Home > Doe Mee!

Verenigingspagina


Over de vereniging

Bestuursleden:   
• Robert Simons, voorzitter
• Daphne van Houte, secretaris
• Simon Fortuyn, penningmeester

Postadres:
Postbus 2565
3000 CN Rotterdam
E-mail:
.
Rekeningnummer:
62.20.91.700, t.n.v. Leefbaar Rotterdam

ALV stukken

De ALV stukken zijn enkel te bekijken als u lid bent van de vereniging en in bezit bent van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord

ALV dd. 20 november 2016

- Agenda

- Begroting 2017

- Notulen 29 mei 2016

- Uitnodiging

 

ALV dd. 29 mei 2016

- Notulen 17 mei 2015

- Notulen 15 november 2015

- Balans 2015

- Begroting 2015

- Verlies&Winst 2015

 

ALV dd. 15 november 2015

- Uitnodiging

- Agenda

- Notulen 17 mei 2015

- Flyer Leefbaar Cafe

 

ALV dd. 17 mei 2015

- Uitnodiging

- Agenda

- Notulen 16 november 2014

- Balans 2014

- V&W 2014

 

ALV dd. 16 november 2014

- Notulen

- Agenda

- Balans 2013

- Begroting 2015

- Financiën 2013

 

ALV dd. 12 januari 2014

- Agenda

- Concept-kandidatenlijst Gemeenteraad

- Concept-kandidatenlijst Gebiedscommissie

- Concept-verkiezingsprogramma

 

ALV dd. 6 oktober 2013

- Agenda

- Notulen

- Bestuursbrief ontwikkelingen gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

ALV dd. 14-4-2013

- Agenda

- Notulen

- Verlies & Winstrekening 2012

- Balans 2012

- Sociaal Jaarverslag 2012

 

ALV dd. 11-11-2012

- Agenda

Notulen

- Begroting 2013

 

ALV dd. 15-4-2012

- Agenda

- Notulen 

- Presentatie Procedure Nieuwe Lijsttrekker

- Programma 6 mei 2012: Herdenking Pim Fortuyn

- Verantwoording 2011

- Balans 2011

- Begroting 2012

- Sociaal Jaarverslag 2011


ALV dd. 29-11-2011
 

- Agenda

- Notulen

- Begroting 2011 + 2012 (scenario A + B) 

 

ALV dd. 17-4-2011

- Notulen

- Begroting 2011

- Financieel verslag 2009 en 2010

- Sociaal Jaarverslag 2010

 

ALV dd. 28-11-2010

Notulen

Laatste nieuws