(Nog niet beantwoord)

(Te) Hecht Verbonden


Aan: het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 5 december 2018

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: (Te) Hecht Verbonden

Geacht college,

In mei van dit jaar stelde Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen over de betrokkenheid van Stichting Vobis, waarvan de directeur al geruime tijd in opspraak is vanwege ernstige aantijgingen van seksueel misbruik met jonge meisjes, bij een driedaagse conferentie tegen seksueel misbruik in families. Het college besloot naar aanleiding van onze vragen terecht om deze stichting uit het programma te schrappen.Twee maanden later stelden wij schriftelijke vragen toen bleek dat advocatenkantoor El Hannouche, dat als netwerkpartner betrokken is bij de gemeentelijke aanpak ‘schadelijke traditionele praktijken’, voorstander is van religieuze arbitragecommissies naar model van de bekende sharia councils. Ondanks de ophef die hierover ontstond mocht een vertegenwoordigster van dit kantoor onlangs prominent het woord voeren bij de lancering van Hecht Verbonden; een campagne om huwelijksdwang tegen te gaan.

Aandacht voor de achterstandspositie van met name islamitische vrouwen is wat ons betreft enorm belangrijk. De aanpak Verborgen Vrouwen is er dankzij Leefbaar Rotterdam gekomen en vele andere initiatieven en voorstellen van onze kant hebben ten grondslag gelegen aan de campagne Hecht Verbonden. Tegelijkertijd zien we dat het college er bij de lancering en uitvoering hiervan voor kiest om niet de vrouwen op wie de campagne gericht is, maar religieuze organisaties en netwerkpartners een centrale rol te geven. Organisaties die volgens veel van deze vrouwen juist een rol spelen bij het in stand houden van de onwenselijke status quo. Dat de vertegenwoordigster van het genoemde advocatenkantoor ten overstaan van deze vrouwen vanaf het podium mocht pleiten voor religieuze mediation, is daar een bijzonder zorgelijk voorbeeld van. Ik heb hierover de volgende vragen aan het college:

1. Op wiens initiatief is de vertegenwoordigster van advocatenkantoor El Hannouche als spreker uitgenodigd bij de lancering van de campagne Hecht Verbonden?
2. Wat waren de overwegingen om deze persoon als spreker uit te nodigen?
3. Is de eerdere ophef rond advocatenkantoor El Hannouche meegewogen in de afweging om deze persoon als spreker uit te nodigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vanwaar dan de beslissing om haar alsnog uit te nodigen?
4. Vindt u het niet extreem ongepast om de lancering van een campagne tegen huwelijksdwang op te luisteren met een spreker die pleit voor religieuze arbitragecommissies in de vorm van sharia councils? Zo nee, waarom niet?
5. Wist u dat deze persoon tijdens deze bijeenkomst opnieuw zou pleiten voor religieuze mediation? Zo ja, waarom heeft u haar komst dan niet op voorhand gedwarsboomd?
6. Kunt u zich voorstellen dat de prominente rol van deze persoon en de uitspraken die zij tijdens deze bijeenkomst heeft gedaan bij veel vrouwen op wie de campagne gericht is in het verkeerde keelgat zijn geschoten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, erkent u dat het een grote fout was om deze vrouw een podium te bieden?
7. Bent u inmiddels wel bereid om alle banden met advocatenkantoor El Hannouche te verbreken?
8. Kunt u in detail aangeven hoe de gemeente (religieuze) partners op dit soort gevoelige dossiers selecteert, op welke wijze de ideologische achtergrond van deze partners wordt gecheckt en wat de criteria zijn om al dan niet met deze potentiële partners in zee te gaan? 

Met vriendelijk groet,

Tanya Hoogwerf

Meest recente schriftelijke vragen

24 september 2019
Sluiting rangeerterrein Waalhaven (n.n.b)
17 september 2019
Sluitingstijd terrassen Eurekaweek (n.n.b)
3 september 2019
Toename klanten voedselbank (n.n.b)
3 september 2019
Papierprikken (n.n.b)

Laatste nieuws