(Nog niet beantwoord)

Vergoeding kosten traumatherapie voor nabestaanden van een moord


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 28 augustus 2019


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Vergoeding kosten traumatherapie voor nabestaanden van een moord


Geacht college,

Uit een rapportage van EenVandaag van begin augustus blijkt dat traumatherapie voor nabestaanden van een moord niet wordt vergoed. Slachtofferhulp Nederland geeft in deze rapportage terecht aan de huidige situatie ontoelaatbaar te vinden en dat er een veel betere voorziening moet komen voor mensen die ongevraagd in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen.

Leefbaar Rotterdam vindt het ronduit schandalig dat er in onze stad en in dit land op deze wijze met nabestaanden van een moord wordt omgegaan. Dat deze mensen voor het grootste gedeelte zelf hun traumatherapie moeten bekostigen omdat het bedrag uit het schadefonds geweldsmisdrijven hier bij lange na niet toereikend voor is en/of vanuit ingezet kan worden. Dat er mensen zijn die dit helemaal niet zelf kunnen betalen. Terwijl traumatherapie juist zo enorm belangrijk is na een traumatische ervaring.

Waar daders met van alles en nog wat gefaciliteerd worden en daar de knip vanuit de overheid fors voor opengaat, krijgen nabestaanden nul op het rekest. Ongehoord, ongepast, ontoelaatbaar en onacceptabel wat Leefbaar Rotterdam betreft.

Net als Slachtofferhulp vinden wij dat er een veel betere voorziening moet komen voor nabestaanden van een moord. Dat als den Haag dit niet regelt, wij het vanuit Rotterdam zelf moeten regelen. Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Is het u bekend dat nabestaanden van een moord nu grotendeels zelf de kosten voor traumatherapie moeten betalen?

2. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat het ongepast en onacceptabel is als nabestaanden van een moord de kosten voor traumatherapie (grotendeels en als zij hiertoe in staat zijn) zelf moeten betalen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid bij het kabinet op de deur te bonzen om dit direct voor elkaar te krijgen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om - als de Haagse deuren gesloten blijven - gehoor te geven aan het voorstel van Leefbaar Rotterdam om hier vanuit de gemeente Rotterdam zelf geld/financiën voor beschikbaar te stellen? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,
Michel van Elck & Joost Eerdmans

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws