Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 21 december 2017

‘Toezicht op moskee-internaten onduidelijk’


Bron: De telegraaf, 21 december 2017
Er is bitter weinig duidelijk over het toezicht door de gemeente Rotterdam op moskee-internaten, terwijl dit wel was toegezegd. Volgens Leefbaar Rotterdam zorgt dit voor extra spanning in de Turkse gemeenschap.

Sinds de mislukte coup in Turkije is het onrustig binnen de Turkse gemeenschap in de Maasstad. Het heeft er zelfs voor gezorgd dat een raadslid maandenlang zijn werk neer heeft moeten leggen vanwege bedreigingen. De ruzie tussen Erdogan-aanhangers en tegenstanders wordt volgens LR op Rotterdamse bodem uitgevochten.

“De stammenstrijd in Turkije houdt Rotterdam in een greep”, meent Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf. Volgens haar is de Turkse gemeenschap vooral gericht op zichzelf en weinig geïntegreerd bezig.

Jongeren van Turkse afkomst kunnen in de Maasstad nog steeds terecht op moskee-internaten, ‘segregatie bevorderende faciliteiten’, aldus Hoogwerf. Wat haar betreft moeten ze allemaal dicht. “Liever vandaag dan morgen, het zijn ontstekingshaarden van mislukte integratie.”

Alleen heeft ze geen idee hoeveel internaten er momenteel zijn en of er nog op gecontroleerd wordt. Terwijl dit wel was toegezegd door voormalig wethouder Hugo de Jonge. Eind 2014 informeerde hij over de stand van zaken door het rapport ‘Turkse internaten, een verkenning van de integratie van oud-leerlingen van Turkse internaten in Rotterdam’ te delen met de gemeenteraad.

Een van de conclusies uit het rapport was dat ‘de politieke en maatschappelijke participatie, orientatie op de bredere samenleving en sociale interactie met niet-Turken’ te wensen overliet. Dankzij een nieuwe wet kreeg de gemeente middelen in handen om toezicht te houden én te handhaven.

“Maar daarna hebben we nooit meer wat gehoord”. Zegt Hoogwerf. Voor juli 2015 zou het rapport met de bevindingen van inspecties gereed zijn. “Sinds begin 2015 is echter niet meer in commissie- of raadsverband gesproken over internaten. Ook zijn er geen voortgangsrapportages gestuurd.”

Daarom dient ze vandaag schriftelijke vragen in bij het college. Hoogwerf wil weten of er wel gecontroleerd is, wat de huidige stand van zaken is en welke maatregelen er genomen gaan worden tegen de internaten.

Ze is benieuwd wat er tot op heden is gedaan. “Het is kiezen uit twee kwaden: of er zijn helemaal geen verdere inspecties geweest, of er worden geen conclusies gedeeld.” Voor eventuele gevolgen vindt ze het nog te vroeg, wel kan de verantwoordelijk wethouder zich opmaken voor een ‘stevig debat’.

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Dossier: Islam

Dossier: Moskee-internaten

Laatste nieuws