Home > Standpunten

Onderwijs


Focus op taal en rekenen in het basisonderwijs

Aandacht voor beroepenoriëntatie al vanaf groep zeven op de basisschool

Herinvoering van de ambachtsschool en huishoudschool

Zorgen voor de beste docenten in Rotterdam

Het invoeren van een Rotterdam Onderwijscode

Fortuyn zag het al…
Onze inspirator, Pim Fortuyn, heeft op onderwijsgebied zoveel goede ideeën aangedragen. Al in de jaren ’90 signaleerde hij de scheefgroei tussen de onmisbare leraar en overbodige managers. Hij pleitte toen al – heel terecht – voor het koesteren van ‘de relatie tussen meester en leerling’. Zoveel jaren later praten bijna alle partijen hem na. Allen bewijzen ze lippendienst aan ‘meer kwaliteit’, ‘meer aandacht’ en ‘meer maatwerk’. Maar doen deze partijen ook wat ze zeggen? Nauwelijks. Reden: ze hebben zelf de megascholen en wankele managementlagen in het leven geroepen, verschaffen hun eigen politici mooie baantjes in deze sector en houden die vervolgens (veel te lang) de hand boven het hoofd. Er zijn weinig onderwerpen waar Leefbaar Rotterdam zo gepassioneerd over is als over onderwijs. Wij zeggen: het is nu hoogste tijd voor actie! Terug naar kleinere, vertrouwdere scholen, waar mensen elkaar groeten, kennen, stimuleren en in het gareel houden.Hoger opgeleiden zijn een dogma geworden
Jarenlang heeft de Rotterdamse politiek geïnvesteerd in pretopleidingen. Politici waren er verliefd op, maar ze boden geen solide basis voor een stabiele carrière op de arbeidsmarkt. Bouwvakker. Havenwerker. Loodgieter. Metselaar. Automonteur. Lasser. Huisschilder. Dat waren woorden die men niet ‘sexy’ genoeg vond in het stadhuis. Het ging allemaal om de ‘high potentials’. Het resultaat van dit dogma? Dat Rotterdam over een schrijnend tekort aan vakmensen beschikt, terwijl de onderwijsbestuurders die de ramp organiseerden, met een prettige regeling zijn afgezwaaid. Juist omdat in de haven, de zorg en het onderwijs de komende periode veel nieuwe werkgelegenheid ‘vrij komt’, is het noodzaak dat Leefbaar Rotterdam zo sterk mogelijk wordt. Om al die Rotterdamse jongens en meisjes, via nieuw op te richten ambachtsscholen, de kans te geven een stevige plek in de samenleving te veroveren. Alleen wij begrijpen dat daar een cultuurverandering voor nodig is. De andere partijen beloven veel, maar produceren uiteindelijk alleen maar rapporten en goede bedoelingen. De rol van ‘opjutten’ en ‘opjagen’ ligt ons goed. Iemand moet het doen…

Wij hebben de durf
Laten we de energie en het enthousiasme terugbrengen in het onderwijs. En voorop stellen wat echt belangrijk is: de man of vrouw die voor de klas staat! Vandaar dat Leefbaar Rotterdam extra budget wil reserveren om de beste leraren naar Rotterdam te halen. Onze tegenstanders beschuldigen onze onderwijsvisie van ‘nostalgie’, van terug willen naar voorbije dagen. Wat een misverstand! Dat technologie in rap tempo onze samenleving binnendringt, betekent toch niet dat menselijk contact minder belangrijk wordt? Of vaklieden minder gevraagd of nodig zijn? Integendeel. Ook scholieren, blijkt uit onderzoek, meten ondanks hun contacten op Twitter, Facebook en WhatsApp de kwaliteit van hun school af aan de kracht van hun docenten, de organisatie van de school. Dat rust, regelmaat en goede leraren in belang afnemen, is een verzinsel van onderwijsbestuurders die zelf geen vak beheersen. Alleen Leefbaar Rotterdam durft het roer om te gooien en zo de Rotterdamse (onderwijs)motor weer aan de praat te krijgen.

Discipline: hoezo een vies woord?
In een tijd dat technologie zoveel afleiding biedt, zijn er krachtige middelen nodig om concentratie te bevorderen. Zeker op MBO- en VMBO-scholen. Wij pleiten daarom voor een Rotterdam Onderwijscode. Dat wil zeggen: gedragsregels waar leerlingen zich aan dienen te houden en die docenten houvast bieden bij handhaving van orde in de klas. Via de Rotterdam Onderwijscode steun je leerlingen die wel gemotiveerd zijn. En zorg je ervoor dat ze niet eindeloos worden dwarsgezeten door de raddraaiers van de groep. Veel partijen vinden zo’n code ‘te drastisch’ of ‘te ingrijpend’ (en houden daarmee de klieren uit de wind). En dat terwijl ze zelf een berg aan regels over scholen uitstorten, bijvoorbeeld over het stimuleren van gezonde voeding. Wij snappen dat niet. Waarom zouden enkele eenvoudige gedragsregels voor in de klas ineens te ver gaan? Of begrijpen andere partijen nog steeds niet dat de wezenlijke zaken zich in de klas afspelen en niet in de schoolkantine of in de directiekamers? Kortom, ‘discipline’ is voor Leefbaar Rotterdam geen vies woord, maar een belangrijke voorwaarde om tot waardevolle kennisoverdracht te komen.

Plek voor islamitisch onderwijs?
Onderwijs op geloofsbasis is een groot goed. En vanuit die gedachte zou ook islamitisch onderwijs geen probleem mogen zijn. Maar de praktijk leert – helaas – dat dit type onderwijs structureel ondermaatse prestaties levert, afkerig is van controlerende instanties en het noodzakelijke proces van integratie tegenwerkt. Vooral dat laatste weegt voor ons zwaar. Want juist jonge immigrantenkinderen hebben baat bij goed taal- en cultuuronderwijs, om zo een geslaagde toekomst dichterbij te brengen. Echter, keer op keer blijkt dat islamitische scholen erop gericht zijn hun leerlingen te vervreemden van de westerse cultuur. En daarmee van hun eigen kansen en mogelijkheden! Dat is volgens ons precies het tegenovergestelde van wat een school zou moeten zijn.

Dossier: Jeugd

Dossier: Onderwijs

Andere Standpunten

Laatste nieuws