(Nog niet beantwoord)

Terug van weggeweest


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 14 augustus 2019

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording

Betreft: Terug van weggeweest

Geacht college,

Nederlandse uitkeringsgerechtigden mogen jaarlijks vier weken naar het buitenland op vakantie. Het doorbreken van het dagelijks patroon kan ook voor de Rotterdammer zonder baan het extra impuls geven om aan de slag te komen en is daarom belangrijk. Het streven naar zelfredzaamheid staat in het Nederlandse uitkeringssysteem echter centraal en van vakantiegangers die in deze context langer dan
4 weken wegblijven wordt de uitkering stopgezet. Om dit systeem te faciliteren meldt elke uitkeringsgerechtigde, en daarmee een groot deel van de statushouders in Nederland, de periode en duur van de vakantie.

Een groot deel van de in Nederland aanwezige statushouders komt uit conflictgebieden als Afghanistan en Syrië of landen met uitzonderlijk onderdrukkende regimes als Eritrea. Aanvullend zijn er significante groepen die vluchten vanwege aan geaardheid, etniciteit of anderszins aan identiteit gekoppelde dreigingen. Samenvattend is het in theorie voor het overgrote deel van de statushouders vanwege de aard van de dreiging onmogelijk om terug te keren naar het land van herkomst.

Al enkele jaren lezen we echter aanhoudende berichten over gevluchte statushouders die wel terugkeren naar het land van herkomst om vakantie te vieren; een eerdere aanleiding voor vragen aan het college vanuit Leefbaar Rotterdam. Deze zelfde berichten melden geregeld ook hoe hier vanuit het UWV, en het Rijk in zijn algemeenheid, niet tegen wordt opgetreden. Dit terwijl het UWV een vakantieregistratie bijhoudt.
Wat Leefbaar Rotterdam betreft is het zowel in het kader van fraudepreventie bij uitkeringen als fraudepreventie bij verblijfsvergunningen zaak dat het UWV de locatie van de vakanties van mensen met een uitkering registreert. Ik heb hierover de volgende vragen:

1. Neemt het UWV de vakantiebestemming op in zijn vakantieadministratie?
a. Zo nee, meent u evenals Leefbaar Rotterdam dat dit in de context van het hierboven geschetste wel zou moeten gebeuren? Zo nee, waarom niet?
b. Zo nee, bent u bereid het Rijk te verzoeken dit wel in de administratie op te laten nemen?
2. Welke invulling is vanuit het Rijk gegeven aan de eerder door het college aangehaalde uitspraak van de staatssecretaris om scherper te letten op dit soort ‘terugkeervakanties’?
3. Bij hoeveel procent van de Rotterdamse uitkeringsgerechtigde statushouders is de uitkering naar aanleiding van een te lang verblijf in het buitenland beëindigt?
4. Bij hoeveel procent van de Rotterdamse uitkeringsgerechtigde statushouders heeft de verblijfsduur van een buitenlandse vakantie de vier weken overschreden?
5. Bij hoeveel procent van de Rotterdamse uitkeringsgerechtigde statushouders is de verblijfsvergunning naar aanleiding van een verblijf in het land van herkomst ingetrokken?
6. Maakt het Rijk gebruik van de UWV-vakantieadministratie bij de monitoring rondom terugkeer naar het land van herkomst van vluchtelingen?

Met vriendelijke groet,

Ehsan Jami

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws