Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 03 maart 2020

’Thuisonderwijs bron salafisme’


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Rotterdam - Door de gestaakte ’kruistocht’ tegen Rotterdams thuisonderwijs maakt de gemeente de weg vrij voor salafisten om hun kinderen aan de samenleving te onttrekken.

Dat stelt Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf. Ze is woest op onderwijswethouder Said Kasmi omdat hij het bestaande beleid zelfstandig heeft veranderd zonder de gemeenteraad te informeren.

Onder diens voorganger Hugo de Jonge werd de kruistocht tegen thuisonderwijs begonnen. De Raad van State werd zelfs ingeschakeld. De gemeente wil het liefst alle Rotterdammertjes in de schoolbanken maar heeft zich te houden aan de wet waarin thuisonderwijs mogelijk is gemaakt.

Ouders die hun kinderen thuis willen onderwijzen moeten daarom op gesprek bij de gemeente, ook om aan te kunnen tonen dat de kwaliteit van het onderwijs voldoet. Die gesprekken komen voortaan te vervallen als de ouders een certificaat behalen bij Stichting Keurmerk Thuisonderwijs.

Volgens Hoogwerf staat dit echter haaks op het beleid zoals is vastgelegd. Bovendien had Kasmi in een debat in september bevestigd dat ’er op geen enkele manier sprake van is dat we iets anders gaan doen’.

Volgens haar houdt de wethouder zich niet aan de toezeggingen en, nog erger, hij ’informeert de raad gebrekkig’. „Los daarvan wordt het bestaande beleid terzijde geschoven.”

„De inzet zou blijven zoals was afgesproken’’, stelt Hoogwerf. Doordat niets bekend is van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs weet zij, noch de rest van de gemeenteraad hoe de gemaakte afspraken gaan worden nageleefd.

Ze is daarom benieuwd naar de specifieke eisen die worden gesteld door de stichting voor het behalen van het certificaat. Daarnaast wil ze inzicht in hoe vaak de stichting de kwaliteit van het thuisonderwijs gaat controleren.

Hoogwerf vreest dat met de nieuwe methodiek meer kinderen ’volledig aan de samenleving worden onttrokken’. „Dat is geen onredelijke angst. Kijk maar naar de misstanden en radicale invloeden binnen het islamitische onderwijs. Ook salafisten kunnen thuisonderwijs geven. Terwijl iedereen mee moet doen, dat is de afspraak in Rotterdam.’’

De rode loper is in haar ogen uitgerold voor thuisonderwijs. „Je laat kinderen aan hun lot over met een opvoeding met normen en waarden vanuit de zandbak. Zo worden ze opgevoed met hun rug naar de samenleving.’’

Daarom eist ze niet alleen dat de gemaakte afspraken met Stichting Keurmerk Thuisonderwijs ongedaan worden gemaakt, alle gesprekken moeten door de gemeente worden hervat totdat er nieuw landelijk beleid is.

Laatste nieuws