(Nog niet beantwoord)

Toename klanten voedselbank


Geacht college,

Onlangs werd bekend dat het aantal Rotterdammers dat moet aankloppen bij de voedselbank fors is gestegen . Ten opzichte van vorig jaar gaat het om een stijging van vijf procent. Dit terwijl de voedselbank gelet op de economische ontwikkelingen juist een daling had verwacht. Inmiddels dreigt de situatie de voedselbank boven het hoofd te groeien. Door de toegenomen vraag zijn meer vrijwilligers nodig, maar deze zijn niet of nauwelijks te vinden. Ook de gaarkeuken ervaart een toename van Rotterdammers die hulp nodig hebben om aan hun primaire levensbehoeften te kunnen voldoen.

Deze ontwikkeling is bijzonder triest en staat bovendien in schril contrast met de moreel verheven woorden en priemende vingertjes van diverse huidige coalitiepartijen over armoede tijdens de verkiezingscampagne. Ik heb hierover de volgende vragen aan het college:
 
1. Hoe verklaart u deze forse toename terwijl op basis van de economische ontwikkelingen juist een daling verwacht mag worden?
2. Vindt u het niet beschamend dat onder uw stadsbestuur steeds meer Rotterdammers afhankelijk zijn van de voedselbank en de gaarkeuken? Zo nee, waarom niet?
3. In hoeverre houdt u het beleid van uw stadsbestuur verantwoordelijk voor deze stijging?
4. Waarom trakteert u zichzelf op een half miljoen euro voor extra chauffeurs, auto’s en PR-mannetjes terwijl steeds meer Rotterdammers bij de voedselbank en de gaarkeuken moeten aankloppen om aan eten te komen?
5. Bent u bereid alsnog van dit decadente voornemen af te zien en met het vrijkomende geld de voedselbank en gaarkeuken te steunen, bijvoorbeeld door te helpen met het werven van nieuwe vrijwilligers? Zo nee, waarom niet?
6. Kunt u eindelijk aangeven wat u gaat doen om te voorkomen dat de energietransitie (volgens uw eigen beleidskader armoede “slecht nieuws voor mensen met een smalle beurs”) een financiële strop wordt voor Rotterdammers met een laag inkomen? 
7. Wat heeft u, naast de kille bezuinigingen op chronisch zieken en gehandicapten, het snoeien in de huishoudelijke hulp, de verdubbeling van de parkeertarieven, zeventig procent duurdere parkeervergunningen, de asociale prijsstijging voor gehandicaptenparkeerkaarten, de stijging van de ASH en de geldverslindende energietransitie, nog meer voor naars in petto voor Rotterdammers die ieder dubbeltje moeten omdraaien?
8. Probeert u de bouwcijfers van uw college misschien op te krikken door de bouw van steeds meer voedselbanken noodzakelijk te maken?

Met vriendelijke groet,

Ehsan Jami

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws