(Nog niet beantwoord)

Toenemende overlast van Felyx-scooters


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 27 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Toenemende overlast van Felyx-scooters


Geacht college,

Vanaf oktober 2018 kan de Rotterdammer gebruik maken van de vrijblijvende Felyx-scooter. Dit deelconcept kan worden gezien als een opvolger van de Obike, dat in Rotterdam vooral bekendheid kreeg doordat ze overal en nergens werden achtergelaten. Volgens de initiatiefnemer van Felyx zou dit probleem niet meer voorkomen . Vanwege het uitbreiden van de ‘geofencing-zones’, die de plaatsing van Felyx-scooters zou in moeten kaderen tot bepaalde plekken, breidt de ervaren overlast steeds verder als een olievlek uit.

Leefbaar Rotterdam krijgt steeds vaker klachten binnen over de Felyx. Gebruikers zouden deze scooters namelijk op stoepen, verbindings- en fietspaden en zelfs voor andermans huizen neerzetten. Daarnaast horen wij dat Felyx-busjes enkel accu’s vervangen, maar geen foutgeparkeerde scooters verwijderen. Bewoners hebben reeds contact gezocht met Felyx, maar krijgen te horen dat de gemeente alle locaties heeft geaccodeerd als parkeerplek en dat zij ook zelf deze scooters weg kunnen halen. Ook richting de gemeente zijn meldingen gedaan, zonder resultaat. Leefbaar Rotterdam vindt het een kwestie van fatsoen dat mensen na gebruik het product ergens plaatsen waar niemand enige hinder van ondervindt.

Leefbaar Rotterdam stelt de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de genoemde problemen die Felyx-scooters veroorzaken? Zo ja, wat vindt u hiervan? 

2. Hoe wordt er momenteel gehandhaafd op het verkeerd stallen van Felyx-scooters? Wat voor sancties staan hier tegenover richting Felyx?

3. Kan het college een overzicht geven van de uitbreiding van de ‘geofencing-zones’ ten opzichte van de introductie in oktober 2018?

4. Kan het college inzicht bieden welke locaties te maken hebben met overlast van Felyx-scooters? Zo nee, wilt u dit gaan inventariseren?

5. Is het college bereid om Felyx te informeren over de ervaren overlast op deze locaties en aan te dringen op het inperken van de ‘geofencing-zones’ teneinde de overlast op deze plekken tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

6. Wat gaat het college verder doen om het rondslingeren van Felyx-scooters op stoepen, fietspaden en voor huizen aan te pakken?

Met vriendelijke groet,

Joost Eerdmans

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws