Home > Standpunten

Zorg en sociaal


Aanpak eenzaamheid en verwaarlozing van ouderen topprioriteit

5.000 mensen uit de bijstand

Gratis openbaar vervoer voor ouderen

Slecht opgevoede jeugd verplicht manieren leren

Dat iedereen die kan werken ook moet werken

Zorg draait om maatwerk, aandacht en warmte
De zorgsector is door bureaucraten veel te ingewikkeld gemaakt. Eenvoudige oplossingen zijn helaas taboe. Waarom? Omdat er dan voor bureaucraten geen ‘complexe problemen’ meer op te lossen zijn waarmee ze hun megasalaris kunnen goedpraten. Veel zorggeld is de afgelopen jaren verloren gegaan aan dure managers met chauffeur, organisaties die niet samenwerken, bureaucratie, fraude en torenhoge tarieven. Daarnaast gaat er nog steeds veel geld naar de subsidie-slurpende welzijnssector die het vaak vooral belangrijk vindt om zichzelf in stand te houden.

Leefbaar Rotterdam vindt het bieden van goede hulp aan mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen een kwestie van beschaving. Ouderen en mensen met een beperking moeten oud kunnen worden zonder zorgen; niet zonder zorg!Menselijke maat
Leefbaar Rotterdam vindt dat kwaliteit en maatwerk, door middel van kleinschalige zorg in de wijk, voorop moet staan. Daarom ook is Leefbaar Rotterdam voorstander van de zogenaamde decentralisaties die de mogelijkheid bieden om zorg eenvoudig en dichtbij mensen te organiseren. We regelen hulp voor u als die nodig is. Is het niet voor de boodschappen of de was, dan is het wel voor het lezen van de post of het uitleggen van de iPad.

Leefbaar Rotterdam wil de zorg teruggeven aan de wijkverpleegkundige en hulpverlener door deze zo min mogelijk te belasten met allerlei overbodige regels, protocollen en managers. Moderne technologie en waar mogelijk gemotiveerde vrijwilligers en goed begeleide mantelzorgers kunnen de toegewijde zorgprofessionals ondersteuning bieden. Pim Fortuyn zei het in twee kernwoorden: de “menselijke maat” moet terug in de zorg.

Niet onnodig pamperen
Dus we gaan geen geld meer steken in welzijnsorganisaties die spelletjes, buurtbarbecues en zogenaamde cursussen “zelfstandig ondernemerschap” bedenken. Al deze activiteiten kunnen en worden ook door mensen zelf georganiseerd. Een traject voor persoonlijke ontwikkeling is niet nodig als je zonder meer aan het werk kunt. De Polen en Roemenen hebben ook niet zo’n traject gevolgd. Welzijnswerk moet de grootste problemen helpen oplossen, zodat mensen hun leven weer op de rails krijgen en aan het werk kunnen. Want werk biedt naast inkomen ook zelfrespect en een sociaal netwerk.

Vertrouwen van ouderen terugwinnen
Leefbaar Rotterdam gaat het vertrouwen van de oudere Rotterdammer terugwinnen door hen, zoals wij dat geleerd hebben, te waarderen in plaats van te schofferen. U bent misschien wel gepensioneerd, maar volgens ons zeker niet uitgerangeerd! Leefbaar Rotterdam wil dat de kennis en kunde van ouderen juist wordt benut. Senioren moeten niet aan de kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving. Gratis openbaar vervoer vanaf 65 jaar levert hier een goede bijdrage aan, wat ons betreft blijft dit dus ook gratis!

Leefbaar Rotterdam zal niet rusten voordat senioren weer veilig de straat over kunnen en in een schoon Rotterdam wonen. De aanpak van eenzaamheid en verwaarlozing krijgt onze allerhoogste prioriteit. Ouderenmishandeling en misbruik, zoals het plunderen van bankrekeningen, moet voorkomen en zwaar bestraft worden.

Aandacht voor welwillende jeugd
Veel jongeren doen het goed in Rotterdam. Ze zien kansen, zijn ijverig, gedisciplineerd en bereid er vol voor te gaan. Helaas is er ook een groep jongeren die de buurt onveilig maakt en voor veel overlast zorgt zonder dat dit aangepakt wordt. De aandacht en het beschikbare geld gaat via zinloze jeugdprojecten nu voornamelijk naar deze groep in plaats van naar de welwillende jeugd die soms een klein steuntje in de rug nodig heeft. Geld wordt dus verkeerd besteed of komt helemaal niet bij jeugd terecht. Gênant voorbeeld hiervan is de Rotterdamse Jongerenraad waar 85.000 van de 90.000 euro subsidie aan huur opgaat!

Leefbaar Rotterdam vindt dat jongeren die de buurten terroriseren keihard aangepakt moeten worden in heropvoedingskampen en tuchtscholen. Ook tegen de ouders van raddraaiers, die hun kinderen verwaarlozen en in de criminaliteit laten verdwijnen, moeten passende maatregelen genomen worden door hen bijvoorbeeld gedwongen uit de wijk te zetten en de kinderbijslag af te nemen.

Elke seconde kan een kind redden
Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt er een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeente te liggen, wat wij ook toejuichen. Leefbaar Rotterdam wil hierbij geen bureaucratische wirwar meer, maar simpelere oplossingen bij de mensen thuis: hulp bij de opvoeding, het stellen van regels en zorgen dat het huishouden op orde is. Dat vraagt om professionals die niet bang zijn om kordaat op te treden als dat nodig is en waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.

Gezonde samenleving is een werkende samenleving
In Rotterdam leven meer dan 35.000 mensen met een bijstandsuitkering, waarmee Rotterdam koploper is in Nederland. Veel te veel mensen die kunnen werken, staan nu bewust aan de kant en weigeren zelfs te solliciteren. Het is ongelooflijk dat illegalen, die zo snel mogelijk terug moeten keren naar het land van herkomst, nu illegaal aan het werk zijn en dat mensen in de bijstand thuis op de bank zitten. Per 1 januari 2014 gaan ook nog eens de grenzen open voor arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië. Hierdoor hebben zij geen werkvergunning meer nodig en kunnen zij bij ontslag, na een jaar werken, een bijstandsuitkering krijgen voor de rest van hun leven. Leefbaar Rotterdam vindt dat iedereen die kan werken ook moet werken. Betaald, vrijwillig of als tegenprestatie voor een uitkering. Wie dit weigert, fraudeert met uitkeringen of medewerkers bedreigt, krijgt geen uitkering meer. Goede sociale voorzieningen moeten een vangnet zijn en geen hangmat. Daarnaast willen wij in samenwerking met Rotterdamse ondernemers een plan opzetten om uiteindelijk 5.000 mensen uit de bijstand te krijgen.

Kordaatheid bij schuldhulpverlening
Mensen die in de schulden zijn gekomen worden, als zij er niet uitkomen met hulp van familie, vrienden of een mentor, eenmalig door de gemeente geholpen door middel van schuldhulpverlening. Wie er na zo’n traject nog een potje van maakt en daardoor bewust weer in de problemen komt, moet zelf maar een oplossing zoeken. Deze mensen moet voor eens en altijd duidelijk gemaakt worden dat zij zelf het probleem zijn en de oplossing zelf in de hand hebben.

Voor iedereen met een bijstandsuitkering moet, wat Leefbaar Rotterdam betreft, de gemeente direct de kosten van huur, zorgverzekering, gas, water en licht inhouden zodat geen betalingsachterstanden ontstaan en huisuitzettingen voorkomen worden.

Dossier: Ouderen

Dossier: Zorg en sociaal

Andere Standpunten

Laatste nieuws