Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 30 november 2016

Trap niet in linkse bangmakerij. Stem vandaag vóór de Woonvisie!


Vandaag mag u zich in een stadsreferendum uitspreken of u vóór of tegen de Woonvisie bent. Leefbaar Rotterdam is vóór. Wij willen verpaupering aanpakken en zorgen dat iedereen een goed en betaalbaar huis heeft in een aantrekkelijke wijk. Twijfelt u nog? Lees hier nog een keer het échte verhaal!

Rotterdam is bezig aan een gestage opmars op de internationale lijstjes. Architectonische hoogstandjes zoals de Markthal en het nieuwe Centraal Station maken onze stad tot een trekpleister voor buitenlandse toeristen. De hotels in de stad barsten uit hun voegen. De Erasmus Universiteit behoort tot de besten van Nederland. We hebben na jaren weer drie eredivisionisten. De oude stadshavens, de Kop van Zuid en de voormalige achterstandswijk Katendrecht zijn getransformeerd tot een bruisend uitgaansgebied. Kortom: Rotterdam zit in de lift.

Maar dit is slechts één helft van het verhaal. Honderdduizenden Rotterdammers ervaren namelijk geen vooruitgang, maar uitzichtloosheid. Zij wonen in oude stadswijken op Zuid en in West en hebben hun buurt de afgelopen decennia zien verpauperen. Alle miljarden aan sociale projecten om het tij te keren ten spijt. Hun straatbeeld wordt bepaald door gedateerde woningen van zeer slechte kwaliteit, schotelantennes, minaretten, Polen en Bulgaren die door huisjesmelkers in kleine kamers zijn gestopt, ernstig achterstallig onderhoud en dichtgetimmerde etalages. Het kaasboertje van weleer is vervangen door smoezelige kebabtenten en belwinkels. De criminaliteitscijfers zijn al jarenlang veel te hoog, evenals de uitkeringsafhankelijkheid. Het zijn wijken waaruit de hardwerkende middenklasse, die nu in nette rijtjeshuizen in Capelle of Barendrecht woont, is weggevlucht. Waar dag- en nachtritme zijn omgedraaid en waar kinderen zien dat ’s ochtends naar je werk gaan niet de norm, maar uitzondering is. Waar de problemen zó groot zijn dat er een nationaal programma voor is opgetuigd. Veel achtergebleven Rotterdammers verstaan er hun buren niet meer en voelen zich ontheemd. Het is exact de ontwikkeling waarvoor Pim Fortuyn in 2001 waarschuwde en die Ronald Sörensen ertoe bracht Leefbaar Rotterdam op te richten. Ik ken deze wijken. Ze zijn jarenlang mijn thuis geweest.

Leefbaar Rotterdam weigert zich bij deze situatie neer te leggen. Wij willen het beste voor álle Rotterdammers. Kan niet bestaat niet; het is een kwestie van durven. Een kwestie van keuzes maken. Rotterdam moet weer Rotterdam worden. En daarom kiest Leefbaar Rotterdam vol overtuiging vóór de woonvisie van dit stadsbestuur.

De eenzijdige goedkope Rotterdamse woningvoorraad heeft tientallen jaren als een magneet armoede en achterstanden van buiten aangetrokken. Ter illustratie: uit verhuiscijfers van het CBS bleek in 2011 dat hoge inkomens de stad verlaten, terwijl de instroom van lage inkomens tien keer zo hoog was als het aantal nieuwe Rotterdammers met een middeninkomen. Met de woonvisie willen wij deze neerwaartse spiraal in onze oude stadswijken doorbreken. Rotterdammers moeten weer perspectief zien in hun eigen wijk, zodat zij niet uit hun vertrouwde buurt hoeven te vertrekken als ze wat meer te besteden krijgen. Niet meer naar Capelle voor een huis met een tuintje, maar gewoon een blokje verder. Uiteraard moeten er ook ruim voldoende woningen beschikbaar blijven voor Rotterdammers met een smalle beurs. Zij verdienen beter dan de tochtige huizen met beschimmelde raamkozijnen die nu zoveel buurten kenmerken. Achterstallig onderhoud moet daarom worden ingelopen door middel van grootscheepse renovatie en isolatie, met een lagere energierekening als prettige bijkomstigheid. De woonvisie voorziet in een breed pakket aan maatregelen om voor 2030 op al deze terreinen de noodzakelijke koerswijziging in te zetten. 

Er wordt door veel tegenstanders van de woonvisie gevreesd dat door de geleidelijke, over vijftien jaar uitgesmeerde, afname van 20.000 goedkope sociale huurwoningen mensen de stad worden uitgejaagd. Zorgen die begrijpelijk, maar niet terecht zijn. Zorgen die om electorale motieven worden aangewakkerd door de linke oppositie. In het karikaturale doemscenario van de SP, GroenLinks en de PvdA (u weet wel, de partij van wethouder Karakus die in 2007 nog 25.000 van dergelijke woningen wilde slopen) wordt uw huis ’s middags met een bulldozer platgewalst en bent u ’s avonds buiten de stadsgrenzen gedeporteerd. Deze bangmakerij is even kwalijk als onzinnig. In Rotterdam behoort 55 procent van de woningvoorraad tot het goedkope segment; 18 procent hoger dan het gemiddelde in de vier grote steden. Onze stad kent verreweg de meeste sociale huurwoningen van Nederland en dat zal zo blijven. Zomaar vijf redenen waarom de vrees voor een tekort aan goedkope huurwoningen ongegrond is:

• Huurders worden beschermd door de landelijke huurwet. Dat houdt in dat het verplicht is om bewoners in geval van renovatie of sloop en nieuwbouw een vervangende woning inclusief vergoeding aan te bieden. En terecht. Wanneer mensen doorstromen naar een iets duurdere sociale huurwoning stijgt bovendien de huurtoeslag mee.
• Rotterdam telt 167.500 goedkope sociale huurwoningen terwijl er, gelet op hun inkomen, maar 126.500 Rotterdammers recht hebben op een dergelijk type woning. Na de afname van 20.000 sociale huurwoningen blijven er nog altijd 147.500 van zulke woningen beschikbaar. Meer dan genoeg dus. Daarnaast worden er 5.000 nieuwe sociale huurwoningen van goede kwaliteit gebouwd, waarmee de afname netto geen 20.000, maar 15.000 bedraagt. Daarbij komt nog dat het een ontwikkeling over een periode van vijftien jaar betreft, waardoor veel van de te slopen woningen door natuurlijk verloop vrij zullen komen.
• De woonvisie voorziet in de bouw van aanzienlijke aantallen nieuwe middeldure huur- en koopwoningen. Dit zal leiden tot doorstroming vanuit de goedkope sociale woningvoorraad, waardoor goedkope huurwoningen in het sociale segment zullen vrijkomen. Andersom bieden deze bouwplannen de zogenoemde scheefwoners, die vaak tegen wil en dank vastzitten in sociale woningbouw, uitzicht op een nieuwe woning die bij hun inkomen past.
• De sociale woningvoorraad kent een doorloop van minimaal zeven procent per jaar. Een deel van deze verhuizers zoekt zijn heil buiten Rotterdam, waardoor er weer goedkope sociale huurwoningen beschikbaar komen.
• Corporaties zijn verplicht om passend toe te wijzen. Dat houdt in dat zij mensen met een laag inkomen een woning moeten aanbieden tegen een voor hen betaalbare huur. De woonvisie brengt hier nul komma nul verandering in.

Leefbaar Rotterdam is er voor alle Rotterdammers, maar niemand zal ons kwalijk nemen dat ons hart in het bijzonder voor onze eigen achterban klopt. Een achterban die, zoals het ons als brede volkspartij betaamt, voor een belangrijk deel in goedkope huurwoningen woont. Gewone, hardwerkende Rotterdammers die iedere maand hun best doen de eindjes aan elkaar te knopen. Rotterdammers die met lede ogen toezien hoe hun voorheen gezellige volksbuurt is afgegleden door het importeren van achteruitgang. Wie denkt dat Leefbaar Rotterdam met de woonvisie zou instemmen wanneer dit ten koste zou gaan van onze mensen, snapt helemaal niets van ons.

Er is niets, maar dan ook níets sociaals aan om de instroom van achterstanden in stand te houden. Hoe vaak en hoe hard links dat ook mag roepen. Leefbaar Rotterdam gunt iedere inwoner van deze stad de mogelijkheid om door te groeien in zijn of haar eigen buurt. Dit komt niet alleen de sociale cohesie, maar daarmee ook de veiligheidsbeleving ten goede. De huidige probleemwijken zullen meer sterke schouders aantrekken, met economische impulsen tot gevolg. Huizenbezitters zullen de waarde van hun woning zien stijgen en corporaties krijgen meer financiële ruimte om te investeren in betaalbare huurwoningen voor iedereen die hierop is aangewezen. Niemand wordt de stad uitgejaagd. Laat u niet bang maken. 

Daarom roept Leefbaar Rotterdam iedereen op om vandaag vóór de woonvisie te stemmen.

Omdat wij van deze stad houden.

Laatste nieuws