Home > Standpunten

Wonen


Meer grandeur en recreatiemogelijkheden aan de Maasoevers

Een aantal stadswijken aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen, jongeren en studenten

Levendige en gevarieerde wijken met goede voorzieningen, waar Rotterdammers weer trots op kunnen zijn, en laat de Rotterdammer meer zelf bepalen!

Meer stadsparken, meer groen

Ouderen zo lang mogelijk de kans bieden thuis te blijven wonen

Geen anonieme gebouwenpuree, maar ‘thuisstad’
Rotterdam is een grote stad met een internationale uitstraling. Dat is iets om te koesteren. Er is niets mis met groot denken en jezelf ‘op de kaart willen zetten’. Tegelijkertijd geldt ook op dit terrein dat we de afgelopen decennia een beetje zijn doorgeschoten. Leefbaar Rotterdam wil de kwaliteiten van de stad en haar bewoners meer benutten. Geen plannen smeden over de hoofden van Rotterdammers heen. Rotterdam moet in de eerste plaats weer herkenbaar worden voor de Rotterdammers. Bruisend en gezellig.

Maak Maasoever weer bruisend
Maak eindelijk werk van de Maas, de parel die gratis en voor niets aan ons geschonken is. Verlevendig liever vandaag dan morgen de Maasoever. Daarmee is zo veel te winnen: qua sfeer, qua recreatie, qua spectaculaire uitzichten en mogelijke gezinsattracties. En ook hier krijgen we het verwijt van ‘nostalgie’ voor onze voeten geworpen (‘het wordt niet meer zo gezellig als vroeger’). Waarom? Wat is er eigentijdser dan uit te gaan van eigen kracht? De kwaliteit van de rivier maximaal te benutten? Ook toeristen zien uiteindelijk liever iets ‘eigens’ dat ze bijblijft en elders niet kunnen beleven. Niet voor niets willen mensen en ook steden meer dan ooit pronken met hun ‘authenticiteit’. Laten we dan ook authentiek Rotterdams durven zijn!Variatie en balans in de wijken en in de stad
Een ideale wijk is een gevarieerde wijk. Een wijk die op korte afstand over woningen, scholen, kinderdagverblijven, gezondheidscentra, sportverenigingen en winkelcentra beschikt. Ook zien we graag variatie in het woningaanbod. Zodat Rotterdammers hun worteling kunnen behouden en het mogelijk is om - binnen één en dezelfde wijk – door te groeien. Het is de taak van de woningcorporaties om deze variatie en doorstroming te bevorderen, leegstand tegen te gaan en woningen te bouwen voor verschillende inkomens, leefstijlen en levensfasen. Maatwerk, daar gaat het om.

Speciaal voor ouderen dient er budget te zijn om woningen aan te passen zodat ze, geheel naar hun eigen wens, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Laat ook studenten volop genieten van Rotterdam. Er zijn genoeg stadswijken die de potentie hebben om aantrekkelijk te zijn voor jonge gezinnen, jongeren en (afgestudeerde) academici. Wij zullen heldere keuzes maken om bepaalde wijken in die richting verder te ontwikkelen.

Groen, inspirerend en gezellig
Ons uitgangspunt is dat de leefomgeving door de hele stad zodanig op orde is, dat ze bewoners inspireert en energie geeft in plaats van deprimeert. Daarom steunt Leefbaar Rotterdam van harte plannen voor meer groen. Kenmerkend voor de verspeelde kansen is wat ons betreft het Schouwburgplein: een uitgelezen plek om het kille metaal te laten ophoepelen en een fantastisch stadspark aan te leggen, boordevol gezellige terrassen. Wij zijn de enige partij die een vuist durft te maken tegen de modernistische smaakpolitie, die ooit het belachelijke idee introduceerde dat bomen een teken van ‘vertrutting’ zouden zijn.

Schoon, heel en veilig
Tevreden wonen, begint bij een schone, hele en veilige omgeving. Dus hoort u op dit punt wat u van Leefbaar Rotterdam gewend bent, namelijk: zero-tolerance voor asociale buurt-verpesters en de vervuiler/vernieler betaalt. Simpel. Verder moedigen wij burgerinitiatieven aan die de betrokkenheid bij de leefomgeving vergroten zodat de mensen weer trots op hun wijk kunnen zijn. Wij van Leefbaar Rotterdam weten één ding: dat wij niet beter weten dan uzelf wat u prettig of onprettig vindt aan uw wijk. En wat wel of niet voor verbetering in aanmerking komt. Hoedt u voor partijen die over uw hoofd willen blijven beslissen en geld uitgeven aan zaken die vooral politici een goed gevoel geven, maar niet u.

Woningcorporaties: doe je werk!
Tot slot doen we een oproep aan de woningbouwcorporaties om hun verantwoordelijkheid te pakken. Leegstand, verloedering, huurders screenen en huurders aanspreken op onbehoorlijk gedrag: daar gaat het om. Over wijken als Ommoord, Oosterflank, Zevenkamp en Hoogvliet gaan wij concrete afspraken maken om leegstand en verloedering tegen te gaan.

Dossier: Buitenruimte

26 april 2017 Van A naar Beverwaard!

Dossier: Fysieke infrastructuur

Andere Standpunten

Laatste nieuws