Home > Informatie > Nieuwsberichten
Zaterdag, 01 juni 2013

Steun voor protest leges


Bron: Het volgende artikel verscheen in de CoBouw van 23 april 2013 / nummer 75
ROTTERDAM – De Rotterdamse politiek toont zich gevoelig voor de protesten van bouwers en ontwikkelaars tegen de hoge bouwleges in de stad. Een aantal partijen in de gemeenteraad kaart de kwestie nu aan en hebben vragen gesteld aan het stadsbestuur.

De vragen komen na een overleg van VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam met ontwikkelaars, bouwers en wooncorporaties in de Maasstad. Die maken zich zorgen over de voortdurende stijging van de kosten van het aanpassen van de omgevingsvergunning. De partijen willen nu weten waar die kosten eigenlijk vandaan komen, en op welke manier ze worden berekend.

Volgens raadslid Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam is de gemeentelijke herberekening erg ondoorzichtig. “Het is natuurlijk zo dat de leges door de gemeenteraad worden vastgesteld, maar daar komen nooit de complete berekeningen bij. Voor sommige bouwprojecten blijkt dat de leges in 2013 vier keer zo hoog zijn als in 2010. Dat is fors meer dan in andere grote steden.”

In Rotterdam zijn niet alleen de leges voor grote projecten gestegen. Ook voor kleinere vergunningen is de stijging in de afgelopen jaren fors geweest. “De gemeente verdedigt die verhogingen met het argument dat er over de bouwvergunningen kostendekkend geopereerd moet worden. Maar dan vragen wij ons af of de gemeente niet gewoon veel te duur werkt. De leges in Amsterdam zijn lager, maar ook daar schijnt kostendekkend gewerkt te worden.”

De soms exorbitante stijgingen van de leges wordt ook in de hand gewerkt door de specifieke berekeningsmethode die Rotterdam hanteert. De meeste gemeenten rekenen met een percentage van de bouwsom, die kan variëren per bouwsom. In Rotterdam hanteert men een vast legesbedrag per staffel, waardoor het percentage voor bouwleges die maar net in een hoge staffel zitten kunnen oplopen tot bijna 10% van de bouwsom, zo stellen de partijen.

Volgens Struijvenberg zou het beter zijn om de eis van kostendekkendheid te laten varen. “Op deze manier krijgt het gemeentelijk apparaat geen stimulans om efficiënter te werken. Als er een verlies ontstaat op de begroting, dan kunnen we daar in de gemeenteraad misschien eens een goede discussie over voeren.”


Zie ook:
- Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD maken zich hard voor verlaging bouwleges (15 april 2013)

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws