Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 14 februari 2017

‘Turks op de markt in de ban’


Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 14 februari 2017 - door Mark Hoogstad. Foto: Archief AD
Allochtone marktmeesters in dienst van de gemeente Rotterdam dienen uitsluitend Nederlands te praten onder werktijd. Zondaars moeten per direct en zonder pardon op straat worden gezet, eist Leefbaar Rotterdam.

Rotterdams grootste coalitiepartij zegt ‘meerdere serieuze tips en aanwijzingen’ te hebben dat marktopzichters van de dienst Stadsbeheer zich geregeld in een buitenlandse taal -met name Turks- richten tot marktkooplieden met eveneens een migrantenachtergrond. ,,Onacceptabel’‘, stelt Leefbaar-raadslid Michel van Elck. ,,We wonen en leven hier in Rotterdam, niet in Ankara. Ambtenaren hebben bovendien een voorbeeldfunctie.’‘.

Samen met zijn collega Tanya Hoogwerf dient Van Elck vandaag schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. ,,Als zelfs ambtenaren het al vertikken zich te conformeren aan het lokale beleid, dan hebben we een groot probleem’‘, zegt Hoogwerf. Leefbaar ontving vooral meldingen vanaf de centrummarkt aan de Binnenrotte. ,,Maar op de Afrikaandermarkt in Rotterdam-Zuid schijnt het niet veel beter te zijn.’‘

Mattie-sfeer
Hoogwerf en Van Elck benadrukken bovendien dat marktmeesters, ongeacht hun afkomst, ‘voldoende professionele afstand’ in acht moeten nemen en dus per definitie Nederlands moeten spreken. Hoogwerf: ,,Zij zijn de controleurs, die namens de gemeente toezien op een eerlijk en ordentelijk verloop van de markt. Dan kan het niet zo zijn dat er een ‘mattie-mattie-sfeer’ ontstaat, waarbij de indruk wordt gewekt dat de ene partij anders wordt bejegend dan de andere.’‘

Dat leidt tot wantrouwen en ondermijning van hun positie, meent Leefbaar. ,,Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands tast ook het gezag van de gemeente aan’‘, aldus Hoogwerf. ,,Integratie begint bij taal, zo hebben we afgesproken en vastgelegd in deze coalitie.’’ Het college heeft volgens haar dan ook geen andere keuze dan kordaat optreden. ,,Hier past geen compromis.’‘

Mocht het stadsbestuur het noodsignaal desondanks negeren, dan volgt ‘op zeker een debat’ in de gemeenteraad, kondigt Hoogwerf aan. Pikant detail: de verantwoordelijk wethouder is Maarten Struijvenberg (economie), een patijgenoot van Hoogwerf en Van Elck. Beiden pleitten onlangs tevergeefs voor een verbod op koranlessen in een wijkcentrum in IJsselmonde.

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Laatste nieuws