Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 26 maart 2019

Stadsbestuur zet welvaart van Rotterdam op het spel


Afgelopen donderdag stemde een meerderheid van de raad voor de klimaatplannen van GroenLinks-wethouder Bonte. Een desastreus besluit met ernstige gevolgen voor de Rotterdamse welvaart en werkgelegenheid en de portemonnee van gewone Rotterdammers.

Eigenwijs stadsbestuur
Vorige week vond in de Rotterdamse Gemeenteraad dan toch het klimaatdebat plaats. Een aantal partijen wilde dit debat liever uitstellen tot het moment dat ook de landelijke plannen bekend zijn.
Door de legendarische uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten kan de landelijke klimaatwet nog weleens een hoofdpijndossier gaan worden voor Rutte-3. Maar dit eigenwijze stadsbestuur wilde hoe dan ook de Rotterdamse plannen bespreken voordat bekend is wat we vanuit Den Haag kunnen verwachten.

Banen op het spel door klimaatfundamentalisme
Geert Koster en Robert Simons, de woordvoerders voor Leefbaar Rotterdam op dit gebied, riepen de klimaatfundamentalisten van met name PvdA en GroenLinks op nog eens goed na te denken
over waar zij mee bezig zijn. Hun plannen verzwakken de concurrentiepositie van onze stad ernstig. Bedrijven worden afgeschrikt en ontmoedigd zich hier te vestigen als de klimaatvoorwaarden in
Rotterdam veel strenger zijn dan in andere Europese steden, iets wat dit stadsbestuur dus wil gaan doen. De Rotterdamse haven levert momenteel 350.000 aan de haven gerelateerde banen op.
Leefbaar Rotterdam is bang dat de rigoreuze klimaatplannen van ons stadsbestuur onze haven enorme schade zullen toebrengen. We zien nu al dat bedrijven vijandig worden bejegend en zich liever vestigen in Antwerpen. Dat moet stoppen.

Megalomane geldverspilling
Maar ook de Rotterdammers zelf zullen de gevolgen van het klimaatgedram van dit Stadsbestuur snel ondervinden. Naast de landelijke verhogingen door Rutte-3, die er voor zorgt dat de energierekening sowieso honderden euro’s duurder wordt, wil Rotterdam in 2050 klimaat-neutraal zijn, zoals dit zo mooi heet. Totale kosten? 50 miljard Euro. Realiseert u zich dat de jaarbegroting van Rotterdam 3,8 miljard is. Daar betalen we hier alles van. De totale kosten van de Deltawerken, HSL, Betuwelijn en de Amsterdamse Noord-Zuidlijn, om maar eens wat grote projecten te noemen, waren gezamenlijk 12 miljard. Laat dit even op u inwerken: Alleen de energietransitie van Rotterdam kost ruim 4x zoveel dan vier van de grootste infra structuur projecten van Nederland na de oorlog

Leefbaar Rotterdam is zeer bezorgd over de gang van zaken rondom de Rotterdamse Energietransitie. Dit stadsbestuur zet de welvaart van onze stad op het spel voor iets waarvan de uitkomst extreem onzeker is en de opbrengst op wereldschaal minimaal zal zijn. Rotterdammers moeten verplicht van het gas af maar niemand heeft nog enig idee hoe en wie dit gaan betalen

College sloopt tienduizenden goedkope woningen
Extra opvallend is ook dat PvdA en GroenLinks in het kader van deze Klimaatvisie ongeveer 30.000 extra Rotterdamse huizen willen slopen, bovenop de 12.000 die er volgens de woonvisie sowieso al gesloopt worden. Dus eerst verketter je Leefbaar Rotterdam om een woonvisie, je neemt deze visie nagenoeg één op één over om vervolgens een veelvoud aan huizen te gaan slopen onder de noemer duurzaamheid.

Leefbaar blijft knokken
Laten we hopen dat Den Haag hier straks nog een stokje voor gaat steken. Leefbaar Rotterdam sluit niet haar ogen voor veranderende omstandigheden. Wat ons betreft focussen we vooral op schone lucht voor de Rotterdammers en hechten we meer waarde aan 350.000 bestaande banen dan aan 70.000 vage banen die ons als transitie-worst worden voorgehouden.
U hoort van ons!

Laatste nieuws