Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 16 november 2017

‘Vechten voor onze kinderen’


Bron: AD Rotterdams Dagblad, 16 november 2017 - door Monica Beek
Ambtenaren moeten meeluisteren in de moskee en bij haatdragende teksten gaat de tent meteen op slot. Ook wil Leefbaar Rotterdam buitenlandse geldstromen naar islamitische instellingen verbieden. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij.

Om moslimextremisme te bestrijden moet ‘de orthodoxie die de huiskamers wordt ingepompt’ worden tegengegaan, vindt Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans. Met het sluiten van ‘haatmoskeeën’ en het verbieden en voorkomen van ‘giftige financiering’ wil de partij dat voor elkaar krijgen, blijkt uit het nieuwe verkiezingsprogramma van Leefbaar Rotterdam, dat morgen wordt gepresenteerd.

Om erachter te komen dat moskeeën haat prediken moet ‘van gemeentewege’ worden meegeluisterd in een moskee, zegt Eerdmans. Ook filmpjes die volgers zelf op internet zetten kunnen een goede aanwijzing zijn. ,,We willen nieuwe wegen vinden om haat buiten de deur te houden. Moskeeën die geweld prediken, daar zit niks goeds achter. Nee, ik ga nu niet al vingers wijzen. Maar op het moment dat wij horen over haat of giftige financiering, willen we kunnen ingrijpen. Vredelievende moslims hebben ook niks aan dat soort moskeeën.’‘

Moskee-internaten
Daarnaast mogen haatpredikers geen podium meer krijgen in de stad en vindt de partij dat moskee-internaten moeten sluiten. ,,Een kind dat volledig ondergedompeld wordt in moskee-onderwijs, dat is niet goed voor de integratie. Kinderen moeten elkaar ontmoeten, samenkomen, niet in een hokje opgroeien.’‘

Leefbaar Rotterdam is niet de eerste partij die deze plannen lanceert. Landelijk is dit al vaker geopperd, maar wetgeving verhindert de uitvoering. Leefbaar wil het proberen via de apv, de gemeentewet. ,,Als er haat en geweld wordt gepredikt in een moskee is de openbare orde in het geding. Dan kan de burgemeester ingrijpen, op basis van de gemeentewet. Een café waar drie gram coke op tafel wordt gevonden moet ook sluiten’‘, aldus Eerdmans.

MOSKEEËNAANPAK Rotterdam moet ‘ontzettend wakker worden’, zegt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam.

,,Wij proberen de integratie in Rotterdam in goede banen te leiden, maar zien toch van alles op ons af komen dat bedreigend is. We doen steeds twee stappen vooruit en één stap terug.’’ In het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij staat daarom dat haatmoskeeën moeten sluiten en buitenlandse financiering aan islamitische instellingen verboden wordt. Zo wil de partij de ‘orthodoxie die huiskamers wordt ingepompt’ een halt toeroepen. ,,Mensen worden opgezet tegen het Westen. Dat leidt tot veel strubbelingen en problemen.’‘

Is het zo erg gesteld met Rotterdam, dat deze maatregelen nodig zijn?
,,In 2015 en 2016 werd Rotterdam bezocht door haatprediker Tarik Ibn Ali, die nu vast zit op verdenking van het ronselen van jongeren voor de jihad. In dat laatste jaar was ook sprake van de komst van vier Pakistaanse haatpredikers, die de moord op de gouverneur van Punjab door een moslimextremist verheerlijken. Daarnaast hebben we te maken gehad met een salafisteninstituut, maar dat hebben we kunnen tegenhouden. Gelukkig maar, want nota bene de AIVD meldt dat salafisten de democratische rechtsstaat ondermijnen. En vergeet niet de terreurverdachten die in Rotterdam zijn opgepakt. Jaouad A., onlangs tot 4 jaar cel veroordeeld, en Anis B., uitgeleverd aan Frankrijk. Onze stad is wat moslimextremisme betreft, de dans niet ontsprongen.’‘

U bent niet de eerste die haatmoskeeën wil sluiten, maar dat blijkt zo eenvoudig niet. Juridisch gezien kan dat alleen als er sprake is van illegale activiteiten. Hoe gaat het u wel lukken?
,,Als er haat en geweld wordt gepredikt in een moskee, is de openbare orde in het geding. Dan kan de burgemeester ingrijpen, op basis van de Gemeentewet. Een café waar drie gram coke op tafel wordt gevonden, moet ook sluiten. Wij zeggen absoluut niet: alle moskeeën dicht. Maar daar waar dubieuze zaken aan het licht komen, moeten we ingrijpen. Net als in de horeca, sluiten en tot op de bodem uitzoeken wat er aan de hand is.’‘

Hoe gaat u erachter komen dat er haat wordt gepredikt?
,,Je moet natuurlijk bewijs hebben. Je kunt niet zomaar zeggen: we knallen die moskee dicht. Daarom moeten we meeluisteren. Mensen daar neerzetten, van gemeentewege. En letten op filmpjes die naar buiten komen. En dan direct ingrijpen.’‘

Voor het verbieden van buitenlandse financiering geldt hetzelfde, dat is juridisch niet mogelijk. Een motie van de Tweede Kamer is zelfs niet uitgevoerd om die reden. Hoe gaat u het wel voor elkaar krijgen?
,,Misschien kan Rotterdam ook hierin voorop lopen, net als met de Rotterdamwet. Als eersten moeten we de geldstromen ontwaren. Ik denk dat het niet zo’n probleem is om te ontdekken welke organisatie of persoon er uiteindelijk achter een som geld zit. Daar wil ik ook middelen en mankracht voor vrijmaken. De vraag is daarna hoe we die geldstroom stoppen. Desnoods met nieuwe wetgeving - daar wil ik voor lobbyen in Den Haag - of weer via de Gemeentewet met een beroep op de openbare orde. Ja, daar zullen rechtszaken van komen, maar dat heb ik er voor over. Als we maar iedereen wakker hebben.’‘

Geert Wilders vond in een tweet dat u niet genoeg zou doen om de Essalam Moskee te sluiten. Zat dat nog in uw hoofd bij het maken van dit programma? De PVV heeft aangekondigd ook in Rotterdam mee te doen met de verkiezingen.
,,Wij weten als Leefbaar al vijftien jaar wat we willen. Dit staat helemaal los van de PVV. Wij willen niet de hele islam uit Rotterdam verdrijven, alleen de rotte appels. Daar zijn we nu te slap in. In de islam zitten grote risico’s verborgen. We moeten zeer alert zijn dat die ons niet bereiken. Sterker nog, die hebben ons al bereikt en daarom moeten we zo waakzaam zijn. Hoe overleeft het Westen in al haar oorsprong de komende 50 jaar? Daar vechten wij voor, voor onze kinderen. Dat is de kern.’’

Laatste nieuws