Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 10 november 2016

Stop de verpaupering! Stem vóór sterke wijken! Stem 30 november vóór de Woonvisie!


30 november mogen Rotterdammers in een referendum hun stem uitbrengen over de Woonvisie van het stadsbestuur. Leefbaar Rotterdam is vóór de Woonvisie. Door huizen te renoveren, slopen en bij te bouwen, kan verpaupering worden aangepakt en zorgen we dat iedereen goed kan wonen in een aantrekkelijke wijk. Stem daarom 30 november vóór!

Waarom een Woonvisie?
In de afgelopen jaren zijn steeds meer van oudsher gezellige volkswijken aan het veranderen in achterstandswijken. De huizen in de wijken zijn aan het slijten en onderhoud loopt achter. De gezinnen die door willen groeien naar een groter huis zitten vast doordat nieuwbouw achter blijft en kijken buiten Rotterdam naar hun opties. Om verdere verpaupering te voorkomen en Rotterdammers voor de stad te behouden, moeten we nú nadenken over de toekomst. Concreet betekent dit dat er kritisch moet worden bekeken welke huizen we willen opknappen, vervangen en bouwen. In de Woonvisie zet het stadsbestuur uiteen hoe zij van plan is dit aan te pakken.

Waar zijn we nu?
De woningmarkt in Rotterdam zit op slot. Er wonen te veel mensen in oude, kleine en slechte huizen en er wordt te weinig opgeknapt of nieuw gebouwd. Rotterdam heeft meer sociale huurhuizen dan mensen die daar kunnen wonen, maar omdat gezinnen niet kunnen doorgroeien zitten deze huizen toch vol. Er zijn geen doorgroeikansen waardoor niemand meer aan een huis komt; starters kunnen nergens terecht en de doorgroeiers zoeken teleurgesteld naar een huis buiten de stad. Een problematische situatie.

Waar willen we heen?
Leefbaar Rotterdam wil een stad waar iedereen een goed en betaalbaar huis heeft in een aantrekkelijke wijk. Een stad waar voor ouderen en mensen die minder te besteden hebben voldoende goedkope, nette (huur)woningen zijn. Daarnaast willen we meer huur- en koopwoningen bouwen voor het midden- en hogere segment, zodat starters en gezinnen in dezelfde wijk kunnen doorgroeien naar een appartement of huis met tuin. Kortom, we willen naar een Rotterdam met voor elk wat wils en waar mensen hun hele leven kunnen blijven wonen.

Wat doet de Woonvisie niet?
De Woonvisie jaagt beslist géén Rotterdammers de stad uit. Het is een programma dat over een langere periode wordt uitgevoerd en daardoor soepel verloopt. Met bewoners van sterk verouderde huizen wordt in de loop van de jaren gekeken naar mogelijkheden voor een nieuwe en betaalbare woning in de buurt. Want al heb je een smalle beurs, iedere Rotterdammer heeft recht op een goede woning, zonder dat het dak lekt of er slechte isolatie is.

Wat doet de Woonvisie wel?
De Woonvisie bepaalt de spelregels met betrekking tot het bouwen en slopen van woningen in Rotterdam. Voor sociale huurwoningen betekent dit dat de 15.000 slechtste huizen worden gesloopt. Hiervoor komen 5.000 goede en betaalbare woningen in de plaats. Daarnaast bieden we doorgroeiers de kans om een groter huis te betrekken door nieuwe koop- en huurhuizen bij te laten bouwen. De minder slechte sociale huurhuizen worden opgeknapt. Dit gebeurt allemaal over een periode van meer dan 10 jaar.

Laatste nieuws