Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 24 april 2019

’Trek de stekker uit Lekker Fit’


Bron: De Telegraaf, 24 april. Door: Maarten Ritman.

Het gemeentelijke programma Lekker Fit werkt niet en is weggegooid geld, stelt Leefbaar Rotterdam. Daarom moet het worden gestopt.

Al jaren wordt in de Maasstad de strijd aangegaan tegen te zware kinderen. In 2005 werd het programma Lekker Fit gelanceerd met als doel meer Rotterdammers in de basis een gezondere levensstijl aan te leren meten.

Dus meer bewegen en gezonder eten. Er hangt deze bestuursperiode een stevig prijskaartje aan vast, ruim tien miljoen per jaar wordt ervoor uitgetrokken want ondanks jarenlange inzet is ’het percentage overgewicht onder kinderen in Rotterdam nog steeds hoog’, stelde verantwoordelijk wethouder Sven de Langen.

Maar op de lekker fit-scholen is sprake van een stabilisatie van het percentage kinderen met overgewicht, dus is de wethouder niet ontevreden. Om een duurzame gedragsverandering te bereiken is een langdurige aanpak nodig, liet hij nog weten.

Caroline Aafjes, raadslid van Leefbaar Rotterdam, heeft echter een andere visie en die heeft ze middels schriftelijke vragen aan de wethouder kenbaar gemaakt. Het is ook de bestuurder die hamburgerketens uit de stad wil wegjagen.

„Het beleid slaat door’’, verzucht ze. Zeker gezien de kosten- en batenanalyse. „Als je ziet wat het kost en wat het oplevert. Op papier is het allemaal leuk maar in de praktijk werkt het niet.’’

Specifieke cijfers zijn volgens haar onvindbaar, behalve dat in twee jeugdcategorieën het overgewicht met gemiddeld een halve procent was gedaald, waar landelijk een halve procent stijging werd gesignaleerd. „Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te begrijpen dat je een gunstig effect van Lekker Fit op het terugdringen van overgewicht op basis van deze cijfers niet kan en niet mag concluderen.’’

Daarom komt ze met een simpele oplossing. „Laat de kinderen vijftien minuten eerder naar school komen om elke dag een kwartiertje touwtje te springen, daarna lekker water te drinken en in de loop van de ochtend elke dag een stuk fruit eten.’’

Volgens haar effectiever en zeker weten goedkoper. „De programmakosten zijn vastgesteld op ruim 10 miljoen euro per jaar. Dat is iets meer dan 300 euro per leerling. Maar als je het deelt door het aantal leerlingen met overgewicht kom je uit op het astronomische bedrag van 1650 euro per jaar per Rotterdamse leerling met overgewicht.’’ Haar voorgestelde aanpak komt uit ’op een uitgavenpost van nog geen twee miljoen euro’.

„Op de huidige manier valt alleen de gemeentelijke portemonnee af. Het geld verdwijnt, alleen niet het overgewicht. Als het programma echt zou helpen heeft niemand er moeite mee dat het veel geld kost.’’

Laatste nieuws