Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 16 januari 2014

Stijging woonlasten Rotterdam zes keer zo hoog als gemiddeld


In de 35 grootste gemeenten stijgen de woonlasten in 2014 met gemiddeld 0,5%. In Rotterdam steeg dit zes keer zo hard: + 3%. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

De woonlasten bestaan uit de OZB, de Rioolheffing en de Afvalstoffenheffing. De enorme stijging van de woonlasten in Rotterdam wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de afvalstoffenheffing met 9,6%, de hoogste stijging van alle gemeenten. Gemiddeld in alle gemeenten daalt deze belasting, met 0,8%.

Ook vorig jaar stegen de woonlasten in Rotterdam veel meer dan in de andere steden. Toen stegen de woonlasten gemiddeld met 2%, maar in Rotterdam met 4,7%.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Maarten Struijvenberg vecht al jaren tegen de steeds hoger wordende belastingen in zijn stad. Struijvenberg: “Het stadsbestuur vindt het acceptabel dat Rotterdam steeds maar duurder en duurder wordt. Rotterdam zou als grote stad relatief goedkoop moeten zijn vanwege schaalvoordelen, maar wat zien we: Rotterdam heeft de hoogste afvalstoffenheffing van allemaal. Terwijl de vuilniszak echt niet vaker wordt opgehaald.”

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft het stadsbestuur de woonlasten in Rotterdam met bijna 20% verhoogd. Struijvenberg: “Dit is het meeste van alle steden, dus ook dit slechte lijstje voert Rotterdam aan. Gemiddeld stegen de woonlasten 6% in vier jaar tijd, maar in Rotterdam ruim driemaal zoveel. Mensen begrijpen best dat er belasting betaald moet worden, maar het moet nog wel een beetje normaal blijven. En om jaar in jaar uit dit soort grote verhogingen door te voeren, vind ik niet normaal. Dat het toch gebeurt hebben we te danken aan de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA, die allemaal de belastingverhogingen hebben goedgekeurd, ieder jaar weer.”

Zie ook:
- Stijging woonlasten Rotterdam meer dan twee keer gemiddeld (14 januari 2013)

Ontwikkeling Woonlasten G35 2011-2014 (pdf)

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws