Home > Doe Mee!

Verenigingspagina


Contactgegevens
Email: .
Telefonische informatie tijdens kantooruren: tel 010 – 267 39 45
Bezoekadres tijdens kantooruren : Coolsingel 40 - 3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 2565  3000 CN Rotterdam

Rekeningnummer
IBAN: NL50ABNA0622.091.700
t.n.v. Leefbaar Rotterdam

ANBI
RSIN/Fiscaalnummer ANBI 8128.25.457
Bankrelatie ABNAMRO
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL50ABNA0622.091.700

Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste twee en ten hoogste negen personen
De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd.
De algemenen ledenvergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemenen vergadering benoemd. Jaarlijks en roulerend treedt er één bestuurder af en stelt zijn zetel verkiesbaar, waarbij hij/zij zich ook weer kandidaat kan stellen.
Sinds 4 november 2018 is het volgende bestuur gekozen door de ALV:

BestuurslidFunctieEmail
Ronald BuijtVoorzitter.
Johanneke MulderAlgemeen bestuurslid.
Pieter van HoofAlgemeen bestuurslid.
Ingeborg Hoogveld Gebieden – Zuid en buitengebieden.
Bart van DrunenJLR , Gebieden - Noord.
Simon FortuynPenningmeester.

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de Rotterdamse burgers, specifiek waar deze belangen worden beïnvloed door de gemeentelijke politiek, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het geven van voorlichting aan de Rotterdamse ingezetenen, het deelnemen aan verkiezingen voor zowel de gemeenteraad als gebiedscommissies en door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid
Het bestuur kent geen enkele vorm van beloning behoudens kleine onkosten gemaakt ten behoeve van de uitvoering van haar taak. Primair is de functie van bestuurslid op basis van vrijwilligheid en derhalve onbezoldigd
De ondersteuning kan voor een vergoeding in aanmerking komen met inachtneming van de geldende fiscale voorwaarden “vrijwilligersvergoeding”.

Beleidsplan
Primair is de vereniging opgericht om de eerder omschreven doelstelling te realiseren.
De vereniging zet die middelen in die het mogelijk maken om het functioneren van de partij Leefbaar Rotterdam optimaal te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en het partijprogramma.
Dit geldt zowel voor de gemeenteraad alsmede de gebiedscommissies. Voor 2022 staat centraal de verkiezingen in maart en de nadere uitwerking aan de hand van het dan behaalde resultaat.

De geldmiddelen van de vereniging
• Contributies leden Vereniging Leefbaar Rotterdam
• Vrijwillige afdrachten fractie -en gebiedscommissieleden en eventuele wethouders
• Donateurs en andere baten

Wilt u direct op deze manier schenken aan Leefbaar Rotterdam?
Klik hier voor een concept notariële akte, mogelijk gemaakt door Schenkservice.

Giften vanaf € 4.500,-
Ook Leefbaar Rotterdam is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500, - openbaar te maken in de financiële verantwoording van de Vereniging Leefbaar Rotterdam. Aan donaties aan Leefbaar Rotterdam kan geen enkel recht worden ontleend. 
Voor meer informatie kunt u bij de Belastingdienst terecht.

ANBI info
Informatie over bestuurlijke activiteiten 2018, V&W rekening 2018, resultaten 2018 en goedkeuring stukken kunt u vinden in de onderstaande link.
ANBI 2018 informatie

ALV stukken
De ALV stukken zijn enkel te bekijken als u lid bent van de vereniging en in bezit bent van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord

ALV dd. 17 september 2020

- Agenda

- Uitnodiging

- Notulen 23 juni 2019

- Balans 2019

- Verlies & Winst Rekening 2019

 

ALV dd. 23 juni 2019

- Agenda

- Uitnodiging

- Notulen 4 november 2018

- Sociaal jaarverslag 2018

 

ALV dd. 4 november 2018

- Agenda

- Notulen 14 januari 2018

- Notulen 26 november 2017

- Sociaal jaarverslag 2017

 

ALV dd. 14 januari 2018

- Agenda

- Kieslijsten

 

ALV dd. 26 november 2017

- Uitnodiging

- Agenda

- Notulen 20 juni 2017

- Notulen 21 mei 2017

- Concept Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

ALV dd. 21 mei 2017

- Agenda

- Notulen 20 november 2016

- Verlies&Winst rekening 2016

- Balans 2016

 

ALV dd. 20 november 2016

- Agenda

- Begroting 2017

- Notulen 29 mei 2016

- Uitnodiging

 

ALV dd. 29 mei 2016

- Notulen 17 mei 2015

- Notulen 15 november 2015

- Balans 2015

- Begroting 2015

- Verlies&Winst 2015

 

ALV dd. 15 november 2015

- Uitnodiging

- Agenda

- Notulen 17 mei 2015

- Flyer Leefbaar Cafe

 

ALV dd. 17 mei 2015

- Uitnodiging

- Agenda

- Notulen 16 november 2014

- Balans 2014

- V&W 2014

 

ALV dd. 16 november 2014

- Notulen

- Agenda

- Balans 2013

- Begroting 2015

- Financiën 2013

 

ALV dd. 12 januari 2014

- Agenda

- Concept-kandidatenlijst Gemeenteraad

- Concept-kandidatenlijst Gebiedscommissie

- Concept-verkiezingsprogramma

 

ALV dd. 6 oktober 2013

- Agenda

- Notulen

- Bestuursbrief ontwikkelingen gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

ALV dd. 14-4-2013

- Agenda

- Notulen

- Verlies & Winstrekening 2012

- Balans 2012

- Sociaal Jaarverslag 2012

 

ALV dd. 11-11-2012

- Agenda

Notulen

- Begroting 2013

 

ALV dd. 15-4-2012

- Agenda

- Notulen 

- Presentatie Procedure Nieuwe Lijsttrekker

- Programma 6 mei 2012: Herdenking Pim Fortuyn

- Verantwoording 2011

- Balans 2011

- Begroting 2012

- Sociaal Jaarverslag 2011


ALV dd. 29-11-2011
 

- Agenda

- Notulen

- Begroting 2011 + 2012 (scenario A + B) 

 

ALV dd. 17-4-2011

- Notulen

- Begroting 2011

- Financieel verslag 2009 en 2010

- Sociaal Jaarverslag 2010

 

ALV dd. 28-11-2010

Notulen

Laatste nieuws