Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 10 juli 2013

Stadsbestuur draait Rotterdammers een loer met ‘teruggedrongen lasten’


Leefbaar Rotterdam is niet te spreken over de Kaderbrief van het stadsbestuur en de sluwe wijze waarop deze aan de Rotterdammers is gepresenteerd. Het stadsbestuur legt de Kaderbrief namelijk op dusdanige wijze voor dat de lastenverzwaringen voor 2014 lijken te zijn teruggedrongen terwijl hier in werkelijkheid geen sprake van is. De facto gaan de lasten zelfs omhoog, concludeert Leefbaar Rotterdam-raadslid Maarten Struijvenberg. Daarmee worden de Rotterdammers een loer gedraaid, vindt hij.

Valse verlagingen afvalstoffen- en rioolheffing
Dat de lastenverzwaringen voor 2014 teruggedrongen worden, heeft volgens Struijvenberg te maken met een verlaging van de rioolheffing enerzijds en een verhoging van de afvalstoffenheffing anderzijds. Struijvenberg merkt op dat de door het stadsbestuur aangekondigde verlagingen niet al te letterlijk dienen te worden genomen: “De afvalstoffenheffing gaat bijvoorbeeld 20 euro omhoog, maar enkel omdat dit minder hoog is dan gepland presenteert dit stadsbestuur het nu als een verlaging. Feitelijk gaat de afvalstoffenheffing dus gewoon omhoog.” Ook hekelt hij de rioolheffing die met 20 euro omlaag gaat, maar waar tegenover staat dat er minder aan het riool gewerkt gaat worden. Volgens Struijvenberg is ook dit geen echte lastenverlaging, want de Rotterdammers krijgen er per slot van rekening minder voor terug.

Utopische vergezichten
Daarnaast worden in de Kaderbrief financiële voorspellingen gedaan waar Struijvenberg ernstig zijn vraagtekens bij zet, temeer omdat dit stadsbestuur heeft bewezen eerdere afspraken steevast niet waar te kunnen maken. Zo werd bij de begroting 2011 afgesproken dat het weerstandsvermogen omhoog zou gaan van 150 naar 172 miljoen. In de jaarrekening 2011 kwam echter naar voren dat er een daling had plaatsgevonden naar 67 miljoen; een verschil van 105 miljoen ten opzichte van de voorspelling die het stadsbestuur had aangekondigd. Het plan van het stadsbestuur om het weerstandsvermogen voor eind 2014 naar 160 miljoen terug te brengen verdient, in het licht van eerder niet nagekomen afspraken, volgens Struijvenberg daarom met enige argusogen te worden bekeken. Bovendien moet dit stadsbestuur zich laten afrekenen op prestaties binnen deze regeerperiode en niet op beloften over de periode erna.

Collegetargets
Bovendien werd onlangs ook nog duidelijk dat het stadsbestuur haar collegedoelstellingen nauwelijks haalt. Een zorgwekkende constatering. Dat de wereld is veranderd, de economie tegenzit en er daarom soms andere keuzes gemaakt moeten worden is volgens Struijvenberg geen reden om maar wat coulanter met de targets om te springen. Volgens hem verliest het stadsbestuur hiermee tevens haar afrekenbaarheid. “Je kan niet alles belangrijk vinden, dus de targets zijn sowieso heel erg belangrijk. Daar kun je geen afscheid van nemen omdat de economie tegenzit. Het is een kwestie van keuzes maken en daar is dit stadsbestuur slecht in geweest”, aldus Struijvenberg.

Reacties:


Door Hans_Dalhuisen op 22:38 - Donderdag, 18 juli 2013

onterechte uitkeringen maar dan ook echt onterechte uitkeringen terugdringen van polen Roemenen Bulgaren enz. en niet jagen op 70 pluserd die af en toe voor en paar dagen gezelligheid bij elkaar zoeken en daar aow van terug vorderen en hoge boetes geven bezuinigingen zijn bij echte misbruikers te halen


Door d j weisbeek op 16:50 - Woensdag, 10 juli 2013

Lees net dat er een meevaller is van 52 miljoen dus structureel tekort is nog maar 6,5 miljoen
Klopt dit ??


Door Victor Reijkersz op 14:48 - Woensdag, 10 juli 2013

Los daarvan was de crisis al begonnen voor dat het stadsbestuur de doelstellingen optekende. Dus het kan ook niet echt een verrassing zijn.

groetjes,
Vic

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws