Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 01 november 2016

Stadsbestuur wil minder bijstand voor EU-arbeidsmigrant


Leefbaar Rotterdam vindt het een goede ontwikkeling dat wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie, Leefbaar Rotterdam) de bijstandsuitkeringen aan EU-arbeidsmigranten wil inperken tot maximaal zes maanden. Leefbaar-raadslid Ingeborg Hoogveld: “Het is niet rechtvaardig als je geen band hebt met Nederland en je hier pas kort hebt gewerkt en toch volledige bijstand ontvangt. Daar willen we verandering in brengen.”

Het stadsbestuur stapte vorige week naar het Rijk met de vraag om als Rotterdam zelf de bijstandsduur te kunnen beperken, zonder tussenkomst van het IND (de immigratie- en naturalisatiedienst). Rotterdam wil het aantal mensen dat de bijstand instroomt terugdringen en ziet het beperken van de bijstandsduur voor arbeidsmigranten als een goede maatregel.

Leefbaar Rotterdam vindt het voorstel een goede ontwikkeling. Volgens de partij is het huidige beleid niet eerlijk richting Nederlanders die hun hele leven hard hebben gewerkt. Hoogveld: “We weten dat migranten naar Nederland komen voor werk, maar ook vanwege onze goede sociale voorzieningen. Het is alleen niet rechtvaardig als je hier gebruik van kunt maken als je hier net een paar maanden bent. Dat staat in geen enkele verhouding tot iemand die hier is geboren en bijvoorbeeld jarenlang heeft gewerkt in de bouw.”

Ze is dan ook blij dat Rotterdam als eerste stad in Nederland deze scheve verhoudingen durft aan te vechten. Dat vergt lef, vindt ze. Toch vindt ze dat er in de toekomst nog wel een schepje bovenop kan. “Leefbaar Rotterdam ziet het liefst dat migranten zich eerst tien jaar moeten inzetten voor onze samenleving om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor bijstand. Streng, maar rechtvaardig”, aldus Hoogveld.

Het voorstel dat er nu ligt is een eerste belangrijke stap in de goede richting, vindt ze. “Hiermee geven we een duidelijk signaal af, namelijk dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je automatisch al onze steun ontvangt. Tot maximaal zes maanden krijg je als arbeidsmigrant een uitkering. Lukt het je niet om binnen die periode nieuw werk te vinden, dan rest wat Leefbaar Rotterdam betreft nog maar één optie: terug naar het land van herkomst”, besluit Hoogveld.

Dossier: Ingeborg Hoogveld

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Economie

STANDPUNT: Werken moet lonen

Dossier: Zorg en sociaal

Dossier: Bijstand

Dossier: Midden- en Oost-Europeanen

Laatste nieuws