Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 15 oktober 2020

Stop de vereenzaming!


Caroline Aafjes-van Aalst maakt zich grote zorgen dat, als gevolg van de tweede coronagolf, kwetsbare ouderen nog verder vereenzamen. Samen met Hart voor Den Haag en de Partij van de Ouderen Amsterdam heeft Leefbaar Rotterdam al meerdere keren haar zorgen geuit bij het stadsbestuur. De drie lokale partijen willen van hun stadsbesturen weten welke extra maatregelen genomen worden om de toenemende eenzaamheid het hoofd te bieden.

Ook steunt Leefbaar Rotterdam, net als de andere twee lokale partijen het manifest van zo’n 70 bestuurders in de ouderenzorg en thuiszorg, hoogleraren en prominenten, dat oproept te voorkomen dat verpleeghuizen, uit angst voor het virus, opnieuw de deuren moeten sluiten.

“Onderzoek van ouderenbond ANBO wijst uit dat, uit angst voor corona, 68% van de senioren niet meer op bezoek gaat bij anderen en dat 74% van hen geen of nauwelijks bezoek thuis ontvangen. Ze ondernemen ook geen activiteiten meer. Hierdoor ligt eenzaamheid – ook wel de stille ramp genoemd – op de loer”, stellen Wil van Soest (Partij van de Ouderen Amsterdam), Caroline van Aalst (Leefbaar Rotterdam) en Richard de Mos (Hart voor Den Haag), die van hun stadsbesturen inzichtelijk willen hebben wat zij extra doen om de toenemende eenzaamheid het hoofd te bieden.

Ook vinden zij dat de tweede coronagolf onder geen beding mag leiden tot een nieuwe isolatie van verpleeghuisbewoners. “De maandenlange landelijke sluiting van verpleeghuizen en de daarbij gepaarde bezoekersstop van dit voorjaar moeten we ten koste van alles voorkomen”, stellen Van Soest, Van Aalst en De Mos.

Laatste nieuws