(Nog niet beantwoord)

Strafbare antisemitische leuzen bij anti-Israëlische demonstratie


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 25 juli 2017

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Strafbare antisemitische leuzen bij anti-Israëlische demonstratie


Geacht college,

Afgelopen zaterdag werd op het stationsplein door Palestinafans gedemonstreerd tegen het besluit van Israël om detectiepoortjes rond de Tempelberg te plaatsen. Onder de deelnemende organisaties waren volgens het verslag van onderzoeksjournalist Carel Brendel de stichting Palestijnse Gemeenschap.nl en Het Palestijnse Huis van Hamas-kopstuk Amin Abou Rashed, DocP, BDS Rotterdam, moslimpartijen NIDA en Partij van de Eenheid, het Palestina Komitee Rotterdam, Movement X Nederland van terreurverheerlijker Abou Jahjah, Studenten voor de Rechtvaardigheid in Palestina en de European Dawah Foundation.

Tijdens de betoging scandeerden de aanwezigen diverse leuzen, waaronder het beruchte “Khaybar, Khaybar ya yahud, Jaish Muhammad, sa ya’ud” (“Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug”). Het spreekkoor verwijst naar de slag bij Khaybar rond het jaar 628 -waarbij een Joodse stam door het leger van Mohammed werd uitgeroeid- en staat geregeld op het repertoire bij antisemitische demonstraties zoals deze. Eerder dit jaar werd in België een Palestijnse man veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor het aanheffen van de slogan op een demonstratie in Antwerpen. Volgens het vonnis van de rechter “[zette] de slogan aan tot haat en geweld tegen het Joodse volk”; een oordeel dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. 

De burgemeester geeft in discussies over haatpredikers altijd aan dat slechts achteraf kan worden ingegrepen indien de sprekers zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare uitlatingen. Daar is in dit geval duidelijk sprake van, waardoor niets het ondernemen van actie nog in de weg staat. Er moet hard worden opgetreden tegen de keiharde Jodenhaat die zaterdag op het Stationsplein te zien en te horen was. 

Ik heb hierover de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met de demonstratie op het Stationsplein en de leuzen die daarbij zijn aangeheven?
2. Deelt u het oordeel van de Belgische rechter die vonniste dat de Khaybar-leus aanzet tot haat en geweld tegen het Joodse volk en daarmee een strafbare uitlating is? Zo nee, waarom legt u deze klip-en-klare uitspraak naast zich neer?
3. Was er politie bij deze demonstratie aanwezig? Zo nee, waarom niet?
4. Zo ja, is er opgetreden zodra de Khaybar-leus werd ingezet? Zo ja, op welke wijze en tot hoeveel aanhoudingen heeft dit geleid?
5. Gaat u zich -indien er geen aanhoudingen zijn verricht of niet alle daders zijn opgepakt- inspannen om iedereen die aan het spreekkoor heeft deelgenomen op basis van videobeelden te laten opsporen en vervolgen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u het met ons eens dat de deelnemende organisaties hebben geparticipeerd in activiteiten die aanzetten tot haat en geweld tegen het Joodse volk? Zo nee, waarom niet?
7. Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor eventuele toekomstige demonstratieplannen van de betrokken organisaties?


Met vriendelijke groet,

Tanya Hoogwerf

Meest recente schriftelijke vragen

9 augustus 2016
Homofobe uitspraken imam Essalam Moskee (n.n.b)
20 april 2016
bed-bad-brood-barometer (n.n.b)
19 april 2016
Aanpak eergerelateerd geweld (n.n.b)
9 maart 2016
Shariahuwelijken (n.n.b)
1 maart 2016
Vlonderterrassen (n.n.b)
24 februari 2016
Toename Parkeerboetes (n.n.b)
23 februari 2016
Onderzoek statushouders (n.n.b)

Laatste nieuws