Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 16 februari 2016

Veiligheid en tevredenheid over wijk toegenomen


De veiligheid in Rotterdam en de tevredenheid over de wijk is toegenomen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde Wijkprofiel, een tweejaarlijks monitorinstrument dat laat zien hoe Rotterdamse wijken er voor staan op het gebied van veilig, sociaal en fysiek. Fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam Anton Molenaar vindt dat het stadsbestuur een goede tussenstand heeft behaald: “Rotterdam zit weer in de lift!”

Law & order aanpak stadsbestuur werpt vruchten af
In 10 van de 14 gebieden in Rotterdam is de veiligheidsindex gestegen of gelijk gebleven. Met name in Overschie, Prins-Alexander, Pernis, Hoogvliet en Hoek van Holland is de veiligheid flink toegenomen. Molenaar: “Rotterdammers geven aan minder overlast te ervaren in de eigen buurt van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren. Dit bevestigt dat de law & order aanpak van wethouder Eerdmans precies biedt wat deze stad nodig heeft. Geen zoete broodjes bakken, maar optreden en handhaven.” Toch is het wat hem betreft geen tijd om achterover te leunen. “Dit is een goede tussenstand, maar we zijn er nog niet. In vijf gebieden (Centrum, Noord, Hillegersberg-Schiebroek, Feijenoord, Charlois) is het veiligheidsniveau gelijk gebleven of iets gedaald. Geen grote achteruitgang, maar het verdient wel onze aandacht. Al met al een goed resultaat waarvoor dit stadsbestuur een compliment verdient.”

Tevredenheid over wijk toegenomen
Ook het aantal Rotterdammers dat zegt tevreden te zijn met hun buurt is toegenomen (78% in 2016 t.o.v. 76% in 2014). Het aantal bewoners dat zegt vertrouwen te hebben in de toekomst van Rotterdam is zelfs nog iets meer toegenomen (67% in 2016 t.o.v. 61% in 2014). Ook op Zuid worden verbeteringen ervaren. Hoewel wijken op Zuid nog onder het gemiddelde scoren, zien bewoners van alle wijken verbeteringen als het gaat om leegstand, openbare ruimte en woonbeleving. “Rotterdammers worden blijer met hun stad en zien dat op tal van terreinen actie wordt ondernomen. We zitten op de goede weg. Het is nu van belang dat we doorpakken, bijvoorbeeld in de aanpak van zwerfafval en ongure plekken. Want naast een veilige wijk wil iedereen niets liever dan een schone en opgeruimde wijk”, aldus Molenaar.

Ook meer vertrouwen in stadsbestuur
Tot slot is ook het vertrouwen in het stadsbestuur toegenomen (52% in 2016 t.o.v. 46% in 2014). Molenaar: “Een mooi resultaat, maar daar doet dit stadsbestuur dan ook het nodige voor. We zetten in op bestuurlijke vernieuwing en betrekken bewoners bij beleid. De burgerjury bijvoorbeeld. Niet regeren vanuit een ivoren toren, maar burgers laten meebeslissen en hun oordelen en adviezen meenemen in nieuw beleid. Kortom: een burgernabij bestuur dat de Rotterdammer serieus neemt.”

Meer weten over hoe Rotterdammers naar zichzelf en hun omgeving kijken? Klik hier!

Dossier: Anton Molenaar

Dossier: Bestuur

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Laatste nieuws