Home > Standpunten

Economie, infrastructuur en milieu


Lagere lokale lasten voor zowel inwoners als bedrijven

Betere samenwerking met (top)ondernemers en kennisinstituten

Meer Rotterdamse werknemers in de haven en meer jongeren die een technische richting kiezen

Een bereikbare en aantrekkelijke regio waar auto’s zo min mogelijk in de file staan

Scherpe milieudoelstellingen, maar dan vooral op lokaal niveau

Weg met de goedgelovigheid
In Rotterdam is nooit gebrek geweest aan mooie toekomstplaatjes. En het laatste wat Leefbaar Rotterdam zou willen is die vernieuwingsdrang en pioniersgeest verjagen. Wel zouden we die vernieuwingsdrang en pioniersgeest iets anders willen gaan richten. Niet richting peperdure projecten of zinloze gebouwen waar, als puntje bij paaltje komt, niemand op zit te wachten. Maar richting het concreet verbeteren van de leef-, werk- en woonomstandigheden van Rotterdammers. Verbeeldingskracht is mooi, maar zakelijkheid mag nooit ontbreken. De vraag ‘wat levert het op?’ klinkt misschien kil, maar kan in de crisisperiode waarin we zitten onmogelijk achterwege blijven. Leefbaar Rotterdam geeft de voorkeur aan feiten en resultaten boven wegdromen bij mooie plaatjes. Zie ook ons stemgedrag wat betreft Het Nieuwe Stadion: geen geld verkwisten voordat helderheid van zaken wordt gegeven. Met goedgelovigheid is de gemeente te vaak van een koude kermis thuis gekomen.

Samenwerken met (top)ondernemers, in dienst van de stad
Rotterdam zit een beetje schizofreen in elkaar: het heeft een kleine ‘top’ met een relatief grote groep lager opgeleiden daaromheen. Wij mogen, om te beginnen, heel trots zijn op de top(kennis)instituten en (top)ondernemers die we binnen onze gemeentegrenzen hebben. Samenwerking met hen is cruciaal voor werkgelegenheid en het creëren van nieuwe kansen en groeimogelijkheden in onze stad. Net als in het onderwijs geloven wij dat een goed voorbeeld goed doet volgen. Regel één wat ons betreft: geef de ondernemersgeest van onze topinstituten en –ondernemers ruim baan. Dat wil zeggen: beperk de regeldruk zoveel mogelijk. Zeker als die druk vertragend werkt bij het pakken van kansen. Regel twee: zet in op samenwerking met deze bewezen topondernemers en –instituten en sleutel een plan in elkaar waarbij 5.000 mensen uit de bijstand kunnen komen.

Daarnaast zijn en blijven MKB, ZZP-ers en ondernemende Rotterdammers van cruciaal belang voor het goed functioneren van de stadseconomie en de werkgelegenheid. Leefbaar Rotterdam zal hen alle ruimte geven om te ondernemen.Lastenverlaging
Leefbaar Rotterdam wil de lokale lasten verlagen voor zowel inwoners als bedrijven. De gemeentelijke overheid moet haar eigen huishoudboekje op orde brengen en niet voor de makkelijkste manier kiezen door de rekening van de gemeentelijke tekorten bij de Rotterdammers neer te leggen.

Mainport Rotterdam
Eén van die toppers is de Rotterdamse haven. Er liggen volop kansen om de Regio Rotterdam meer te laten profiteren van dit megaknooppunt, vooral wat betreft werkgelegenheid. Ook de maakindustrie (zoals scheepsbouw) in (regio) Rotterdam is een belangrijke banenmotor en dient daarom behouden of gestimuleerd te worden. De komende jaren slaat de vergrijzing ook in de haven nog harder toe. En wat ligt er dan meer voor de hand om jonge mensen uit de eigen regio klaar te stomen om die vrijkomende plekken in te vullen? Wat zou er mooier zijn dan dat een nieuwe generatie Rotterdammers elke ochtend met arbeidsvreugde en ambitie in de Rotterdamse haven aan de slag gaat? Nogmaals: we zetten voor de komende jaren in op concrete afspraken met de werkgevers in de Rotterdamse haven.

Schone lucht en goedkope energie voor Rotterdammers
In sommige media is het beeld ontstaan dat Leefbaar Rotterdam tegen de groene economie zou zijn. Integendeel! Wij willen niets liever dan dat wonen in Rotterdam zo prettig en gezond mogelijk wordt, en schone technologie draagt daar aan bij. Het enige verschil is dat wij niet veel zien in internationale afspraken. Die zijn veel te vaak onhaalbaar, nodeloos bureaucratisch en concurrentievervalsend. Wij geloven meer in scherpe doelstellingen dicht bij huis, zodat mensen meteen resultaat zien en zich betrokken voelen. We zijn dus voor ambitieuze doelstellingen wat betreft lokale luchtkwaliteit. We zijn voor snelle invoering van schone technologie in de Rotterdamse industrie, in de binnenvaart en in de zeescheepvaart. We zijn voor schoner openbaar vervoer, zoals elektrische stadsbussen of stadsbussen op gas. Wij zijn voor meer groen in de stad. En ook zijn we voor lokale initiatieven om goedkope en schone energie op te wekken, zoals aardwarmte en zonnecollectoren. Waar wij niet voor zijn? Geldverslindende windparken op zee. Die mogen van ons morgen stoppen. Evenals onzinnige milieuzoneringen, die toch vooral een speeltje zijn van de groene lobby.

Doorrijden? Ja, prima!
Een goed bereikbare stad. En goed bereikbare woonwijken. Dat zijn voor ons kerndoelstellingen. Dus kiezen wij voor de Blankenburgtunnel, voor de aanleg van de aansluiting A13/A16, van de A4 Zuid en de verbreding van de N15. Maar ook voor een goede ontsluiting van een wijk als Nesselande. Is dit beleid in tegenspraak met het streven naar een betere luchtkwaliteit? Wij vinden van niet. Ten eerste zijn files ontstellend slecht voor de luchtkwaliteit. En, ten tweede, zal de vergroening van de auto-industrie op de middellange termijn gunstige effecten opleveren voor diezelfde luchtkwaliteit. Ook zal Leefbaar Rotterdam zich sterk maken voor beter parkeerbeleid bij winkels buiten het centrum, het zogenaamde ‘stop en shop’. En dat beleid pakt des te vriendelijker uit voor het MKB als de burger minder belasting betaalt en meer geld overhoudt. Ook daarvoor zal Leefbaar Rotterdam zich sterk maken. Samenvattend: de regio Rotterdam zal floreren als ze goed bereikbaar en aantrekkelijk is. Daar hoort het afknijpen van de auto, volgens ons, niet bij.

Meer technici
De regio schreeuwt om een nieuwe generatie technici. Zorg dat ze er komen! Nu kiezen te weinig mensen voor een technische opleiding, grofweg twee op de tien. Binnen onze collegeperiode wordt dat vier op de tien. En ook hier geldt weer: gezamenlijk en krachtdadig optreden met het Rotterdamse bedrijfsleven is de beste aanpak. Wij willen dat het bedrijfsleven ook weer toekomst ziet in de eigen jeugd.

Dossier: Economie

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Milieu / Duurzaamheid

Dossier: Ondernemen

28 augustus 2015 Uitlopende wegwerkzaamheden

Dossier: Verkeer en Vervoer

Andere Standpunten

Laatste nieuws