Taboe op Lp’s?


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 12 februari 2015.

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Taboe op Lp’s? 

Geacht College,

Op 6 februari jl. is er in het Algemeen Dagblad een artikel gepubliceerd waarin verhaal wordt gedaan over een uitbater van een horecagelegenheid in Rotterdam die terecht werd gewezen door een handhaver van stadsbeheer over het draaien van muziek.
De uitbater had in het café een platenspeler staan waarmee hij oude Lp’s draaide als achtergrondmuziek, de handhaver van Stadsbeheer was echter van mening dat dit onder livemuziek valt en droeg de uitbater op om te stoppen met het draaien van de Lp’s. Indien de uitbater door wilde gaan met het draaien van de Lp’s diende hij volgens de handhaver een verlaatje aan te vragen om livemuziek ten gehore te mogen brengen.

Vervolgens wordt er verderop in het artikel door een woordvoerder van de gemeente gesteld dat het geval was dat de muziek te hard stond om als achtergrondmuziek te kunnen dienen en dat de uitbater hier volgens zijn vergunning niet voor gerechtigd was.

Dit artikel riep bij ons de volgende vragen op die wij graag aan het College willen stellen:

1. Onderschrijft het College alle feiten zoals weergegeven in het betreffende krantenartikel? Zo nee, wat zijn volgens uw college de juiste feiten?

2. Indien het College de feiten niet (volledig) onderschrijft: Is er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ogenschijnlijke miscommunicatie tussen de handhaver en de horecaondernemer? Welke maatregelen worden genomen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen?

3. Op basis van welke handhavingsbevoegdheid handelde de medewerker van Stadsbeheer in dit specifieke geval?

Tijdens controles vergezellen handhavers van Stadsbeheer de ambtenaren van de Voedsel en Warenwet primair om veiligheidsredenen, in dit geval tijdens een controle op het rookverbod.

4. Hebben de handhavers van Stadsbeheer secundair de taak om werkzaamheden van DCMR uit te voeren en hebben zij dan ook het mandaat van DCMR om controlerend op te treden?

5. Was de handhaver van Stadsbeheer voldoende uitgerust om een volume-controle, zoals beschreven in de laatste alinea van het krantenartikel, uit te voeren? Wordt hiervoor doorgaans specifieke apparatuur gebruikt?

6. Is het college het met ons eens dat in het geval van een platenspeler, net als in het geval van een cd-speler, er sprake is van een geluidsdrager en niet van livemuziek? Zijn alle gemeentelijk medewerkers met een handhavende taak hiervan op de hoogte?

7. Op welke specificaties is het begrip achtergrondmuziek gebaseerd? Zijn in de beschrijving hiervan naast volume-eisen ook specifieke regels opgenomen hoe de muziek ten gehore gebracht mag worden?

Anton Molenaar
Leefbaar Rotterdam

Jos Verveen
D66 Rotterdam

Dossier: Anton Molenaar

Dossier: Kunst en Cultuur

STANDPUNT: Sport en cultuur

Meest recente schriftelijke vragen

9 augustus 2016
Homofobe uitspraken imam Essalam Moskee (n.n.b)
20 april 2016
bed-bad-brood-barometer (n.n.b)
19 april 2016
Aanpak eergerelateerd geweld (n.n.b)
9 maart 2016
Shariahuwelijken (n.n.b)
1 maart 2016
Vlonderterrassen (n.n.b)
24 februari 2016
Toename Parkeerboetes (n.n.b)
23 februari 2016
Onderzoek statushouders (n.n.b)

Laatste nieuws