Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 09 juni 2017

Vacature: politiek assistent wethouder Maarten Struijvenberg


Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie, Leefbaar Rotterdam) is op zoek naar een politiek assistent. Ben jij een strateeg met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen? Hebben de onderwerpen werk en economie meteen jouw interesse? Heb jij hart voor Rotterdam en affiniteit met de standpunten van Leefbaar Rotterdam? Dan is deze functie jou wellicht op het lijf geschreven!

VACATURE:
POLITIEK ASSISTENT WETHOUDER MAARTEN J.W. STRUIJVENBERG, PORTEFEUILLE WERKGELEGENHEID EN ECONOMIE

De functie
De politiek assistent (PA) werkt in een politiek-dynamische omgeving. Zij/hij ondersteunt en adviseert de wethouder, de ambtelijke top en ambtenaren op het stadhuis en in de gemeentelijke clusters over politieke en beleidsmatige zaken. Hierdoor kan de wethouder zijn verantwoordelijkheid ten volle waar maken en kan het ambtelijk apparaat goed functioneren. De PA kan snel handelen en omschakelen, geeft gevraagd en ongevraagd advies en heeft intensief contact met lokale politiek. Zij/hij weet wat er leeft in de stad, zowel bij burgers als ondernemers, en is een belangrijke partner voor de ambtelijke organisatie in relatie tot de wethouder. 

Plaats in de organisatie
De PA behoort tot het kernteam rond de wethouder. Deze rol en positionering vragen om goede werkrelaties met Raadsleden en ambtenaren. Tevens is de PA een vertrouwenspersoon voor de wethouder, en vormt zij/hij de schakel tussen de wethouder en diens partij (Leefbaar Rotterdam). Daarom is de PA ook aanwezig bij bijvoorbeeld fractievergaderingen. Organisatorisch zijn de PA’s ondergebracht bij de afdeling Bestuursadvisering & Public Affairs (BPA). Deze afdeling valt onder de directie Concernstaf & Strategie van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO).

Kerntaken
* De PA is primair verantwoordelijk voor politieke coördinatie voor de wethouder. Zij/hij onderhoudt namens de wethouder de contacten met Raadsleden, de Griffie en het ambtelijke apparaat;
* De PA ziet toe op de kwaliteit van brieven, beantwoording van schriftelijke vragen en andere beleidsproducten;
* De PA geeft politiek-strategische adviezen. Heeft intensief contact met de wethouder, Raadsleden en ambtenaren over politiek gevoelige dossiers en aangelegenheden;
* De PA ondersteunt de wethouder bij commissie- en raadsvergaderingen (zowel binnen als buiten kantooruren) en verzorgt de voorbereiding daarvan.

Tot de overige taken behoren:
* Adviseren van de wethouder over diens rol, taakuitvoering en positionering;
* Verbinden van het beleid van de wethouder aan belangen van lokale politieke partijen, ondernemers en Rotterdammers;
* Begeleiding van de wethouder tijdens werkbezoeken/externe optredens;
* Beantwoorden van vragen van Rotterdammers.

Functie-eisen en vaardigheden:
* WO denk- en werkniveau;
* Werkervaring in een politieke of bestuurlijke werkomgeving is een pre;
* Affiniteit met de portefeuille-onderdelen van de wethouder (Sociale Zaken, Armoedebeleid, Economie);
* Affiniteit met politiek-maatschappelijke ontwikkelingen;
* Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, op zowel lokaal als landelijk niveau en kennis van politieke processen;
* In staat zijn te acteren in een politiek dynamische omgeving;
* In staat zijn snel op veranderingen in te spelen;
* In staat zijn verbindingen te leggen tussen verschillende belangen;
* Zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden;
* In principe altijd bereikbaar, ook in de avonduren en het weekend;
* Stressbestendig en assertief, stevig in de schoenen staan;
* Affiniteit met het gedachtegoed van Leefbaar Rotterdam.

Niveau van de functie
Bij deze functie hoort een passende beloning. Afhankelijk van opleiding, leeftijd, ervaring en zelfstandigheid zal inschaling in FSK11 plaatsvinden (maximaal 4.740 euro per maand).

Voor meer informatie inzake deze functie kan je contact opnemen met Koen Wassink, politiek assistent, via 06-83550167 of .

Geïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatiebrief + CV voor 21-06-2017 te mailen naar ., onder vermelding van ‘Sollicitatie vacature PA’.

Laatste nieuws