Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 24 januari 2017

‘Tijd voor een afrekenbaar inburgeringsbeleid’


Het aantal mensen dat het inburgeringsexamen haalt is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe landelijke Wet inburgering. Dat blijkt uit een rapport dat de Rekenkamer vandaag publiceert. Voor Leefbaar Rotterdam is de falende inburgering geen verrassing meer. Samen met het CDA diende de partij deze maand een initiatiefvoorstel in om als Rotterdam meer regie te krijgen op inburgering.

De inburgering in Nederland faalt – nog maar 39 procent van de migranten slaagt voor het inburgeringsexamen, terwijl voorheen ruim 80 procent slaagde. Volgens de Rekenkamer hangen de slechte cijfers samen met het huidige beleid. 

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf is niet verwonderd over de dalende trend: “Leefbaar Rotterdam ziet al langere tijd dat het bergafwaarts gaat met de inburgering in Nederland. Inburgeren is veel te lang veel te vrijblijvend geweest.”

Samen met CDA-raadslid Sven de Langen pleitte ze deze maand voor een Rotterdamse koerswijziging om de falende inburgering in haar eigen stad het hoofd te bieden. De partijen willen meer intensievere controles en sneller kunnen straffen als inburgeraars er een potje van maken.

Hoogwerf: “Je moet er als overheid bovenop blijven zitten en het niet tolereren als statushouders er zich met een jantje-van-leiden van afmaken. Dus niet pas na drie jaar kijken hoe het er voor staat, maar halfjaarlijks controles uitvoeren. Wordt er geen of onvoldoende voortgang geboekt, dan krijgt die persoon een boete of korting op de uitkering. En bij zeer slecht gedrag sturen we iemand terug naar het land van herkomst.”

Wat Leefbaar Rotterdam betreft is het de hoogste tijd dat de landelijke politiek het Rotterdamse voorbeeld volgt. “Het beleid van pappen nathouden heeft ons niet goeds gebracht. We moeten snel naar een afrekenbaar inburgeringsbeleid. Liever vandaag dan morgen”, aldus Hoogwerf.

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Laatste nieuws