(Nog niet beantwoord)

Uitspraak CRvB inzake bijzondere bijstand voor schuldenbewind


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 29 augustus 2019

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording

Betreft: Uitspraak CRvB inzake bijzondere bijstand voor schuldenbewind

Geacht college,

Onlangs deed de CRvB uitspraak inzake een kwestie met betrekking tot het aanvragen van bijzondere bijstand voor schuldenbewind in de gemeente Enschede1. De gemeente had een nieuwe inwoner, die eerder in Coevorden woonde en daar bijzondere bijstand ontving, gevraagd om stukken te overleggen in het kader van zijn aanvraag van bijzondere bijstand voor schuldenbewind in zijn nieuwe woonplaats. In eerste instantie oordeelde de CRvB dat de stukken die de gemeente Enschede opvroeg, waaronder het verzoekschrift aan de rechtbank, het verzoekschrift voor onderbewindstelling en het plan van aanpak voor schuldenbewind, niet relevant waren voor het toewijzen van de aangevraagde bijzondere bijstand ten bate van het schuldenbewind.

Nu komt de CRvB echter terug op dat eerdere oordeel en stelt dat de opgevraagde informatie wel degelijk van belang kan zijn met het oog op een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek. De wethouder schuldhulpverlening van de gemeente Enschede laat weten blij te zijn met de uitspraak, die volgens hem “een mooie stap om de kwaliteit van de bewindvoering te verbeteren” inhoudt. Wij kunnen ons goed vinden in deze kwalificatie.
Leefbaar Rotterdam verzet zich al geruime tijd tegen de ondoorzichtige wildgroei binnen de bewindvoeringsbranche, die het voor obscure cowboys kinderlijk eenvoudig maakt om zich te laven aan bijzondere bijstand. Om die reden diende mijn voorganger Dries Mosch dan ook de motie Bewindvoering in eigen hand in, die op 1 februari vorig jaar met overgrote meerderheid werd aangenomen. Desondanks is, na maandenlang uitstellen en vooruitschuiven, gebleken dat wethouder Grauss niet bereid is hier inhoudelijk uitvoering aan te geven. Slecht nieuws voor de Rotterdamse belastingbetaler, goed nieuws voor malafide sjacheraars.

Zo streng mogelijke controle op de geldstromen binnen het bewindvoeringsproces is wat ons betreft van cruciaal belang. Ik heb daarom de volgende vragen over bovenstaande uitspraak van de CRvB en de eventuele gevolgen voor het beleid in Rotterdam.

1. Bent u bekend met de genoemde uitspraak van de CRvB?
2. Deelt u de mening dat deze uitspraak inderdaad een goede stap is voor het verbeteren van de kwaliteit van de bewindvoering? Zo nee, waarom niet?
3. Vraagt de gemeente Rotterdam in vergelijkbare zaken net als de gemeente Enschede standaard de genoemde extra informatie op?
4. Zo nee, bent u bereid dit -met de aanmoediging die uitgaat van de uitspraak van de CRvB- voortaan alsnog standaard te gaan doen?
5. Welke mogelijkheden ziet u om hieraan met terugwerkende kracht uitvoering te geven?
6. Bent u bereid om alsnog gehoor te geven aan de wens van een grote raadsmeerderheid en als gemeente bewindvoering via de KBR in eigen hand te nemen? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Ehsan Jami

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws