Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 25 juni 2020

’Veiligheid hoort voorop te staan’


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

De toegang tot de juiste hulp bij huiselijk geweld in Rotterdam is complex en langdurig en moet op de schop. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeenteraad.

De onderzoeken naar de dood van de 16-jarige Humeyra, de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim en Bianca van Es (29) zijn betrokken bij het onderzoek dat is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. In alle drie de moorden waren de slachtoffers bekend bij instanties, maar kon hun tragische noodlot niet worden voorkomen.

Helder

Woensdag werd het onderzoeksrapport gepubliceerd op het Rotterdamse stadhuis, de conclusies en aanbevelingen zijn helder. De aansluiting tussen wijkteams en de ketenaanpak is er niet of nauwelijks en door bureaucratie duurt het te lang voordat mensen met problemen worden geholpen.

Dat komt mede doordat de ’indicatiestelling binnen de Wmo-systematiek niet geschikt is voor de problematiek van huiselijk geweld’. Terwijl het bij huiselijk geweld juist draait om ’het bieden van bescherming’.

Ook zijn er ’onduidelijkheden rond taken en bevoegdheden van instellingen’ ,stellen de onderzoekers. „De toegang tot de juiste hulp is complex en langdurig. Er zijn verschillende loketten en er is geen directe toegang tot de wijkteams”, stellen de onderzoekers.

’Problematisch’

Daarbovenop komt nog eens dat de samenwerking tussen instellingen zoals Veilig Thuis, wijkteams, jeugdbescherming, politie en andere netwerkpartners ’problematisch is’.

De regels lijken belangrijker dan het probleem oplossen. „De systeemwereld van protocollen en regels wordt als dominant ervaren door professionals, waardoor de aansluiting bij de leefwereld van mensen te vaak ontbreekt.”

Laagdrempelig

Met een laagdrempelige toegang, onder meer door rechtstreeks contact met wijkteams, moet een deel van de problemen worden opgelost. Het ’van het kastje naar de muur-verhaal’ moet ook stoppen. De onderzoekers dringen erop aan dat meldingen niet meer telkens doorverwezen moeten worden. Daarnaast moet geld vrij worden gemaakt voor langdurige gezinsgerichte hulp en bescherming.

Het onderzoek is er gekomen op voordracht van Tanya Hoogwerf, raadslid van Leefbaar Rotterdam. Ze is tevreden met de uitkomsten ervan. „Het systeem staat nu op één, niet de veiligheid. Dat moet als de wiedeweerga worden omgedraaid.”

Alle betrokken partijen delen die ambities, verzekert ze. Het rapport verdwijnt niet in een la. Er moet per direct vorm worden gegeven aan de vereiste veranderingen. „En in oktober is er weer overleg en dan evalueren we gelijk hoe we ervoor staan.”

Laatste nieuws