, waar ook ouderen, gehandicapten en kinderen die niet gewend zijn om te sporten, aan de bak komen en zo hun leven een extra dimensie kunnen geven. In dit licht steunen wij een sportcampus op Zuid, maar dan wel nadrukkelijk voor de breedtesport.

De Kuipkwestie
Massa’s Rotterdammers (en ook niet-Rotterdammers) beleven veel plezier aan Feyenoord en de voetbalwedstrijden in de Kuip. Leefbaar Rotterdam vindt het belangrijk dat Feyenoord kan spelen in een mooi stadion, dat past bij de ambities van de club en de stad. In de discussie rondom Het Nieuwe Stadion vinden we dat er goed naar de mogelijkheid van renovatie moet worden gekeken. Als die, na een definitieve beoordeling, toch niet blijkt aan te sluiten bij de ambities, sluiten we een gemeentelijke bijdrage aan een nieuw stadion niet uit. Maar dit keer met een realistische exploitatiebegroting als basis. Met een breed draagvlak in de stad. En met beperkte risico’s voor de gemeente. Zo staan wij erin.

Cultuur niet behandelen als kasplantje
Cultuur hoeft niet altijd bij iedereen in de smaak te vallen. Het mag protest uitlokken en experimentele wegen volgen. Daarvoor leven we in een westerse democratie. Maar waarom zou dergelijke kunst – als het gedreven wordt door inhoudelijke ambities en zin voor avontuur - door de overheid betaald moeten worden? En waarom zouden kunstenaars met een drang naar het nieuwe uitgerekend willen aankloppen bij de ambtelijke loketten van de gemeente? Leefbaar Rotterdam heeft geen zin om de cultuur als kasplantje te behandelen. Alternatieve kunst moet de wereld in! Zijn eigen plek (willen) veroveren! Niet gemakzuchtig aan komen sjokken op de trappen van het stadhuis. Met andere woorden: Leefbaar Rotterdam kijkt ook bij cultuurbeleid naar ‘wat nodig is’ en ‘wat slagroom op de taart is’. Die tweede categorie is volgens ons op alle fronten beter af (geloofwaardiger, doortastender, aantrekkelijker) als men zelf een weg vindt naar levensvatbaarheid, bijvoorbeeld via crowdfunding of private financiering.

Nuchtere beoordeling bij subsidies
Als we al subsidiëren, dan kijken we daarbij zo nuchter mogelijk naar publieksbereik, ondernemerschap en waarde voor de stad. Daarnaast erkennen wij dat De Schouwburg, Boymans van Beuningen, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Kunsthal en De Doelen basisvoorzieningen zijn, die onze langdurige steun verdienen. Want: zonder ordentelijke infrastructuur geen inspirerend cultuurleven. Nota bene: voor zover Leefbaar Rotterdam ooit als ‘cultuurvijandig’ is bestempeld, merken we dat steeds meer beslissers in de cultuursector stiekem onze denkbeelden overnemen. En het, als puntje bij paaltje komt, ook niet meer van deze tijd vinden om voor experimentele en elitaire kunst de hand op te houden bij een gemeenteloket. Wat is er leuker en bevredigender dan zelf met een trots gevoel de boer op te gaan? En bedrijven, instellingen dan wel bemiddelde personen te interesseren voor bijzondere cultuuruitingen?

Tenslotte zijn we voor éénmalige subsidies aan veelbelovende, Rotterdamse initiatieven die een zetje in de rug verdienen. Maar ook hier geldt: een subsidie-infuus maakt lui en gewillig.

Dance Parade, jazz, pop
Op muziekgebied kiest Leefbaar Rotterdam voor dance, jazz en pop. Het North Sea Jazz is een voorbeeld van een evenement met internationale uitstraling dat we graag voor Rotterdam willen behouden. Verder zijn we voor terugkeer van de Dance Parade en een mooi dance event op de Maas tijdens Oud en Nieuw. Wat de popcultuur betreft: een nieuw pop-podium is langzamerhand een dogma geworden. Liever dan het zelf initiëren van een nieuw poppodium continueren we het door ons opgerichte fonds voor muziekcafés. Of breiden dat zelfs uit, wegens gebleken succes.

‘Kleine’, warme cultuur bewaren
Rotterdam is vele dorpen. Dat is een groot goed. Daarom mag het verdwijnen van de deelgemeentes er niet toe leiden dat amateurgezelschappen, harmonieën, fanfares, koren, toneel en operetteverenigingen in gevaar komen. Leefbaar Rotterdam staat pal achter deze lokale activiteiten en wil ze niet aan politiek gesjoemel overleveren. Subsidiekaders moeten daarom zodanig worden opgesteld dat gesjoemel niet mogelijk is. En dan nog een opmerking over ‘cultuurscouts’: die functie vinden wij een belediging van Rotterdams talent. Volgens ons dient talent zich simpelweg aan en hoef je het niet op te sporen. Hoewel door de digitale ontwikkeling de traditionele bibliotheek langzaam verdwijnt, vinden wij het van belang dat er in Rotterdam een goede en aan de tijd aangepaste centrale bibliotheek blijft bestaan.

Dossier: Kunst en Cultuur

Dossier: Sport / Recreatie

Andere Standpunten

Laatste nieuws